TEMAT MIESIĄCA

W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ

Mojżesz — teść Jetro

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do bohaterów ze Starego Testamentu, przeanalizujemy ich relacje. W maju spotkanie Mojżesza z teściem. Przeciążony pracą Mojżesz przyjmuje dobrą radę i część zadań przekazuje innym. W biznesie nieraz trudno jest znaleźć najlepsze wyjście, a szef często zostaje sam z problemem. A może warto poszukać — jak Mojżesz — dobrej rady?

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

TEMAT MIESIĄCA

W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ

Mojżesz — teść Jetro

Sukces|ja. W firmie Ojca to temat spotkań w 2023 roku. Sięgniemy do bohaterów ze Starego Testamentu, przeanalizujemy ich relacje. W maju spotkanie Mojżesza z teściem. Przeciążony pracą Mojżesz przyjmuje dobrą radę i część zadań przekazuje innym. W biznesie nieraz trudno jest znaleźć najlepsze wyjście, a szef często zostaje sam z problemem. A może warto poszukać — jak Mojżesz — dobrej rady?

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przeczytaj: → Księga Wyjścia rozdział 18

Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że Pan wyprowadził Izraelitów z Egiptu. (…) I polecił donieść Mojżeszowi: „Ja Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu twoimi synami”. Wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia, oddał mu pokłon i ucałował go. Potem wypytywali się wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży, i jak Pan ich uwolnił. I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. I powiedział Jetro: „Niech będzie uwielbiony Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk faraona, <On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan>. Teraz wyznaję, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co się nimi pysznili”. Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udział z teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem.

Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy teść Mojżesza widział te wszystkie jego zajęcia z ludem, powiedział do niego: „Czemu ty [sam] się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały lud musi stać przed tobą od rana do wieczora?”. Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: „Lud przychodzi do mnie, aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boże”.

Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: „Nie jest dobre to, co czynisz. Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka, i sam jej nie możesz podołać. Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić, i o uczynkach, jakie winien spełniać. A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką, aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z tobą poniosą ciężar. Jeśli tak uczynisz, a Bóg cię do tego skłoni, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie”.

Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. Wybrał sobie Mojżesz z całego Izraela mężów dzielnych i ustanowił ich kierownikami ludu, przełożonymi nad tysiącem, nad stoma, nad pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma, aby wyroki wydawali ludowi w każdym czasie, a tylko ważniejsze sprawy przedkładali Mojżeszowi, wszystkie lżejsze natomiast sami rozstrzygali. Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do swego kraju.

Teść „dobra rada” Jetro, czyli warto słuchać innych. Nawet Mojżesz, wybrany przez Boga, nie był nieomylny. Dzięki swojej pokorze i otwartości na zmiany, udało mu się znaleźć świetne rozwiązanie.

1. Mądra rada

Pierwszym sukcesem będzie uświadomienie sobie potrzeby zmiany. Wprowadzenie zmiany jest złożonym i wieloetapowym procesem. Kluczowym stwierdzeniem będzie to, że praktycznie niemożliwe jest zrobienie tego samodzielnie. Wynika to z tego, że mamy ograniczoną percepcję, określony punkt widzenia, pewne utarte sposoby działania, przyzwyczajenia. Stają się one poważnym ograniczeniem, „świeże powietrze” trzeba wpuścić z zewnątrz. Teść Mojżesza jest tym, który pokazuje mu inny punkt widzenia. Robi to w sposób bardzo mądry, ukazując, że wprowadzenie zmiany będzie z pożytkiem dla wszystkich: Mojżeszowi da ulgę w zajęciach oraz poprawi samopoczucie petentów. Fragment ten można potraktować jako zdroworozsądkowy argument za delegowaniem zadań.

2. Kształtowanie się społeczeństwa

Z punktu widzenia analizy biblijnej fragment ten przedstawia moment w dziejach Izraela, gdy kształtowały się instytucje młodej wspólnoty. Było to przejście od formy plemiennej ludu koczowniczego do pierwszych urzędów i podziału kompetencji. Podstawą wyboru kandydatów były kwalifikacje moralne („dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem”). Warto zauważyć ten moment historii także dlatego, żeby zrozumieć, że nie wolno oceniać tamtych realiów kategoriami współczesnymi.

3. Trzy kroki do zmiany

 1. Bardzo trudno jest wprowadzić zmianę samemu, ponieważ człowiek przyzwyczaja się do pewnych sposobów działania. Potrzeba wiele wysiłku, aby zobaczyć krytycznie swój sposób działania, a jeszcze trudniej zobaczyć, że można byłoby to robić inaczej.
 2. W poszerzaniu horyzontów bardzo pomocni są inni – zarówno doradcy zewnętrzni, jak też współpracownicy patrzący z innej perspektywy. Im więcej punktów widzenia, to… więcej danych do analizy, ale także więcej możliwych rozwiązań.
 3. Przyjęcie rady, choć brzmi ładnie i pozytywnie, zazwyczaj – zwłaszcza mężczyzn – wiele kosztuje w wymiarze wewnętrznym. Wymaga bowiem postawy, którą w języku religijnym nazywamy pokorą. Jednym z jej „objawów” jest zakwestionowania własnej nieomylności.

Jak przyjąć dobrą radę? Mojżesz przyjmuje radę teścia – zewnętrznego obserwatora. Szczerze porozmawiajmy o otwartości na zmiany, o przyjmowaniu krytyki.

 1. Czy rzeczywiście korzystamy z rad innych? Podziel się przykładami, gdy opinie innych zmieniły twój sposób działania.
 2. Czy twoja firma ma wypracowane sposoby przepływu uwag, opinii, pomysłów? Jak to robicie w praktyce?
 3. Jaką postawę przyjąć wobec reformatorów, którzy wszystko wiedzą lepiej i nie omieszkają o tym powiedzieć?

Temat ten skłania do podjęcia tematu komunikacji. Częstym zjawiskiem jest napięcie pomiędzy różnymi wizjami firmy reprezentowanymi przez poszczególnych członków rodziny.

W przypadku problemów z sukcesją należałoby zadać sobie w pierwszej kolejności pytanie o przyczynę. Jedną z podstawowych odpowiedzi będzie przekonanie dzieci, że nie będą w stanie porozumieć się z nestorem, że reprezentują zbyt odległe punkty widzenia. W przypadku dominującego charakteru, braków w komunikacji potencjalny sukcesor będzie przekonany, że to nie ma prawa się udać. O ile w „zwykłej” firmie więcej problemów można załatwić stosunkiem służbowym, także potencjalnym zwolnieniem współpracownika, tak w przypadku firmy rodzinnej problemy z komunikacją będą miały szerszy wpływ na funkcjonowanie jej i rodziny.

→ Refleksja: PDF, s. 63

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowanym przez duszpasterstwo programem rozwoju
„Sukces|Ja. W firmie Ojca” zamów publikację przez formularz poniżej.

Możesz pobrać publikację w PDF

Materiały w wersji drukowanej są dostępne na spotkaniach. Jeśli potrzebujesz zamówić pocztą, wypełnij formularz:
  Jeśli jesteś zainteresowany przygotowanym przez duszpasterstwo programem rozwoju
  „Sukces|Ja. W firmie Ojca” zamów publikację przez formularz poniżej.

  Sprawdź miasta i terminy

  Program rozwoju

  Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

  Sprawdź miasta i terminy

  Materiały PDF do pobrania

  Zamów książkę

  Materiały w wersji drukowanej są dostępne na spotkaniach. Jeśli potrzebujesz zamówić pocztą, wypełnij formularz: