TEMAT MIESIĄCA

OD UPADKU DO ZWYCIĘSTWA

Józef Egipski — jego bracia

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do bohaterów ze Starego Testamentu, przeanalizujemy ich relacje. W marcu historia Józefa sprzedanego przez braci do Egiptu. Z tego okrutnego czynu wyniknie wielkie dobro, bo Bóg ma plan i jest ponad ludzkimi słabościami i grzechami. Przywołanie tych wydarzeń będzie dla przedsiębiorców okazją do spojrzenia na własne porażki przez pryzmat Boga bliskiego człowiekowi.

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

TEMAT MIESIĄCA

OD UPADKU DO ZWYCIĘSTWA

Józef Egipski — jego bracia

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do bohaterów ze Starego Testamentu, przeanalizujemy ich relacje. W marcu historia Józefa sprzedanego przez braci do Egiptu. Z tego okrutnego czynu wyniknie wielkie dobro, bo Bóg ma plan i jest ponad ludzkimi słabościami i grzechami. Przywołanie tych wydarzeń będzie dla przedsiębiorców okazją do spojrzenia na własne porażki przez pryzmat Boga bliskiego człowiekowi.

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przeczytaj: → Księga Rodzaju rozdziały 37–45

Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego ojciec, czyli w Kanaanie. Oto są dzieje potomków Jakuba.

Józef jako chłopiec siedemnastoletni wraz ze swymi braćmi, synami żon jego ojca Bilhy i Zilpy, pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać.

Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie – długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: „Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem!”. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. 37,1–4.23–28

A gdy [bracia] się zbliżyli, powtórzył: „Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. 45,4–8

W prehistorii biblijnej odnajdujemy opowiadanie o upadku i wzlocie, małości i wielkości człowieka. I o Bogu, który czuwa nad wszystkim.

1. Bóg ma plan

Życie bez porażek byłoby piękne. Prawdopodobnie, bo nikt takiego nie doświadczył, więc nie mamy pewności. Podobnie jest w biznesie. Porażki bywają mniejsze, ale zdarzają się także totalne katastrofy, sytuacje bez wyjścia. Opowiadanie o Józefie sprzedanym przez braci w niewolę, zapisane na pierwszych stronach Księgi Rodzaju, jest archetypem działania Boga na zakrętach ludzkiego życia. Stary Testament ukazuje Boga bliskiego i obecnego w dziejach człowieka.

2. Archeologia

„Suchym piaskom pustyni egipskiej zawdzięczamy zachowanie tekstów hieroglificznych, świadków imigracji Semitów do doliny Nilu. Najbardziej fascynujący dowód stanowi pewne malowidło ścienne z 1900 r. przed Chr., znalezione w Beni-Hassan i przedstawiające sceny z życia księcia egipskiego: zabawy, polowanie, tańce. Pojawia się na nim kilku cudzoziemców, którzy noszą inne stroje, mają jaśniejszą skórę i kwadratowy profil. Dwóch urzędników przedstawia ich faraonowi, zaś napis na papirusie trzymanym przez jednego z nich głosi «Mieszkańcy piasku» – Semici. Ich przywódca, Aisaj, przybył do Egiptu z 36 członkami swego plemienia: mężczyznami, kobietami i dziećmi. Dzieło to jest tak dobrze zachowane, że może nam dać żywy obraz podróży, jakie w czasie głodu odbył do Egiptu najpierw Abraham, a następnie synowie Jakuba”. Bibl. 1

3. Życiowe kryzysy

Ich bolesność ma trzy wymiary:

 • materialny – utrata dochodów, długi, strata majątku. Co się z tym wiąże to wymuszona zmiana sposobu życia.
 • wewnętrzny – ból przegranej, poczucie bycia gorszym, a czasem wrażenie bycia nikim, aż do utraty sensu życia.
 • zewnętrzny – poważne zachwianie relacjami w rodzinie, konieczność ułożenia ich na nowo, co z uwagi na dwa pierwsze czynniki, jest bardzo trudne. Potencjalne konsekwencje to rozwód, utrata relacji z dziećmi, samotność. Te zachwiania w relacji z innymi jeszcze bardziej potęgują odczucia w dwóch pierwszych wymiarach.

4. Wewnętrzna gotowość i szukanie rozwiązań

Biznes zawsze wiąże się z ryzykiem, a bycie przedsiębiorcą ze swej definicji zakłada postawę gotowości do zmiany. Często powtarzane zdanie: „Kryzys jest szansą” może stać się jedynie pustym sloganem.

Sposób przejścia kryzysu zaczyna się długo przed jego nadejściem. Mowa o „wewnętrznej gotowości” przyjęcia sytuacji trudnej. Najlepiej oddał to św. Paweł w słowach: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” Flp 4,12–13.

Pierwszym sukcesem przedsiębiorcy w kryzysie będzie przezwyciężenie postawy ucieczki, zamknięcia się, wewnętrznej emigracji. Drugim krokiem będzie akceptacja swojego stanu oraz cierpliwość w jego znoszeniu. Dopiero wtedy można przyjąć aktywną postawę poszukiwania dróg wyjścia.

Jak podnieść się po porażce?

 • Józef uwięziony w pustej cysternie, Józef sprzedany w niewolę. To bardzo wymowne obrazy. Opowiedz o swoich punktach bez wyjścia.
 • Jeśli w przeszłości jakiś kryzys stał się dla ciebie szansą, opowiedz, co z niego wynikło?
 • Opowiedz o swoich obawach odnośnie kryzysu. Czy jesteś mentalnie gotowy na jego przyjęcie?
 • Jeśli przeżywasz kryzys, powiedz o trudnościach, poproś o wsparcie.

Powiedzenie „Sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą” można bezpośrednio odnieść do firm rodzinnych. W przypadku trudności/kryzysu najczęstszą postawą będzie wzajemne obwinianie się odpowiedzialnością za niepowodzenie. Dzieci będą zarzucać rodzicom nieumiejętność dostosowania się do zmian, skostniałość działalności firmy i jej struktur, brak otwartości na zmiany. Z kolei starsi będą zarzucać dzieciom nieprzemyślane działania, brak doświadczenia, ryzykanctwo, podszyte nieufnością wobec ich samodzielności. Powodem do oskarżeń może być również działanie na własną rękę, wprowadzanie zmian „tylnymi drzwiami”.

Na to wszystko może się nakładać częsta przypadłość, czyli brak jasnego rozgraniczenia kompetencji oraz problemy z komunikacją. Pokonanie kryzysu w firmie rodzinnej może być utrudnione, ponieważ wszelkie zmiany będą miały odzwierciedlenie w relacjach, np. zmniejszenie decyzyjności wynikające z braku kompetencji może być odczytane jako brak ufności.

→ Refleksja: PDF, s. 40

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowanym przez duszpasterstwo programem rozwoju
„Sukces|Ja. W firmie Ojca” zamów publikację przez formularz poniżej.

Sukces|Ja. W firmie Ojca.

Materiały w wersji drukowanej dostępne są również na comiesięcznych spotkaniach duszpasterstwa.

  Jeśli jesteś zainteresowany przygotowanym przez duszpasterstwo programem rozwoju
  „Sukces|Ja. W firmie Ojca” zamów publikację przez formularz poniżej.

  Sprawdź miasta i terminy

  Program rozwoju

  Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

  Sprawdź miasta i terminy

  Materiały PDF do pobrania

  Zamów książkę

  Materiały w wersji drukowanej są dostępne na spotkaniach. Jeśli potrzebujesz zamówić pocztą, wypełnij formularz: