Przedsiębiorca 2020. Zostać liderem, pozostać sługą

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, by w duchu wiary kształtować w sobie postawę przywództwa służebnego. Inspiracją programu jest duchowość jezuicka, św. Ignacy Loyola oraz papież Franciszek.

Sprawdź miasta i terminy
Radio PROFETO on-line

Audycja w Radio PROFETO

4 lutego (wtorek), 16.00–18.00

Goście programu: Dagmara Konarska oraz Hubert Dąbrowski.

Radio PROFETO on-line
Spotkanie on-line

Spotkanie on-line

24 lutego (poniedziałek), 20.00–21.00

Spotkanie on-line

Luty: PRZYWÓDZTWO

STRESZCZENIE tematu miesiąca:

Co to znaczy przewodzić innym? Kim jest lider?

Przewodzenie to branie odpowiedzialności i wywieranie pozytywnego wpływu.

GŁÓWNE wątki:

 • Każda osoba może przewodzić. Jako liderzy sami przewodźmy oraz zachęcajmy i uzdalniajmy naszych pracowników do bycia liderami.
 • W naszym przewodzeniu powinniśmy się kierować miłością, naśladując sposób przewodzenia Jezusa. Bądź liderem, który kocha ludzi.
 • Powinniśmy „zakurzyć sobie buty”, czyli być blisko ludzi i działań, towarzysząc im i wspierając.

Komentarz wideo

ks. dr Rafał Ostrowski

Jest duszpasterzem przedsiębiorców w Archidiecezji Poznańskiej. Pomysłodawca i współorganizator Konferencji Przedsiębiorców Katolickich „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera.
Owocem jego zainteresowań rozwojem osobistym i przedsiębiorczością są nowoczesne aktywne rekolekcje skierowane do ludzi przedsiębiorczych. Pokazuje, że najgłębszym uzasadnieniem rozwoju osobistego jest sam Bóg i wierzy, że wspiera On każdego w pełnej realizacji jego potencjału.

Komentarz audio

Dagmara Konarska

Streszczenie tematu miesiąca. Dagmara Konarska jest trenerką biznesu, przedsiębiorcą współprowadzącą firmę doradczą.

Audycja w Radio Profeto

Gośćmi programu byli Dagmara Konarska oraz Hubert Dąbrowski.
Radio Profeto

Spotkanie on-line

Arkadiusz Piotr Tomczyk

Założyciel Chrześcijańskiej Fundacji BOGActwo Rozwoju. Twórca kursów i programów oraz autor ebooków z rozwoju osobistego i duchowego. Od ponad 6 lat aktywnie wspiera w osobistej drodze rozwoju wciąż rosnące grono przeszło 7 tysięcy osób, liderów i przedsiębiorców. Od kilku lat związany z Duszpasterstwem Talent. Prowadzi comiesięczne spotkania on-line oraz służy pomocą w budowaniu Talentowych Grup Mastermind.

I. Omówienie tematu miesiąca

Czy tego chcemy, czy nie, konieczność „wykazywania się większymi zdolnościami przywódczymi” jest nieuchronną konsekwencją zmian w świecie, w którym żyjemy i któremu przyjdzie nam stawić czoła w niedługiej przyszłości. Dawniej (…), gdy ktoś mówił o przywództwie, miał na myśli konkretną osobę: generała zakonu jezuitów, albo prezesa banku. To oni byli „liderami” organizacji, którym przewodzili. Skala, złożoność i tempo zmian były na tyle niewielkie, że mała grupa ludzi była rzeczywiście w stanie skutecznie kierować podległymi im zespołami czy firmami. Jednak w epoce powszechnych przeobrażeń technologicznych i społecznych zmianie ulec musiało także nasze rozumienie przywództwa. Mówiąc o „przywództwie”, nie myślimy już o jednej osobie, która wszystkim zarządza, lecz mamy na myśli pewien zespół zachowań, którego oczekujemy od wszystkich. (…)

Każdy może przewodzić, wykazując się poczuciem kierunku, wywierając na innych pozytywny wpływ i biorąc odpowiedzialność za wyniki wspólnych działań.

Lider Papież Franciszek, Chris Lowney [podkreślenie własne]

Chcemy rozumieć przywództwo jako wywieranie wpływu. Jako przedsiębiorcy niewątpliwie wywieramy wpływ na otoczenie, na rynek, na klientów, na pracowników, na dostawców, na partnerów.

Jaka jest jakość i siła naszego wpływu? Jaki wpływ chcemy wywierać jako ludzie wiary, kościoła, chrześcijanie?

Czym nasza postawa powinna nas wyróżniać? Po czym poznają inni, że przyjęliśmy Boży porządek i Bogu służymy?

Potrzeba nam przyjąć odpowiedzialność za wpływ, jaki każdy z nas wywiera indywidualnie.

Skupimy się więc na wybranych aspektach związanych z przewodzeniem, dzięki którym możemy wyrażać nasze szczególne powołanie.

Wyróżnikiem fundamentalnym niewątpliwie jest miłość.

Jak jednak ten wymiar zastosować w pracy? Jak realizować nakaz miłowania bliźniego, prowadząc firmę? Wydaje się na pozór, że przykazanie miłości bliźniego z prowadzeniem biznesu ma niewielki związek. Tymczasem styl prowadzenia biznesu jest tym, co powinno nas wierzących wyraźnie wyróżniać. To przykazanie ma wymiar uniwersalny i zastosowanie wszędzie. Papież Franciszek używa wyrażenia „potęga miłującej akceptacji”, zachęcając do tego, aby doskonalić się w okazywaniu miłosierdzia i akceptacji.

Liderzy muszą umieć odnaleźć w sobie i pomóc innym odnaleźć pokój i samoakceptację, przekonanie, że mogą wnieść w życie innych coś ważnego, pomimo własnych słabości.

Fragment książki: Lider Papież Franciszek, Chris Lowney

Miłość jest jednym z filarów przywództwa u Jezuitów.

NARZĘDZIA:

Jak zatem realizować przykazanie miłości w pracy?

Aspekt wewnętrzny firmy:

⇒ Postawa własna:

 • Wartości ewangeliczne przejawiające się w czynach.

⇒  Kultura pracy:

 • Kierunek i misja skupione na pozytywnej intencji tworzenia dobra,
 • Troska o dobrostan pracowników (uczciwe wynagrodzenie, szacunek, szczerość, dbałość o rozwój),
 • Tworzenie środowiska, w którym wiara może znaleźć wyraz w pracy.

Aspekt zewnętrzny firmy:

⇒  Obsługa klienta:

 • Troska o komfort klienta,
 • Spełnienie oczekiwań klienta, a nawet ich przewyższanie,
 • Zadośćuczynienie i wynagrodzenie w razie naszych błędów,
 • Zainteresowanie tym, co myśli klient i czego potrzebuje, co ceni, a co by zmienił.

Dyrektor jednego z największych amerykańskich banków kredytowych propagował w swojej organizacji hasło: „Jeśli nie obsługuję klienta, to powinienem bez reszty zająć się obsługiwaniem kogoś, kto właśnie to robi”.

⇒  Partnerzy i kontrahenci:

 • Uczciwe traktowanie w kontekście partycypowania w zyskach, ponoszenia ryzyka,
 • Dotrzymywanie zobowiązań,
 • Docenianie i wyrażanie wdzięczności.

⇒ Społeczne oddziaływanie:

 • Uczciwość i transparentność podatkowa,
 • Wspieranie lokalnych potrzeb,
 • Obecność i świadectwo wiary w środowisku.

Nasz światopogląd nieuchronnie wpływa na nasze zachowania i działania.

Jak pisze były Jezuita i menadżer, Chris Lowney, w książce Heroiczne przywództwo:

Jeżeli myślisz, że ludzie są niewdzięczni, kapryśni, kierują się kłamstwem i oszustwem, boją się niebezpieczeństwa i są chciwi zysku, to potraktujesz ich odpowiednio, świadomy szkód, jakie mogą wyrządzić, jeśli nie będziesz ich kontrolować, mobilizować, ponaglać lub też patrzeć im po prostu na ręce.

Ale jeśli, twoim zdaniem, boska energia daje im istnienie, życie, odczuwanie i inteligencję, a co więcej, czyni z nich świątynię Boga, będziesz ich wspierać, zachęcać, a nawet miejmy odwagę to stwierdzić – kochać.

Jezuici niezwykłą wagę przywiązywali do zasady pozostawania w kontakcie i bycia blisko ludzi. W praktyce sprowadzało się to do tego, żeby „mieć zakurzone buty” czy też „brudzić sobie nogi”.

Lider, który zakłada gumiaki, zdaje się mówić: nie wydam polecenia, którego sam bym nie spełnił. (…) Te brudne nogi symbolizują ważną, choć coraz bardziej dziś zapomnianą cechę przywództwa: umiejętność nieustannego bycia w kontakcie.

Fragment książki: Jezuita Papież Franciszek, Chris Lowney

W dzisiejszej rzeczywistości funkcjonuje zjawisko polegające na odgradzaniu się od niewygodnego i niekomfortowego świata. Bliski rzeczywisty kontakt, dzięki dostępnym technologiom, zastępowany jest powierzchowną bezbolesną i nierzeczywistą namiastką. Jak często zwyczajnie nie znajdujemy czasu, żeby spotkać się i wysłuchać drugiego człowieka. Jak często odgradzamy się ekranem komputera, by uciec od trudnej rozmowy i patrzenia w oczy. Nietrudno dostrzec, że niejednokrotnie łatwiej pozbyć się niewygodnego pracownika, niż podjąć trud szczerej i konstruktywnej rozmowy, która mogłaby prowadzić do poprawy wyników.

Wszędzie tam, gdzie ludzie tworzą zespoły, istnieje szczególna odpowiedzialność lidera za jakość relacji.

Bądź w kontakcie, nie odgradzaj się, traktuj każdego człowieka jak niepowtarzalną, godną szacunku osobę, a nie jak funkcjonariusza czy jak jedną z wielu rubryk w tabeli, którą w każdej chwili można wymienić.

Mądrość, którą możemy wyciągnąć z nauk i postaw papieża Franciszka, mówi nam również, że „nie możesz przewodzić ludziom, nie znając rzeczywistości, w której żyją”. Zachęca nas to do tego, żeby nie zadowalać się powierzchowną znajomością perspektywy tych, którym służymy, a dążyć do jej zrozumienia i do poznawania spoza dobrze nam znanego osobistego punktu widzenia. „Rozumiemy rzeczywistość lepiej nie z centrum, lecz z peryferii.”

Fragmenty książki: Jezuita Papież Franciszek, Chris Lowney

NARZĘDZIA:

Jak zatem zadbać o bycie w kontakcie?

 • Wykazuj uważność i szczere zainteresowanie sprawami ważnymi dla Twoich pracowników.
 • Wykorzystuj codzienne chwile na krótką rozmowę przy różnych okazjach (wspólna jazda w windzie, czekanie na kawę z ekspresu czy oczekiwanie na rozpoczęcie spotkania).
 • Włączaj się we wspólne działania, bądź członkiem zespołu.
 • Przemieszczaj się w biurze, nie zamykaj się stale w swoim gabinecie, niech Twoje drzwi będą jak najczęściej otwarte dla innych.
 • Wychodź poza biuro – bywaj wszędzie tam, gdzie toczy się praca i działania Twojej firmy.
 • Zapewnij pracownikom stałe przestrzenie czasowe na przedyskutowywanie ważnych tematów biznesowych i rozwojowych.

II. Inspiracje

Niech Chrystusowy pokój, do którego zostaliście wezwani w jednym Ciele, kieruje waszymi sercami. I wdzięczni bądźcie. Niech słowo Chrystusa mieszka w was bogate, gdy pouczacie z pełną mądrością i napominacie się wzajemnie.

List do Kolosan 3,15–16


Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją myślą. To jest wielkie i pierwsze przykazanie. A drugie podobne mu: Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy

Ewangelia św. Mateusza 22,37–40


Stawajcie się miłosierni, jak wasz Ojciec jest miłosierny. Nie osądzajcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a wam będzie dane. Dadzą wam w wasz fartuch miarą, dobrą, ubitą, potrząśniętą, przelewającą się. Jaką miarą mierzycie, podobnie wam zostanie odmierzone.

Ewangelia św. Łukasza 6,36–38


Proszę was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani: z całą skromnością i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich z miłością. Dbajcie o utrzymywanie jedności ducha węzłem pokoju. Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak i do jednej nadziei zostaliście wezwani w powołaniu waszym; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest! Jeden Bóg i Ojciec wszystkich! On nad wszystkim i podczas wszystkiego, i we wszystkim! Każdemu z nas została dana łaska na miarę daru Chrystusowego.

Listo do Efezjan 4,1–7


Niczego [nie czyńcie] dla intryg, niczego dla pustej chwały, lecz byście jedni drugich uważali w pokorze za wyższych od siebie, aby każdy nie to, co swoje, miał na uwadze, lecz każdy i to, co innych.

Listo do Filipian 2,3–4

Słowo „autorytet” wywodzi się od słowa „augere”, co oznacza „pomagać”, „pozwolić rosnąć”. Posiadać autorytet to nie znaczy być osobą, która powstrzymuje, hamuje. Powstrzymywanie jest deformacją autorytetu, który przy właściwym zastosowaniu zakłada tworzenie przestrzeni, aby człowiek mógł wzrastać. Człowiek, który posiada autorytet, to ktoś zdolny tworzyć przestrzeń dla wzrostu.

Pojęcie to obecnie straciło wartość. Stało się synonimem „tutaj rządzę ja”. To ciekawe, ale ojciec czy nauczyciel, który musi powiedzieć: „Tutaj rządzę ja” lub „Ja tu decyduję”, robi tak dlatego, że już stracił autorytet i próbuje odbudować go słowem. Jeśli ktoś ogłasza, że trzyma ster, to znaczy, że już go nie trzyma. A trzymać ster to nie znaczy rozkazywać i narzucać, lecz służyć.

Jezuita Papież Franciszek, Chris Lowney [podkreślenia własne] 


Wyjście do ludzi oznacza także wyjście z samych siebie, z obszaru własnych przekonań, jeśli te stają się przeszkodą, jeśli zamykają horyzont, którym jest Bóg; oznacza stanąć w postawie słuchania.

Jezuita Papież Franciszek, Chris Lowney [podkreślenia własne] 


W ten tłum, opowiada Marek w swojej Ewangelii, „wmieszał się przełożony synagogi”, który nazywał się Jair, „i mówi Mu: Moja córeczka dogorywa”. W odpowiedzi „Jezus idzie”; nie powiedział: „przynieś mi ją”, lecz odpowiedział: „idę”. A zatem „pasterz idzie tam, gdzie są problemy, gdzie są owce, gdzie są trudności”. Odpowiada zawsze: „idę tam”.

Natomiast „pasterzowi, który nie potrafi okazywać bliskości, czegoś brakuje: być może jest właścicielem pola, ale nie jest pasterzem”. Bo „pasterz, któremu brakuje czułości, będzie surowy, będzie bił owce kijem”.

Potrzebne są zatem „bliskość i czułość; widzimy to” w liturgicznym fragmencie Ewangelii św. Marka: „Taki był Jezus i pasterz, tak jak Jezus kończy dzień zmęczony, ale zmęczony czynieniem dobra”. Toteż „bliskość i czułość” są „postawami prawdziwego pasterza”.

Homilia papieża podczas Mszy świętej na Placu Świętego Piotra i sakrament bierzmowania, 28.04.2013 r.

⇒ WYCHODZENIE NA POGRANICZA

Jezuicki duch pogranicza, według którego rzeczywistości nie zrozumiemy ze środka, lecz udając się na przedmieścia, co oznacza, że trzeba wyjść poza siebie. Dawni Jezuici byli pionierami penetrującymi pogranicza geograficzne i kulturowe.

⇒ PRZEWODZENIE Z MIŁOŚCIĄ

Szczególną korzyść przyniesie to, jeżeli wśród innych darów Bożych generał będzie się także cieszył dobrą opinią i autorytetem u podwładnych i jeżeli będzie żywił i okazywał im miłość i troskę. (…)

Korzyść przyniesie także, jeżeli przełożony będzie rozważnie i w uporządkowany sposób wydawał rozkazy, starając się w taki sposób utrzymać podwładnych w posłuszeństwie, by ze swej strony mógł postępować z całą życzliwością, łagodnością i miłością w Panu, tak żeby się podwładni kierowali raczej większą miłością niż bojaźnią, chociaż niekiedy jedno i drugie będzie pożyteczne.

Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, 667


Przywództwo napędzane miłością jest:

- Spojrzeniem, pozwalającym dostrzec talent, potencjał i godność każdej osoby
— Odwagą, pasją oraz oddaniem, które uwalniają potencjał
— Wynikającymi z powyższych lojalnością i wzajemnym wsparciem, które dodają energii i jednoczą zespoły.

Heroiczne przywództwo, Chris Lowney


 • Każdy wie, że organizacje, armie, drużyny sportowe i spółki funkcjonują najlepiej, gdy członkowie zespołów się szanują, cenią i ufają sobie nawzajem oraz poświęcają własne interesy, ażeby wspierać cele zespołowe i pracować na sukces współpracowników. Jednostki funkcjonują najlepiej, gdy są szanowane, cenione i gdy ufa im ktoś, kto autentycznie dba o ich dobro. Loyola nie bał się nazwać tej mieszanki korzystnych postaw „miłością” oraz wykorzystać jej mobilizującej i jednoczącej siły dla jezuickiej wspólnoty. Skuteczni przywódcy wykorzystują jej siłę również dzisiaj.
 • Heroiczne przywództwo, Chris Lowney

 • Co więc odróżnia przywódców kierujących się miłością od tyranów? „Wielka czułość” połączona z pasją, która pozwala skłonić innych do tego, by biegli z maksymalną prędkością ku doskonałości. Napędzane miłością przywództwo nie jest gnaniem innych do przodu bez względu na ich aspiracje, dobrostan lub ich osobiste potrzeby. Nie jest to również bycie przemiłym menadżerem – równiachą patrzącym przez palce na kiepskie wyniki pracownika, które mogą w przyszłości zaważyć na jego dalszym rozwoju zawodowym. Kierujący się miłością przywódcy pragną widzieć, jak ukryty potencjał rozkwita, i robią co mogą, by w tym pomóc. Ujmując to prościej: kiedy dzieci, uczniowie, studenci, lekkoatleci lub pracownicy realizują w pełni swój potencjał? Wtedy, gdy ci, którzy są ich rodzicami, nauczycielami, trenerami lub menedżerami budzą zaufanie, wspierają, zachęcają, odkrywają ich możliwości oraz wyznaczają wysokie standardy.
 • Heroiczne przywództwo, Chris Lowney

Polecana lektura

Księgarnia

Chris Lowney „Lider Papież Franciszek”

Papież Franciszek. Lider, który przewodzi 1,2 miliarda ludzi na świecie. Zdobył światowe uznanie dzięki rewolucyjnemu podejściu do przywództwa. Cieszy się niegasnącą popularnością i codziennie zmienia naszą rzeczywistość.

Na czym polega efekt Franciszka?

Jeżeli chcesz, aby coś się zmieniło w Twoim życiu i w Twoim otoczeniu, uznajesz konieczność szlifowania swojego charakteru i dostrzegasz potrzebę lepszych modeli zarządzania w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie — ta książka jest dla Ciebie.

Świat potrzebuje nowych liderów.

Niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy nie, jako dyrektor firmy, student realizujący jakiś projekt, lider wspólnoty, głowa rodziny, menedżer swojego życia, musisz odkryć, że… tym liderem jesteś Ty.

Chris Lowney — bestsellerowy autor Heroicznego przywództwa oraz Heroicznego życia. Pełnił funkcję dyrektora zarządzającego banku JP Morgan, kierując jego filiami na trzech kontynentach. Obecnie jest prezesem zarządu Catholic Health Initiatives, organizacji tworzącej jeden z największych systemów opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.chrislowney.com.

[opis wydawcy] 

Zadaj pytanie — uzyskaj odpowiedź

Nowość w tegorocznym programie rozwoju!

W trakcie pracy nad zadanym tematem miesiąca, zapewne pojawią ci się liczne pytania. Szczególnie dotyczące praktycznego wdrożenia poszczególnych zagadnień do swojego codziennego życia.

Lider to osoba, która wciąż pyta i szuka odpowiedzi, wciela w życie i zadaje kolejne pytania. To droga rozwoju i formacji, abyś każdego dnia stawał się coraz lepszym, mądrzejszym i dojrzalszym liderem.

Ty również otrzymujesz możliwość zadawania pytańWpisz je teraz w poniżej zamieszczony formularz.

Wpisać możesz również swoje propozycje wybranych zagadnień z tematu miesiąca, w które szczególnie chciałbyś się zagłębić.

Odpowiedzi na zebrane pytania oraz rozmowa na proponowane kwestie to główne punkty naszych spotkań on-line.

Spotkania internetowe odbywać się będą na podsumowania tematu w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. 

Dopiero po trzech dniach Go znaleźli. Siedział na terenie świątynnym, wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy słyszący Go byli zdumieni Jego rozumem i wypowiedziami.

Jezus (po powrocie do domu) robił coraz większe postępy w mądrości, w dojrzałości i w łasce u Boga i u ludzi. Łk 2, 46–47.52

Zadaj pytanie na spotkanie on-line

Zadaj pytanie odnoszące się do tematyki spotkania.

  Spotkanie on-line

  Spotkanie on-line

  24 lutego (poniedziałek), 20.00–21.00

  Moderator spotkania: Arek Tomczyk

  Spotkanie on-line