TEMAT MIESIĄCA

POWOŁANIA NIE DELEGUJESZ

Mojżesz — Aaron

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do bohaterów ze Starego Testamentu, przeanalizujemy ich relacje. W kwietniu historia Mojżesza i jego brata Aarona. Bóg wybiera tego pierwszego do wyjątkowego zadania, jakim będzie wyzwolenia narodu z niewoli egipskiej. A jednak Możesz nie ma ochoty podjąć się tej misji. Wymyśla powody i pod płaszczykiem pokory uważa się za niegodnego kandydata. Ten temat zaprowadzi nas do rozważań na temat odpowiedzialności za powierzone nam zadania.

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

TEMAT MIESIĄCA

POWOŁANIA NIE DELEGUJESZ

Mojżesz — Aaron

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do bohaterów ze Starego Testamentu, przeanalizujemy ich relacje. W kwietniu historia Mojżesza i jego brata Aarona. Bóg wybiera tego pierwszego do wyjątkowego zadania, jakim będzie wyzwolenia narodu z niewoli egipskiej. A jednak Możesz nie ma ochoty podjąć się tej misji. Wymyśla powody i pod płaszczykiem pokory uważa się za niegodnego kandydata. Ten temat zaprowadzi nas do rozważań na temat odpowiedzialności za powierzone nam zadania.

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przeczytaj: → Księga Wyjścia rozdziały 3–7

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. (…) Rzekł mu [Bóg]: (…) „Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu”. A Mojżesz odrzekł Bogu: „Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?”. A On powiedział: „Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze”. 3,1–12

Na to powiedział Mojżesz: „A jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał mi się wcale?”. (…) I rzekł Mojżesz do Pana: „Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał”. Pan zaś odrzekł: „Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan? Przeto idź, a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić”. Lecz Mojżesz rzekł: „Wybacz, Panie, ale poślij kogo innego”. I rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc: „Czyż nie masz brata twego Aarona, lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście czynić. Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. 4,1.10–16

Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem. Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju”. 7,1–2

Mojżesz ucieka przed zadaniem zleconym mu przez Boga. Nie dam rady, nie nadaję się, w końcu… wybierz kogoś innego. Bóg ze spokojem rozwiewa jego wątpliwości. W ten oto sposób Mojżesz… wynegocjował, że jego brat Aaron zostanie jego pomocnikiem.

1. „Nie dam rady”

Postawą przedsiębiorcy powinno być podjęcie odpowiedzialności za sposób prowadzenia firmy. Wymaga to właściwego nazwania swojego miejsca w firmie. Dlaczego firma „nie idzie”? Co możesz zrobić, aby być lepszym przedsiębiorcą?

Jedną z przyczyn może być zaniedbywanie ważnych obszarów, do których szef „nie ma głowy”. Jest to jedna z istotniejszych różnic między małymi a dużymi firmami: w dużych firmach każdy obszar działalności ma odpowiedni dział zatrudniający fachowców wyspecjalizowanych w wąskim obszarze.

W małej firmie szef (zazwyczaj będący właścicielem) musi się znać na wszystkim. To sprawia, że w niektórych obszarach jego firma będzie działała słabiej, niektóre będą zaniedbane. W tym momencie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy problemy w biznesie wynikają z czynników zewnętrznych czy wewnętrznych. Oczywiście odruchowo powiemy, że te pierwsze, wymieniając długą listę „przeszkód”: kryzys gospodarczy, złe prawodawstwo, za wysokie i niesprawiedliwe podatki, nieuczciwa konkurencja, wielowymiarowe problemy z pracownikami i wiele innych. Znacznie trudniej będzie powiedzieć, że brakuje mi kompetencji, mój charakter nie pasuje do zadań.

Kluczowe będzie zatem rozpoznanie tych obszarów, które mogą być swoistą kulą u nogi w działaniu firmy. Najprościej byłoby powiedzieć, że należy je delegować. Dobrze wiemy, że nie zawsze jest to takie proste, zwłaszcza przy małych działalnościach. Zdroworozsądkowym rozwiązaniem będzie zatem taktyka mieszana, czyli z jednej strony uświadomienie sobie problemu, częściowe rozwinięcie swoich kompetencji przy jednoczesnej otwartości na pomoc od osób lepszych w tym obszarze.

Tym właśnie jest „wzięcie odpowiedzialności” – zmierzenie się ze swoimi słabościami, poczuciem „nie umiem, to nie dla mnie, nie dam rady”.

2. Kontekst historyczny

Najstarszym tekstem, który wyraźnie wymienia Izraela, jest znaleziona w Tebach stela faraona Merneptaha (XIII w. przed Chr.). Wysławia ona całkowite zwycięstwo nad Libijczykami, wymieniając przy okazji plemię z Kanaanu. Z tekstu wynika, że Izrael zamieszkiwał wtedy tereny Galilei. Kanaan został całkowicie ograbiony, Aszkelon wywieziony jako więzień, Gezer wzięty, Jenoam zniszczony. Izrael został spustoszony i nie ma już potomstwa, Syria jest sprowadzona do stanu wdowieństwa przez Egipt. Wszystkie ziemie są zjednoczone w pokoju, ktokolwiek się burzył, został poskromiony przez króla Egiptu… Merneptaha.

„Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa” – w ten sposób Księga Wyjścia (1,8) streszcza ok. 400 lat, od około 1750 do końca XIII wieku przed Chr.). O ile wcześniej niewielkie ludy koczownicze nie stanowiły zagrożenia. Z około 1550 roku przed Chr. pochodzi tekst, który nazywa je „nędznymi Azjatami, mieszkańcami piasków”. XIX Dynastia (od 1306 r. przed Chr.) rozpoczęła budowę wielkich miast: Pitom i Ramzes. Koczownicze ludy żyjące w okolicy delty Nilu zostały wówczas zmuszone do pracy przy wyrobie cegieł oraz pracach budowlanych. Prawdopodobnie za panowania Ramzesa II (1290–1224 przed Chr.), najpotężniejszego władcy tej dynastii, przymus pracy szczególnie się nasilił. Bibl. 1

3. Mojżesz – orędownik

Funkcja Mojżesza jako orędownika pojawia się w wielu tekstach. On wybawia lud od „ognia” Bożego gniewu Lb 11,1–2 oraz jadowitych węży Lb 21,4–9. Modli się za swego brata Aarona Pwt 9,20 i siostrę Miriam, dotkniętą trądem Lb 12,11–16. Niewątpliwie największą modlitwa wstawiennicza Mojżesza następuje po grzechu złotego cielca Wj 32 11–35, kiedy – zgodnie z tradycją rabiniczną opartą na Wj 32,32 – Mojżesz w zamian za życie ludu ofiaruje swoje własne. Ta właściwa Mojżeszowi funkcja jest ściśle związana z charakterystycznym rysem jego osoby: zażyłością z Bogiem Wj 20,21; 24,18; 33,11; Lb 12,7–8; Pwt 34,10. Bibl. 1

4. Ucieczka z Egiptu, pustynia

Kwestia szlaku przebytego przez „zastęp Mojżesza” w czasie wyjścia z niewoli należy do najbardziej złożonych. Wielu miejscowości wymienianych w tekście nie znamy, a inne wyznaczają sprzeczne ze sobą trasy przejścia. Rekonstrukcję ich ucieczki utrudnia „błądzenie” po pustyni.

W tradycji biblijnej pustynia nie jest tylko przestrzenią, lecz również pewnym doświadczeniem teologicznym i egzystencjalnym. Jest to miejsce oczekiwania, pielgrzymowania, wzrastania, narzeczeństwa i zdrady, objawienia i pokusy. W ziemi bez życia Bóg staje się jedynym punktem odniesienia: manna, przepiórki i woda są znakiem Jego życzliwej i bezinteresownej obecności. Człowiek jednak zawsze ma możliwość buntu i szemrania. W każdym razie Bóg powstrzymuje się i nie przeszkadza nawet wówczas, gdy się Go sprowadza do wizerunku „cielca jedzącego siano” Ps 106,20. Bibl. 1

Jak nie uciekać od odpowiedzialności? Mojżesz staje przed zadaniem – wydawałoby się – nie do wykonania. Nie wierzy w swoje kompetencje. Kluczową postawą przedsiębiorcy jest postawa wzięcia odpowiedzialności. Podziel się z innymi pozytywnymi przykładami pokonywania swoich ograniczeń.

 1. Opowiedz, co sprawia ci w biznesie największy problem?
 2. Od czego uciekasz i jak to wpływa na twój biznes?
 3. Gdzie szukać siły i motywacji do pokonywania przeszkód?
 4. Podaj przykład pokonanej słabości, która pozytywnie wpłynęła na prowadzoną działalność.

1. Częstym problemem firm rodzinnych jest brak podziału kompetencji. Bez ich jasnego określenia trudno jest mówić o odpowiedzialności.

Z tym wiąże się problem komunikacji w firmie. Może się to objawiać tym, że sprawy firmowe przenoszone są do domu i negatywnie wpływają na relacje rodzinne.
Kolejnym obszarem mieszania się relacji rodzinnych z firmowymi jest brak podziału finansów firmy od finansów domowych, który zachodzi w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wobec tak licznych wyzwań potrzeba wiele miłości rodzinnej do ich przezwyciężenia. Pomóc w problemach może uporządkowanie spraw kompetencyjnych wraz z rozbudowaniem kanałów komunikacji. Skutkiem będzie większa świadomość własnej roli i wzięcie za nią pełnej odpowiedzialności.

→ Refleksja: PDF, s. 52

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowanym przez duszpasterstwo programem rozwoju
„Sukces|Ja. W firmie Ojca” zamów publikację przez formularz poniżej.

Możesz pobrać publikację w PDF

Materiały w wersji drukowanej są dostępne na spotkaniach. Jeśli potrzebujesz zamówić pocztą, wypełnij formularz:
  Jeśli jesteś zainteresowany przygotowanym przez duszpasterstwo programem rozwoju
  „Sukces|Ja. W firmie Ojca” zamów publikację przez formularz poniżej.

  Sprawdź miasta i terminy

  Program rozwoju

  Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

  Sprawdź miasta i terminy

  Materiały PDF do pobrania

  Zamów książkę

  Materiały w wersji drukowanej są dostępne na spotkaniach. Jeśli potrzebujesz zamówić pocztą, wypełnij formularz: