Przedsiębiorca 2020. Zostać liderem, pozostać sługą

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, by w duchu wiary kształtować w sobie postawę przywództwa służebnego. Inspiracją programu jest duchowość jezuicka, św. Ignacy Loyola oraz papież Franciszek.

Sprawdź miasta i terminy

Spotkanie on-line

28 września (poniedziałek), 20.00–21.00

Spotkanie na Zoom. Link do spotkania otrzymasz e‑mailem.

Wrzesień: ZAANGAŻOWANIE W WIĘKSZY CEL – powołani do działania na rzecz większej chwały Bożej

STRESZCZENIE tematu miesiąca:

W zaangażowaniu w większy cel chodzi o to, by wyjść poza swój komfort, aby widzieć swoje życie i pracę jako część większej całości, w której centrum jest Bóg.
Widzieć i pokazywać innym – zwłaszcza tym, którzy są w naszej sferze oddziaływania.

GŁÓWNE wątki:

  • Wszyscy jesteśmy częścią większej całości
  • Jako chrześcijanie jesteśmy powołani by głosić, jako chrześcijańscy przedsiębiorcy jesteśmy powołani by świadczyć
  • Wszystko co robimy ma znaczenie – możemy świadomie wybrać działanie na rzecz chwały Bożej

Materiały PDF do pobrania

Komentarz wideo

ks. dr Rafał Ostrowski

Jest duszpasterzem przedsiębiorców w Archidiecezji Poznańskiej. Pomysłodawca i współorganizator Konferencji Przedsiębiorców Katolickich „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”.
Owocem jego zainteresowań rozwojem osobistym i przedsiębiorczością są nowoczesne aktywne rekolekcje skierowane do ludzi przedsiębiorczych. Pokazuje, że najgłębszym uzasadnieniem rozwoju osobistego jest sam Bóg i wierzy, że wspiera On każdego w pełnej realizacji jego potencjału.

4 czerwca, godz. 20.00 — spotkanie biblijne na Zoom

Komentarz audio

Dagmara Konarska

Streszczenie tematu miesiąca. Dagmara Konarska jest trenerką biznesu, przedsiębiorcą współprowadzącą firmę doradczą.

I. Omówienie tematu miesiąca

Papież wezwał „letnich chrześcijan”, oglądających świat z perspektywy kanapy przed telewizorem, by z większą energią angażowali się w głoszenie nauki Kościoła, by nie uciekali w wygodne życie, lecz wychodzili poza „strefy komfortu” i żyli z większym zapałem apostolskim. Motto kardynała Franciszka Bergolio, które się później stało hasłem pontyfikatu Papieża Franciszka to Miserando atque eligendo, a to oznacza: „spojrzał z miłosierdziem i wybrał”.

Myśl ta nawiązuje do tego, iż wszyscy jesteśmy powołani, mimo naszych niedoskonałości.

„Fraza „spojrzał z miłosierdziem i wybrał” nawiązuje do historii ewangelicznej, w której Jezus powołuje Mateusza, poborcę podatków, jednego z tych znienawidzonych urzędników, którzy bogacili się, wyciskając ostatni grosz z ubogich wieśniaków. Wybór Mateusza na apostoła musiał więc szokować: był to człowiek nader niedoskonały, trudniący się moralnie nagannym zajęciem. Mimo to Jezus „zmiłował się” powołując go, by służył swymi talentami w jakiś szczególny sposób (Mt 9,9)” Fragment z książki: Lider Papież Franciszek, Chris Lowney

Pismo Święte i życie pełne jest podobnych historii. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w czymś większym. Nasza praca jest narzędziem, formą, dzięki której możemy odpowiedzieć na to zaproszenie.

Jak mówił ponoć swoim braciom święty Franciszek, zawsze głoście Ewangelię, a w razie konieczności czyńcie to słowami.

„Wszyscy jesteśmy przywódcami i cały czas przewodzimy, często nawet w drobnych sprawach i w niezamierzony sposób.

Setki przypadkowych spotkań z innymi przedstawicielami ludzkości każdego dnia – w takich sytuacjach jak kupowanie porannej kawy, przepychanie się do pociągu, zajmowanie się podwładnymi – dostarczają nam okazji do okazania szacunku (bądź nie).

Niezliczone kilkusekundowe zetknięcia z asystentem, współpracownikiem, małżonkiem lub z dziećmi sumują się w ciągu miesiąca do całych godzin interakcji. Niewielu zadaje sobie trud rozważenia wiadomości, jaką wysyłają w tych przelotnych spotkaniach składających się na większość życia. (…)

Bądźmy szczerzy. Większość relacji pomiędzy przełożonym a pracownikami, dobrych, czy złych, została prawdopodobnie ukształtowana podczas wspólnej jazdy windą, a nie za sprawą jakiegoś pełnego kwiecistych słów i wygłoszonego ze swadą oświadczenia mającego na celu wywarcie trwałego wpływu na tysiące istnień przyszłych pokoleń.”

Fragment z książki Chrisa Lowneya, Heroiczne Przywództwo

Każde nasze słowo, działanie może być dla innych drogowskazem do Boga, albo przeciwnie, możemy naszą postawą kogoś zniechęcić, zgorszyć.
To wielka odpowiedzialność!


NARZĘDZIA:

Jak dawać świadectwo wiary prowadząc biznes?

  • Misja i przedmiot działania firmy zgodne z wartościami chrześcijańskimi
  • Bądź uczciwy względem kontrahentów – dotrzymuj zobowiązań, umów, standardów
  • Uczciwie traktuj pracowników – warunki pracy, wynagrodzenia, dbaj o ich potrzeby
  • Stwarzaj wokół siebie środowisko oparte na szacunku, szczerości – dbaj o to, jak przy Tobie mówi się o innych i reaguj, gdy przekraczane są granice
  • Uczciwe płacenie podatków

A wszystko to, dla większej chwały Bożej, aby siła i moc oddziaływania rozszerzała się z jednostki na zespoły, rodziny, społeczeństwo.

Gdy omawialiśmy temat przywództwa, rozważaliśmy przy okazji kwestię wpływu, jaki każdy z nas liderów ma na siebie i innych. Jednoznacznie uznaliśmy, że wpływ ma każdy z nas, a miarę naszej wielkości stanowi sposób jego wywierania.

Nie sposób przy okazji tematu o zaangażowaniu w większy cel i działaniu dla większej chwały Bożej nie przywołać istoty naszej osobistej odpowiedzialności i odwagi. Mogłoby się wydawać, że działanie dla większej chwały Bożej jest zarezerwowane dla wybranych, a samo pojęcie brzmi bardzo górnolotnie i trudno je przełożyć na nasze codzienne zwykłe działania i zmagania.

Nic bardziej mylnego.

Jeśli przyjęliśmy dotąd, że Bóg jest w każdym stworzeniu, że każda nasza myśl i gest ma znaczenie, to jak moglibyśmy założyć, że działanie dla większej chwały Bożej nas nie dotyczy.

Wpatrujmy się nieustająco w Chrystusa, jego gesty, słowa, postawę, a odnajdziemy w Nim niezliczone przykłady zastosowania w naszym życiu. Każdy człowiek, który z kontaktu z nami wychodzi zbudowany jest świadectwem działania na rzecz większej chwały Bożej.

Każde nasze pełne zrozumienia spojrzenie, słowo wypowiedziane w pokoju są najmniejszymi i bardzo ważnymi działaniami, które powiększają chwałę Bożą. To tylko przykłady najdrobniejszych działań, na które stać każdego z nas. My oddziałujemy na innych, inni oddziałują na kolejne osoby, w ten sposób wywieramy wpływ i zwiększamy chwałę Bożą.

II. Inspiracje

Cokolwiek robicie, z głębi duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi”. Przecież wiecie, że od Pana otrzymacie w nagrodę dziedzictwo. Chrystusowi Panu służcie.

List do Kolosan 3,23–24


Idźcie zatem i uczyńcie uczniami wszystkie narody.

Ewangelia wg św. Mateusza 28,19


Z tej właśnie racji królestwo niebieskie stało się podobne do pewnego króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi podwładnymi. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono do niego pewnego dłużnika, winnego dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał mu z czego oddać, kazał ten pan sprzedać jego samego, i żonę, i dzieci, i wszystko, co posiadał, by tak dług pokrył. Więc padł ten podwładny na twarz, bił przed nim pokłony i mówił