TEMAT MIESIĄCA

ROZSTANIE W BIZNESIE

Abraham — Lot

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do Starego Testamentu, bohaterów biblijnych mniej znanych, przeanalizujemy na ich relacje. W lutym Abraham i Lot: rozstanie w biznesie. Już na wstępie mogło dojść między nimi do walki o ziemię. A jednak Abraham kierowany wiarą mówi do Lota… idź przodem, wybierz, co ci się podoba. Lot wybiera własną drogę.

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

TEMAT MIESIĄCA

ROZSTANIE W BIZNESIE

Abraham — Lot

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do Starego Testamentu, bohaterów biblijnych mniej znanych, przeanalizujemy na ich relacje. W lutym Abraham i Lot: rozstanie w biznesie. Już na wstępie mogło dojść między nimi do walki o ziemię. A jednak Abraham kierowany wiarą mówi do Lota… idź przodem, wybierz, co ci się podoba. Lot wybiera własną drogę.

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przeczytaj: → Księga Rodzaju rozdziały 12 i 13

Pan rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem”. 12,1–2

Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Zatrzymując się na postojach, Abram zawędrował z Negebu do Betel, do tego miejsca, w którym przedtem rozbił swe namioty, między Betel i Aj, do tego miejsca, w którym uprzednio zbudował ołtarz i wzywał imienia Pana. Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć. A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota – mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzzyci – rzekł Abram do Lota: „Niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewni. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja – w lewo”.

Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo urodzajna, była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi, i tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana.

Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: „Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi; jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz: tobie go oddaję”. 13,1–17

Już na pierwszych kartach Pisma Świętego powinna wybuchnąć wojna o ziemię i władzę. Ale wszystko kończy się dobrze, bo okazuje się, że człowiek ma… serce.

1. Rozstanie z Lotem

Abraham nazwany jest „ojcem wiary” – jest tym, który jako pierwszy posłuchał głosu Boga. Opierając się na Jego słowie, wyruszył w nieznane. Podążył w kierunku Bożej obietnicy – urodzajnej ziemi Kanaan. U jej granic mogło dojść do spektakularnej katastrofy – klasycznej wojny o ziemię. Przeciwnikiem byłby jego bratanek Lot. Choć z racji wieku Abraham miał pierwszeństwo wyboru, godził się, aby to Lot podjął decyzję. Nastąpiło pokojowe rozstanie.

Rozejście się Abrahama i Lota jest koniecznością, aby mogli wyżywić liczne stada. Celem, który im przyświeca, jest zatem większe dobro. Wielkością Abrahama jest to, że powściągnął swoje osobiste ambicje i zrezygnował z przysługującego mu prawa.

2. Abraham – kontekst historyczny

Tradycja umieszcza historię Abrahama między końcem III a początkiem II tysiąclecia przed Chr. Jest to okres przejściowy, kiedy wielka fala koczowniczej imigracji w Palestynie kładzie kres cywilizacjom epoki wczesnego brązu i wywołuje zanik życia miejskiego (2200–1900 przed Chr.). Dotyczy to nie tylko Syrii i Palestyny, lecz także Egiptu i Mezopotamii. W Babilonii największe zagrożenie wiąże się z Amurru, niszczycielskimi i niebezpiecznymi koczownikami, pozbawionymi przyzwoitości i moralności. Ani dynastia Akkadów, ani Gutejów z Ur nie może stawić im czoła, dlatego te królestwa rozpadają się i dzielą na mniejsze księstwa. Każde z nich daje początek nowej dynastii. Najsłynniejszy jest ród Hammurabiego z Babilonu (1728–1686 przed Chr.). W ciągu niecałych 40 lat uda mu się podporządkować wszystkie ludy mieszkające między Zatoką Perską a Morzem Śródziemnym. Bibl. 1

3. Przymierze z Bogiem

Przymierze zawarte przez Boga z Abrahamem zawiera trzy prawdy: obietnica, odpowiedzialność i prawo:

 • obietnica – dar (zob. temat stycznia) ziemi i potomstwa
 • odpowiedzialność – nie tylko za własną rodzinę (klan), ale szerzej za wszystkie narody. Abraham ma się stać narodem wielkim i potężnym i wszystkie narody ziemi będą błogosławione
 • prawo – zaangażowanie Abrahama w przymierzu objawia się przez posłuszeństwo prawu. Bibl. 2

Jak znaleźć własną drogę w biznesie?

 • Abraham i Lot dzięki pokorze i dążeniu do zgody tego pierwszego odnajdują swoje miejsce. Opowiedz o swoim „pastwisku” – miejscu w biznesie.
 • Jeśli jesteś „na właściwym miejscu” w biznesie, podziel się swoją radością. Jeśli szukasz swojego miejsca, opowiedz o trudnościach.
 • Jeśli czujesz, że nie jesteś na właściwym miejscu, podziel się tym, co cię ogranicza czy uniemożliwia zmianę, jakie podejmujesz kroki. Nie bój się pytać i prosić o radę.

Abraham szanuje wolność Lota, pozostawia mu prawo wyboru, daje mu pierwszeństwo decyzji. Fundamentem sukcesji jest wolność – zarówno nestora, jak i sukcesora. Ten aspekt jest często pomijany.

Ze strony nestora – gdy „naciska” na dzieci, aby przejęły jego firmę. Żal wobec dzieci, które wybierają własną drogę, często zatruwa relacje rodzinne. Prowadzi to do zawiedzionych nadziei i rozczarowania dziećmi.

Ze strony potencjalnych sukcesorów – dzieci nie rozumieją „brzemienia” rodzica, jego dylematów odnośnie przyszłości firmy.

→ Refleksja: PDF, s. 27

Zamów książkę

Materiały PDF do pobrania

Materiały w wersji drukowanej są dostępne na spotkaniach. Jeśli potrzebujesz zamówić pocztą, wypełnij formularz:

  Sprawdź miasta i terminy

  Program rozwoju

  Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

  Sprawdź miasta i terminy

  Materiały PDF do pobrania

  Zamów książkę

  Materiały w wersji drukowanej są dostępne na spotkaniach. Jeśli potrzebujesz zamówić pocztą, wypełnij formularz: