TEMAT MIESIĄCA

KOD WIERNOŚCI

Noemi — Rut

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Poznajemy bohaterów ze Starego Testamentu, analizujemy ich relacje. Czas na wzruszającą opowieść o życiu pięknym, choć trudnym. Bohaterkami będą Noemi i Rut, którym świat się zawalił. Wierność i mądrość, i wynikające z niej decyzje, realizują Boży plan, który przekracza ludzkie myślenie. To temat o budowaniu po upadku życia od nowa.

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

TEMAT MIESIĄCA

KOD WIERNOŚCI

Noemi — Rut

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Poznajemy bohaterów ze Starego Testamentu, analizujemy ich relacje. Czas na wzruszającą opowieść o życiu pięknym, choć trudnym. Bohaterkami będą Noemi i Rut, którym świat się zawalił. Wierność i mądrość, i wynikające z niej decyzje, realizują Boży plan, który przekracza ludzkie myślenie. To temat o budowaniu po upadku życia od nowa.

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przeczytaj: → Księga Rut

W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona – Noemi, jego dwaj synowie – Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali. Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. Oni wzięli sobie za żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat. Obaj – tak Machlon, jak i Kilion – również zmarli, a kobieta pozostała, przeżywszy obu swych synów i swego męża. Wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowe, aby wrócić z ziemi Moabu, ponieważ usłyszała w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój lud, dając mu chleb. Wyszła z tej miejscowości, którą tam zamieszkiwała, obie jej synowe z nią, i wyruszyły w drogę powrotną do ziemi Judy. Powiedziała Noemi do obu swych synowych: „Odejdźcie, wróćcie każda do domu swej matki, a Pan niech postępuje z wami według swej dobroci, tak jak wy postępowałyście wobec zmarłych i wobec mnie! Niech Pan sprawi, abyście osiągnęły spokojne miejsce, każda w domu swego męża!”. Ucałowała je, ale one zaczęły głośno płakać, mówiąc do niej: „Nie, my wrócimy z tobą do twego narodu” (…).
Znowu zaczęły głośno płakać. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, a Rut pozostała przy niej. „Oto twoja szwagierka wróciła do swego narodu i do swego boga – powiedziała Noemi do Rut – wracaj i ty za twą szwagierką”. Odpowiedziała Rut:
„Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż:
gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę,
gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam,
twój naród będzie moim narodem,
a twój Bóg będzie moim Bogiem”.
Wróciła więc Noemi, a z nią była Rut Moabitka, jej synowa, która przyszła z ziemi Moabu. Przyszły zaś do Betlejem na początku żniw jęczmienia. 1,1–9.14–16.22

Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Booz. Powiedziała Rut Moabitka do Noemi: „Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, który będzie mnie darzył życzliwością”. „Idź, moja córko” – odpowiedziała jej Noemi. Rut wyszła więc i przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami, a przypadkiem tak się stało, że było to pole Booza, który był z rodu Elimeleka. A oto Booz przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: „Niech Pan będzie z wami!” – „Niech błogosławi ci Pan!” – odpowiedzieli mu. Zapytał Booz swego sługę pilnującego żniwiarzy: „Czyja jest ta młoda kobieta?”. Odpowiedział sługa pilnujący żniwiarzy: „To jest młoda Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi Moabu”. 2,1–6

Booz zaślubił więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Kobiety mówiły do Noemi: „Niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci powinowatego z prawem wykupu. Imię jego będzie wspominane w Izraelu. On będzie dla ciebie pociechą, będzie cię utrzymywał w twojej starości. Zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż siedmiu synów”. Wzięła Noemi dziecko i położyła je na swym łonie. Ona też je wychowywała. Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: „Narodził się syn dla Noemi”, nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. 4,13–17

Wzruszająca starotestamentalna opowieść o życiu pięknym, choć trudnym. I o zaczynaniu od nowa.

1. Trzy wdowy

Ten temat – z męskiego punktu widzenia – można byłoby zatytułować „O nieracjonalnych decyzjach”. Bohaterkami są trzy kobiety, których świat się zawalił – wszystkie straciły mężów. Noemi jest emigrantką, osamotniona po stracie nie tylko męża, ale też dwóch synów, postanawia wrócić do swojej ojczyzny. Jej cudzoziemskie synowe chcą udać się razem z nią. Tym razem to one stałyby się obcymi w innym kraju. Noemi usilnie przekonuje je, aby pozostały u siebie i na nowo ułożyły sobie życie. Orpa rzeczywiście tak czyni, ale Rut jest nieugięta – wyrusza wraz z teściową do jej kraju.

To temat o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie, budowania życia od nowa. Całkowicie od nowa: po stracie najbliższych, utracie utrzymania, w obcym kraju (Rut).

To historia wierności, stałości postaw. Choć kobiety te podjęły odważne decyzje, postawa Rut jest po ludzku niezrozumiała – powinna zostać w swoim kraju, ułożyć sobie życie na nowo – to z perspektywy wartości widzimy nadzwyczajną wierność, konsekwencję, radykalny wybór miłości. Postawa Rut to „kopia Abrahama”, który również wyrusza w nieznane, wbrew ludzkim kalkulacjom. Rut może być inspiracją dla przedsiębiorców: to właśnie wierność wartościom popycha ją do pójścia nową drogą.

Głos wiary czy głos rozumu – jak odczytywać wolę Bożą w swoim życiu? A może między nimi nie ma sprzeczności, sprzeczność występuje między naszymi dążeniami i świadczy o nieuporządkowanej hierarchii wartości?

2. Księga Rut

Umiejscowienie w czasie tej księgi biblijnej jest tematem dyskusji. Niektórzy uważają, że została napisana w pierwszych latach monarchii, inni mówią o znacznie późniejszym okresie po wygnaniu babilońskim. W pierwszym przypadku jej celem byłaby gloryfikacja dynastii dawidowej, gdyż Rut jest prababką Dawida, w drugim zaś byłaby to reakcja na mentalność przeciwną kontaktom z cudzoziemcami oraz małżeństwom mieszanym, napiętnowanym kilkukrotnie w innych fragmentach Starego Testamentu. Ta historia usytuowana w czasach Sędziów (okres od podboju ziemi przez Jozuego do okresu monarchii zapoczątkowanego przez Saula), ma również znaczenie dla Nowego Testamentu, ponieważ odnajdujemy ją w genealogii Jezusa Mt 1,5–6. Można czytać ją według dwojakiego klucza: albo trzymając się toku narracji, albo imion bohaterów. Te ostatnie zapowiadają i streszczają znaczenie całej historii:

 • Noemi – moja słodycz
 • Machlon – choroba
 • Kilion – unicestwienie
 • Orpa – kark, ta która odwraca się plecami
 • Rut – przyjaciółka, towarzyszka
 • Elimelek – mój Bóg jest królem

3. Lewirat

W Księdze Rut mówi się o pewnym problemie małżeńskim, który rozwiązany zostaje prawem lewiratu, zapisanym w Pwt 25,5–10. Prawo to stanowi, że wdowę po mężczyźnie, który nie zostawił po sobie dzieci, powinien wziąć za żonę jego brat, aby zmarły mógł mieć potomstwo (aby jego ród nie wymarł oraz był dziedzic majątku). Pierwszy syn płci męskiej, który się narodzi, z punktu widzenia prawnego, jest uważany za syna zmarłego. W Nowym Testamencie prawo lewiratu jest punktem wyjścia pytania do Jezusa o życie wieczne (sprawa siedmiu braci, z których żaden nie pozostawił potomstwa – Mk 12,18–27).

Jak być stałym w swoich postawach? 
Żadne zobowiązania nie ciążyły na Rut. A jednak wybrała tę trudniejszą drogę — w nieznane, wraz z Noemi. Nie musiała, lecz chciała. Opowiedz o swojej wierności sobie, a także o wierności ludziom, ideom, sprawom wielkim i tym mniejszym.

 1. Jak budować trwałe relacje z ludźmi?
 2. Biznes to nieustanne zmiany. Jak być elastycznym, a zarazem „stałym w postawach”?
 3. Jak się bronić przed działaniem w emocjach, impulsywnymi reakcjami?

1. „Cechą wyróżniającą firmę rodzinną jest to, że (…) firma rodzinna ma zamiar trwać i to wyróżnia ją najbardziej spośród wszystkich innych. Powstaje wtedy, kiedy jej założyciel decyduje, że przedsiębiorstwo będzie istnieć długo, na pokolenia. Trwanie jest kluczowe”. Bibl. 6

Budowanie firmy rodzinnej to długotrwały proces. Zapewne nie raz przyjdzie do głowy myśl, aby dać sobie spokój. Ucieczka od obowiązków, trudności, wyzwań zawsze jest kuszącą propozycją — jest to zgodne z powiedzeniem: „wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Tymczasem budowanie firmy to droga w nieznane, czasem podróż w obce kraje — i nie jest to tylko poetyckie sformułowanie, bo nieraz trzeba ruszyć na zagraniczne rynki.

Każda firma rodzinna musi znaleźć dokonać syntezy dwóch przeciwstawnych tendencji:

 • wierność misji, przywiązanie do tradycji, wierność wartościom,
 • innowacyjność i otwartość na zmiany.

→ Refleksja: PDF, s. 75

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowanym przez duszpasterstwo programem rozwoju
„Sukces|Ja. W firmie Ojca” zamów publikację przez formularz poniżej.

Możesz pobrać publikację w PDF

Materiały w wersji drukowanej są dostępne na spotkaniach. Jeśli potrzebujesz zamówić pocztą, wypełnij formularz:

  Jeśli jesteś zainteresowany przygotowanym przez duszpasterstwo programem rozwoju
  „Sukces|Ja. W firmie Ojca” zamów publikację przez formularz poniżej.

  Sprawdź miasta i terminy

  Program rozwoju

  Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

  Sprawdź miasta i terminy

  Materiały PDF do pobrania

  Zamów książkę

  Materiały w wersji drukowanej są dostępne na spotkaniach. Jeśli potrzebujesz zamówić pocztą, wypełnij formularz: