Przedsiębiorca 2020. Zostać liderem, pozostać sługą

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Spotkania czasowo zawieszone, zapraszamy na spotkania on-line.

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, by w duchu wiary kształtować w sobie postawę przywództwa służebnego. Inspiracją programu jest duchowość jezuicka, św. Ignacy Loyola oraz papież Franciszek.

Sprawdź miasta i terminy
Radio PROFETO on-line

Audycja w Radio PROFETO

5 maja (wtorek), 16.00–17.00

Radio PROFETO on-line
Spotkanie on-line

Spotkanie on-line

5 maja (wtorek), 19.00–20.00

Link do spotkania otrzymasz e‑mailem.

Spotkanie on-line

Maj: ODWAGA – potrzeba więcej miłości niż bojaźni

STRESZCZENIE tematu miesiąca:

Po co poruszamy temat odwagi wśród przedsiębiorców? – czy odwaga nie jest wpisana w tę rolę i osobowość? Okazuje się, że odwaga jest wyzwaniem dla każdego. Od prostej codziennej odwagi mówienia trudnych rzeczy drugiemu człowiekowi, po odwagę większą związaną z głoszeniem Bożej prawdy w świecie. Czy jestem wystarczająco odważny, by zmieniać rzeczywistość?

GŁÓWNE wątki:

  • Trzeba nam iść pod prąd.
  • Ambitne cele wzbudzają pasję i zaangażowanie.
  • Odwaga stanięcia w prawdzie.

Materiały PDF do pobrania

Komentarz wideo

ks. dr Rafał Ostrowski

Jest duszpasterzem przedsiębiorców w Archidiecezji Poznańskiej. Pomysłodawca i współorganizator Konferencji Przedsiębiorców Katolickich „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”.
Owocem jego zainteresowań rozwojem osobistym i przedsiębiorczością są nowoczesne aktywne rekolekcje skierowane do ludzi przedsiębiorczych. Pokazuje, że najgłębszym uzasadnieniem rozwoju osobistego jest sam Bóg i wierzy, że wspiera On każdego w pełnej realizacji jego potencjału.

Komentarz audio

Dagmara Konarska

Streszczenie tematu miesiąca. Dagmara Konarska jest trenerką biznesu, przedsiębiorcą współprowadzącą firmę doradczą.

I. Omówienie tematu miesiąca

Papież zachęca nas, abyśmy się stali odważnymi chrześcijanami, szukającymi tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Chodzi o to, aby przełamać pokusę trwania w komforcie, by podejmować nowe wyzwania, szukając rozwiązań na potrzeby chwili. Powinniśmy być otwarci na działanie Ducha Świętego, na to, co nowe.

Podobnie Jezuici niezmiennie dążyli do przełamywania wszelkich granic. Dotarli do Chin, Japonii, Indii, przekroczyli Himalaje i dotarli do Tybetu. Żeglowali w górę Nilu, przemierzyli górny bieg Missisipi. Założyli absolutnie wyjątkowy system szkolnictwa, tworząc bezkonkurencyjną sieć wyższych uczelni i szkół średnich. Nie byłoby tych niezwykłych osiągnięć, gdyby nie odwaga, która umożliwiła przeciwstawienie się mentalności epoki. Odwaga rozumiana jako kreatywność, pomysłowość, samodzielność, gotowość do działania i do sięgania po wszelkie dostępne środki zmierzające do obranego celu.

Również w naszych środowiskach pracy niejednokrotnie mamy sposobność do przeciwstawienia się utartym schematom, przyzwyczajeniom, regułom czy też powszechnemu przyzwoleniu na grzech. Pytanie, czy znajdujemy w sobie odwagę?

Nasza rzeczywistość pełna jest nieustannych zmian. Niezależne badania Harvard Business School i Uniwersytetu Stanforda wykazują, że dwoma kluczowymi czynnikami wyróżniającymi najskuteczniejsze organizacje są – system wartości i otwartość na zmiany połączone i zakorzenione w kulturze organizacji.

Jezus, nasz Mistrz, niewątpliwie szedł pod prąd.

Jezuici nie osiągnęliby tak wiele, gdyby nie ambitne cele, które sobie stawiali. Przywództwo w ujęciu jezuickim to motywowanie samego siebie do wyników wykraczających ponad przeciętne, poprzez skupienie się na największym możliwym potencjale każdej chwili. Jezuici udowodnili, że wielki sukces osiąga się, gdy jednostki mają silną motywację wewnętrzną, która napełnia je entuzjazmem do pracy i gdy mają przed sobą inspirujący, wyjątkowy cel do osiągnięcia.

Analogia do świata biznesu jest tu oczywista. Wszyscy znamy przykłady firm, które wolały trzymać się bezpiecznych sprawdzonych dróg, niż ryzykować wejście w nowe przedsięwzięcia. Wielu z tych firm dziś już nie ma.

Złe rzeczy się dzieją, a heroizm ulatnia, gdy przywództwo zaczyna się mieszać z przetrwaniem, zwyczajnym posuwaniem się naprzód czy pilnowaniem swoich tyłów – pisze Chris Lowney.
Stąd już tylko krok do bierności i do godzenia się na wszystko, byle tylko uchronić i zatrzymać swoją pozycję.
Podobnie sukces przynosi samozadowolenie i pokusę, by przejść do defensywy.

Ważne jest, aby patrzeć zawsze w przyszłość i wychodzić naprzeciw szansom i okazjom.
Największym ryzykiem wdaje się niepodejmowanie żadnego ryzyka.

Jakże często brak nam dziś odwagi do szczerej rozmowy, przedstawienia faktów, udzielenia informacji zwrotnej. Jak często uciekamy od tej niekomfortowej konfrontacji. W rezultacie narasta frustracja wszystkich stron relacji.

Jako przedsiębiorcy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszych pracowników i jesteśmy winni im szczerość. Szczerość w relacjach oznacza, że umiemy pracownika docenić za rzetelne wysiłki i postępy, ale też potrafimy określić nasze oczekiwania i we właściwy sposób przekazać informację zwrotną, gdy pojawiają się problemy.

To jest pierwszy krok, drugim – bardziej zaawansowanym i znacznie trudniejszym – jest proszenie o informację zwrotną dla siebie. Jest to wyrazem szacunku, zaufania i partnerstwa, ale też nieocenioną szansą na wzrost i rozwój lidera.

Stanięcie w prawdzie to może być zdolność do uznania swojego błędu, wycofanie się z podjętych decyzji czy przyznanie racji klientowi, pracownikowi… Czasem najtrudniej nam zrezygnować z własnych pomysłów, własnych racji.


NARZĘDZIA:

Jak stawać się coraz bardziej odważnym w moim otoczeniu biznesowym?

  • Nie zamiataj trudnych spraw pod dywan. Udzielaj na bieżąco informacji zwrotnej. Właściwie przekazana nawet trudna informacja, jest dla Twoich pracowników wyrazem Twojej szczerości, odwagi i troski. Tylko w taki sposób zadbasz o rozwój i unikniesz nawarstwiania się problemów.
  • Proś współpracowników o informację zwrotną dla siebie. Bądź otwarty na to, co usłyszysz.
  • Dawaj świadectwo Twojej wiary w codziennych sytuacjach.
  • Miej odwagę przyznać się do błędu – nikt nie jest nieomylny!

II. Inspiracje

Nie dostosowujcie się do tego świata, ale odmieniajcie się poprzez odnowę myśli, abyście rozpoznawali, co jest wolą Boga, co dobre, co zjednujące, co doskonałe.

List do Rzymian 12,2


Bądź mężny i mocny, nie bój się, nie truchlej, nie drżyj przed nimi, ponieważ Pan, twój