TEMAT MIESIĄCA

OJCIEC SUKCESU

Bóg — Adam

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do Starego Testamentu, bohaterów biblijnych mniej znanych, przeanalizujemy na ich relacje. W styczniu temat Bóg — Adam. Ojciec sukcesu. Myślimy o sobie, że jesteśmy zarządcami Bożego majątku. A może trzeba zacząć od tego, że jesteśmy Jego dziećmi i tak jak mówi do brata syna marnotrawnego: „wszystko moje do ciebie należy”, dziś chce nam uświadomić, że jesteśmy pracownikami „Jego firmy”.

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

TEMAT MIESIĄCA

OJCIEC SUKCESU

Bóg — Adam

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do Starego Testamentu, bohaterów biblijnych mniej znanych, przeanalizujemy na ich relacje. W styczniu temat Bóg — Adam. Ojciec sukcesu. Myślimy o sobie, że jesteśmy zarządcami Bożego majątku. A może trzeba zacząć od tego, że jesteśmy Jego dziećmi i tak jak mówi do brata syna marnotrawnego: „wszystko moje do ciebie należy”, dziś chce nam uświadomić, że jesteśmy pracownikami „Jego firmy”.

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przeczytaj: → Księga Rodzaju rozdział 1

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”. I rzekł Bóg: „Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona”. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 1,1.27–31

Zaczynać trzeba od początku, fundamentalnych pytań „kim jestem?” i „po co żyję?”.

1. Kim jest człowiek?

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju tłumaczą świat, a zatem jego powstanie i miejsce człowieka. Nie jest to opis naukowy, lecz ukazanie relacji jakie łączą świat ze Stwórcą.

Często używamy sformułowania, że człowiek z woli Boga staje się zarządcą powierzonego mu dobra. Wynika on z Bożego nakazu: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. W Nowym Testamencie myśl tę odnajdujemy we fragmentach dotyczących zarządców, z tym najbardziej znanym – przypowieścią o talentach.

Rozpoczynając nowy program zatytułowany Sukces|ja. W firmie Ojca chcemy nieco głębiej spojrzeć na relację Bóg – człowiek. Nie „zarządca”, lecz „dziecko Boże”. Świat to „firma Ojca”, w którą nas wprowadza, w której powierza nam odpowiedzialność, a w końcu zapewnia – jak syna w przypowieści – „wszystko moje do ciebie należy” Łk 15,31.

2. Pismo Święte o stworzeniu świata i człowieka

Opisy stworzenia dały początek wielkiej dyskusji między nauką a wiarą, jednak w rzeczywistości nie mają one na celu przedstawienia naukowej teorii powstania świata czy człowieka. Nie bez powodu bohater Księgi Rodzaju nie posiada imienia własnego, lecz po hebrajsku nazwany jest ha-«adam, czyli „człowiek”. Reprezentuje każdego człowieka, który ukazany jest w swych fundamentalnych relacjach: z sobą samym, z innymi ludźmi, ze światem, z Bogiem. Bardziej niż na pytania: „co?”, „kiedy?”, „jak?” w odniesieniu do kosmosu i człowieka, rozdziały te odpowiadają na życiowe: „dlaczego?”, na pytania z dziedziny etyki, filozofii i teologii.

3. Główne myśli teologiczne opisów stworzenia

A. Kategoria „daru” – Bóg jest Stwórcą, jest to dar Jego wolności. To, co tworzy Bóg, jest dobre.

B. Stworzony człowiek jest „obrazem” Boga:

  • rozumność, czyli zdolność i obowiązek poznania i zrozumienia świata stworzonego
  • wolność, która wyraża zdolność i obowiązek decydowania, oraz odpowiedzialność za decyzje
  • bycie przewodnikiem („czyńcie sobie ziemię poddaną”) – jednak ta pozycja nie ma charakteru absolutnego, bo pod zwierzchnictwem Boga (bycie zarządcą)
    zdolność do działania zgodnie z obrazem, który osoba nosi w sobie, czyli naśladowanie Boga
  • Bóg, tworząc człowieka osobą, uzdalnia go do kontaktu z samym sobą
  • świętość ludzkiego życia.

C. Łącząc stworzony świat (dar) oraz człowieka (zarządca) możemy mówić o zadaniu, powołaniu, misji… Z tego wynika „wyjątkowość” człowieka, który jest powołany do tworzenia, przekształcania świata.

Do czego wybiera mnie Bóg?

  • Bóg zaprasza człowieka do wielkich dzieł. Opowiedz innym o wielkości swego powołania.
  • Przedstaw się innym, czyli opowiedz im, w jaki sposób „czynisz sobie ziemię poddaną” i w jaki sposób zmieniasz świat na lepsze?
  • Jaka jest dziś misja katolickich przedsiębiorców wobec świata?

Opis stworzenia człowieka to opis… sukcesji. W takim kluczu chcemy odczytać tegoroczny program. Bóg stwarza świat i powierza go człowiekowi. Na kartach Starego Testamentu odkrywamy historię tej złożonej relacji: Boga dającego wolność oraz człowieka, który tak często wybiera niewierność. Choć naród wybrany łamie przymierze, Bóg jest cierpliwy w swojej wierności. Wydaje się, że Bóg chce prowadzić naszą świadomość od „zarządcy”, czyli pracownika w cudzym ogrodzie, do poczucia bycia „dzieckiem Bożym”.

Udana sukcesja zaczyna się… w głowie nestora. W świadomości własnej roli, w stosunku do potencjalnych sukcesorów. Konieczne jest uświadomienie sobie swoich oczekiwań i odniesienie ich nie tylko do możliwości, lecz także i chęci sukcesorów. Dlatego zanim przejdziemy do badania różnych aspektów sukcesji, tak ważne jest odkrycie swojej roli. Sukcesja w literaturze przedmiotu traktowana jest jedynie jako wyzwanie z obszaru zarządzania, trudny proces, który trzeba właściwie przeprowadzić.

Czytając opis, gdy Ojciec powierza świat swoim dzieciom, warto na sukcesję popatrzeć w perspektywie zaproszenia dzieci do współuczestnictwa w wielkim dziele. Tylko wtedy sukcesja będzie udana, gdy dzieci będą miały świadomość, że zostały zaproszone do uczestnictwa w czymś wielkim (taka narracja jest obecna w zagranicznych firmach rodzinnych przekazywanych od pokoleń, traktowanych jako wspaniałe dziedzictwo). W ten sposób wracamy do „głowy nestora” i tego, w jaki sposób on traktuje firmę.

→ Refleksja: PDF, s. 15

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania