O prof. dr hab. Anna Barcik

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far prof. dr hab. Anna Barcik has created 6 blog entries.

Ekonomia a ład moralny

Referat prof. dr hab. Anny Barcik na temat fundamentów ładu moralnego w życiu gospodarczym. Autorka analizuje fundamenty etycznej ekonomii oraz zastanawia się nad jej przyszłością. Referat został wygłoszony w trakcie sympozjum naukowego „Kościół polski i świat biznesu – wyzwania i zadania społeczne”, które odbyło się 13 listopada 2009 w Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach.

Ekonomia a ład moralny

Pracodawca w świetle nauczania Leona XIII

Praca ludzka ma charakter społeczny. Przedsiębiorstwo ma zatem charakter wspólnoty pracy. Występują w nim na ogół dwie grupy ludzi: pracodawcy i właściciele oraz pracownicy. Relacje pomiędzy tymi grupami są kreowane przez pracodawców. Stąd portret pracodawcy ma wyraźne rysy w ujęciu społecznego nauczania.

Pracodawca w świetle nauczania Leona XIII

Przedsiębiorstwo jako dobro wspólne

Zasada dobra wspólnego jest pragmatyczną płaszczyzną osiągania rozwoju osobowego i społecznego. Stanowi rację porządkującą dobro wspólne w świecie. Dobro przedsiębiorstwa objawia się jako dowartościowanie, podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła.

Przedsiębiorstwo jako dobro wspólne

Sprawiedliwa firma

Czy firma może być sprawiedliwa? Zależności między pracą i kapitałem, udział pracowników.

Sprawiedliwa firma

Chrześcijańskie podstawy etyki biznesu

Artykuł ukazuje, jakie są chrześcijańskie podstawy etyki biznesu. Odwołuje się do Prawa Bożego, św. Augustyna i św. Tomasza oraz J. Maritaina.

Chrześcijańskie podstawy etyki biznesu

Etyka biznesu

Jednym z głośnych obecnie problemów w zakresie zarządzania gospodarką jest miejsce etyki biznesu. Wielu zadaje sobie pytanie, jaką rolę może spełnić etyka biznesu w świecie nieetycznym? Uważają zainteresowanie etyką biznesu za jeden z wielu paradoksów współczesności.

Etyka biznesu