Przedsiębiorca 2020. Zostać liderem, pozostać sługą

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, by w duchu wiary kształtować w sobie postawę przywództwa służebnego. Inspiracją programu jest duchowość jezuicka, św. Ignacy Loyola oraz papież Franciszek.

Sprawdź miasta i terminy
Radio PROFETO on-line

Audycja w Radio PROFETO

9 stycznia (czwartek), 16.00–18.00

Radio PROFETO on-line
Spotkanie on-line

Spotkanie on-line

27 stycznia (poniedziałek), 20.00–21.00

Spotkanie on-line

Styczeń: SAMOPRZYWÓDZTWO

STRESZCZENIE tematu miesiąca:

Czym jest samoprzywództwo? Jest dobrym zarządzaniem samym sobą – od poznania samego siebie po skuteczne zarządzenie swoimi talentami, słabościami, potrzebami, emocjami. Ktoś, kto nie potrafi okiełznać samego siebie, nie będzie w stanie prowadzić zarządzania innymi ludźmi.

GŁÓWNE wątki:

  • Trzeba dobrze poznać siebie, żeby dobrze prowadzić innych – odkryć swoją tożsamość w Bogu oraz swoje obdarowanie.
  • Decyzja, by stale pracować nad sobą, kształcąc ustawicznie swój charakter – jesteśmy słabi, mamy się uświęcać.
  • Powinniśmy być spójni, a przez to wiarygodni.

Komentarz audio

Dagmara Konarska

Streszczenie tematu miesiąca. Dagmara Konarska jest trenerką biznesu, przedsiębiorcą współprowadzącą firmę doradczą.

Komentarz wideo

ks. dr Rafał Ostrowski

Jest duszpasterzem przedsiębiorców w Archidiecezji Poznańskiej. Pomysłodawca i współorganizator Konferencji Przedsiębiorców Katolickich „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera.
Owocem jego zainteresowań rozwojem osobistym i przedsiębiorczością są nowoczesne aktywne rekolekcje skierowane do ludzi przedsiębiorczych. Pokazuje, że najgłębszym uzasadnieniem rozwoju osobistego jest sam Bóg i wierzy, że wspiera On każdego w pełnej realizacji jego potencjału.

Spotkanie on-line

Arkadiusz Piotr Tomczyk

Założyciel Chrześcijańskiej Fundacji BOGActwo Rozwoju. Twórca kursów i programów oraz autor ebooków z rozwoju osobistego i duchowego. Od ponad 6 lat aktywnie wspiera w osobistej drodze rozwoju wciąż rosnące grono przeszło 7 tysięcy osób, liderów i przedsiębiorców. Od kilku lat związany z Duszpasterstwem Talent. Prowadzi comiesięczne spotkania on-line oraz służy pomocą w budowaniu Talentowych Grup Mastermind.

Audycja w Radio Profeto

Gośćmi programu byli Dagmara Konarska oraz ks. Przemysław Król SCJ.
Radio Profeto

I. Omówienie tematu miesiąca

Podejście jezuickie skupia się na tym, kim przywódca jest. Kierowanie samym sobą jest punktem wyjścia. Niezależnie od tego, jakie role przychodzi nam pełnić. Realizując się w biznesie, tym bardziej potrzebujemy zacząć proces świadomego wzrastania od siebie samego/samej.

Żeby móc pójść dalej i być zdolnym do przewodzenia innym, istotne jest, aby w pierwszej kolejności posiąść sztukę przewodzenia sobie. Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy, skąd przychodzimy i co jest naszą misją, nie będziemy w stanie prowadzić innych. Podobnie, jeśli nie panujemy nad sobą, swoimi słabościami, emocjami i intencjami, nie jesteśmy w stanie oddziaływać pozytywnie na innych.

Okazuje się, że największym wyzwaniem jest poznanie i okiełznanie samego siebie.

O to właśnie chodzi, by wiedzieć kim się jest, znać swoje dobre i złe strony. Znaleźć w sobie dość odwagi nie tylko na to, by być sobą, lecz także na to, by wydobyć z siebie to, co w nas najlepsze. Oto podstawa, dzięki której możemy kierować sami sobą; nie sposób bowiem kierować innymi, jeśli ktoś nie potrafi pokierować sam sobą. Nie potrafi zaś kierować sobą ten, kto nie pracował nad sobą, by dowiedzieć się, kim jest.

Lider Papież Franciszek, Chris Lowney

Punktem wyjścia jest odkrycie naszej tożsamości jako synów i córek Bożych powołanych do realizacji dzieła Boga w naszym życiu. To jest pierwotne. Wtórnym będzie wybór formy, w jakiej chcemy to powołanie realizować.
Każdy z nas został hojnie obdarowany przez Stwórcę. Wszyscy jesteśmy wartościowi, choć inne są nasze dary. Czy jesteś świadomy swojego obdarowania?

Dopóki nie odkryjemy pełni naszego obdarowania, nie jesteśmy w stanie tymi darami służyć.
W Liście do Efezjan św. Paweł przybliża nam dary Ducha Świętego służące budowaniu wspólnoty:

  • niektórzy z nas są apostołami – widzą szeroki obrazek, mają zdolność syntetycznego widzenia, nie gubią się w szczegółach (przykładem jest św. Piotr, na boisku są to rozgrywający, w biznesie stratedzy),
  • inni są prorokami – szybko znajdują rozwiązania, wcześniej niż inni dostrzegają szanse, mają umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, osoby zdecydowane (tenisiści, kierowcy, w biznesie osoby szybko podejmujące decyzje w złożonych okolicznościach),
  • ewangelizatorzy – odkrywcy, eksploratorzy, idą tam, gdzie nikt jeszcze nie był, osoby lubiące zmiany (przykładem jest św. Paweł, w życiu to odkrywcy, kreatorzy, artyści, dobrzy sprzedawcy),
  • pasterze – dbają i troszczą się o swoje owce, są cierpliwi i serdeczni (przykładem jest św. Jan, w codziennym życiu to trenerzy, wychowawcy, szefowie, którzy wspierają swoich pracowników, osoby lubiące ład i porządek, dobrze zorganizowane),
  • nauczyciele – osoby, które uparcie i konsekwentne dążą do poznania, lubią zgłębiać temat do końca, czytać książki (przykładem jest św. Łukasz, w życiu to analitycy, fizyk doświadczalny; w biznesie ekspert, specjalista, dobry urzędnik, osoby pedantyczne i skrupulatne).

Wszyscy jesteśmy obdarowani, każdy z nas ma inne dary (najczęściej więcej niż jeden i w różnym natężeniu). Nikt nie ma też pełni wszystkich darów. Po to, byśmy mogli się ubogacać i służyć sobie nawzajem (zespoły projektowe, kooperacja, specjalizacja). Nasza unikalna odrębność jest wspaniałym darem!

Podobnie jak z darami, tak jest i ze słabościami – tak długo, jak nasze słabości pozostają nierozpoznane lub głęboko ukryte, nie mamy nad nimi żadnej władzy.
Pełniąc rolę w biznesie, bierzemy na siebie odpo