Przedsiębiorca 2020. Zostać liderem, pozostać sługą

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, by w duchu wiary kształtować w sobie postawę przywództwa służebnego. Inspiracją programu jest duchowość jezuicka, św. Ignacy Loyola oraz papież Franciszek.

Sprawdź miasta i terminy
Radio PROFETO on-line

Audycja w Radio PROFETO

3 marca (wtorek), 16.00–18.00

Goście programu: Andrzej Anuszkiewicz oraz Piotr Różkowski

Radio PROFETO on-line
Spotkanie on-line

Spotkanie on-line

19 marca (czwartek), 20.00–21.00 - dodatkowe spotkanie w miejsce odwołanych spotkań lokalnych

30 marca (poniedziałek), 20.00–21.00

Spotkanie on-line

Marzec: NASTAWIENIE

STRESZCZENIE tematu miesiąca:

Dlaczego nastawienie jest tak ważne? Od naszego nastawienia zależą nasze myśli, słowa, w końcu czyny. Nastawienie jest aktem woli, decyzją. Chcemy wybrać życie z Bogiem, a to zmienia wszystko.

GŁÓWNE wątki:

 • Patrzenie na świat przez pryzmat Boga – wszystko, co robię, ma służyć Królestwu.
 • Zaufanie w Bożą Opatrzność i mądrość w każdej sytuacji.
 • Postawa wdzięczności – decyzja, by dziękować zamiast narzekać.

Materiały PDF do pobrania

Komentarz wideo

ks. dr Rafał Ostrowski

Jest duszpasterzem przedsiębiorców w Archidiecezji Poznańskiej. Pomysłodawca i współorganizator Konferencji Przedsiębiorców Katolickich „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”.
Owocem jego zainteresowań rozwojem osobistym i przedsiębiorczością są nowoczesne aktywne rekolekcje skierowane do ludzi przedsiębiorczych. Pokazuje, że najgłębszym uzasadnieniem rozwoju osobistego jest sam Bóg i wierzy, że wspiera On każdego w pełnej realizacji jego potencjału.

Komentarz audio

Dagmara Konarska

Streszczenie tematu miesiąca. Dagmara Konarska jest trenerką biznesu, przedsiębiorcą współprowadzącą firmę doradczą.

Audycja w Radio Profeto

Gośćmi programu byli Andrzej Anuszkiewicz oraz Piotr Różkowski.
Radio Profeto

I. Omówienie tematu miesiąca

Nastawienie do życia człowieka wierzącego jest fundamentalnie inne niż człowieka, który swojego życia nie buduje na Bogu. Wzrastanie w tym nastawieniu jest nieustannym procesem, pracą do wykonania.

Nastawienie wiąże się z zadawaniem sobie pytań w stylu: Po co to robię? W jaki sposób przybliży mnie to do Boga? Czy to, co robię, jest miłe Bogu? Jak przyczyniam się do budowania Królestwa Bożego na ziemi?

Konsekwencją podjęcia decyzji o podążaniu ścieżką wiary jest pragnienie bycia w kontakcie i relacji z Bogiem. Szukanie Boga w każdej okoliczności, człowieku, trudzie…

Zdanie „znajdować Boga we wszystkich rzeczach” przypisał św. Ignacemu jeden z jego towarzyszy.

Boża obecność jest wszędzie, jak prąd przepływający przez wszystkich i wszystko. Co zatem jest naszym celem? Dostrzec, co w naszych oczach jest słuszne, dostrzec dobroć świata i stać się miłującym, sprawiedliwym rządcą jego dóbr. Natomiast wówczas, gdy ludzkie i materialne dobra świata są używane niesprawiedliwie, bądź nadużywane, mamy reagować, mówiąc coś albo robiąc. Według papieża Franciszka nie zarządzamy dobrami świata tak, jak powinniśmy: „Dziś osoba się nie liczy; liczy się moneta, pieniądz. A Jezus, Bóg, dał świat, całe stworzenie, osobie, mężczyznom i kobietom, by mogli się o nie troszczyć, nie powierzył go pieniądzom”.

Fragment książki: Lider Papież Franciszek, Chris Lowney

Jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga. Bóg mieszka w całym stworzeniu – w nas, w naszych pracownikach, w naszych klientach, partnerach.

Inspiracji może nam dostarczyć student Ignacy Loyola, który z wielką pociechą duchową rozważał sobie i postanawiał, że mistrza swego będzie w wyobraźni uważał za Chrystusa, a studentom ponadaje imiona Apostołów, na przykład jednemu imię św. Piotra, innemu św. Jana itd. – A kiedy mistrz wyda mi jaki rozkaz, będę myślał, że to mi Chrystus rozkazuje; a gdy mi rozkaże coś kto inny, będę myślał, że to św. Piotr mi rozkazuje.

Fragment książki: Opowieść pielgrzyma, św. Ignacy Loyola

Nasza praca jest naszym polem misyjnym, miejscem naszego uświęcania, zdobywaniem innych dla Królestwa. Nie możemy o tym zapomnieć, szczególnie pełniąc rolę szefa.

Jezuicka maksyma mówi:

Pracuj tak, jakby sukces zależał jedynie od twoich wysiłków, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.

Nasze zaufanie ma się przejawiać w trwaniu w wierze bez względu na okoliczności. Szczególnie w biznesie trudno wyobrazić sobie stan ciągłej prosperity. Każdy przedsiębiorca mierzył się z sytuacją braku zleceń, braku pracowników, być może braku wpływów i płynności finansowej. Taka jest nasza rzeczywistość. Jeśli dodamy do tego perturbacje zewnętrzne, takie jak zmiany przepisów, zmiany podatkowe i inne okoliczności rynkowe, to niewątpliwie wszyscy potrzebujemy dużo wiary i zaufania, aby trwać w naszych postawach i decyzjach, mimo często niesprzyjających okoliczności. Trwanie w wierności i przeciwstawienie się pokusom dróg na skróty czy też zwątpienia jest dla nas wyzwaniem.

Niewątpliwie ważnym elementem jest współpraca z Duchem Świętym i rozeznawanie woli Bożej w trudnych sytuacjach, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć. Jak mówi Księga Przysłów: Serce człowieka jest pełne różnych planów, ale to Pan daje te właściwe. Poddaj Panu swe działania, a twoje zamiary się ziszczą (Prz 16,1–3).

Do każdego z nas należy decyzja, czy chcę zaufać Bogu.

NARZĘDZIA:

Jak pracować nad trwaniem w zaufaniu?

 • Codzienna modlitwa i nieustanne oddawanie wszystkiego Bogu.
 • Praktykuj świadome akty zawierzenia Bogu poprzez swoje decyzje zgodne w Duchu Bożym.
 • Szukaj wzorów, inspiruj się świętymi, którzy trwali w zawierzeniu (św. Jan Paweł II, św. Faustyna Kowalska etc.).
 • Lektura Pisma Świętego.
 • Dostrzegaj dzieła Boże w Twoim życiu, szczególnie te, które wydarzyły się „nie po Twojej myśli”.

Świat wokół nas codziennie atakuje nas z każdej strony falą narzekania– narzekamy w domach, w pracy, na spotkaniach towarzyskich. Często narzekanie staje się nawykiem i sposobem na życie. Jako ludzie pełni wiary winni jesteśmy naszemu Stwórcy wdzięczność. Gdyby każdy skupił się na zamianie narzekania we wdzięczność – co byśmy zyskali?

Na pewno więcej poczucia sensu, poczucia wartości, nadziei i pokoju w sercu. Może warto zacząć od dziś zmieniać swoją postawę. I znowu zacznijmy od siebie.
Postawa pełna wdzięczności powoduje zmianę w nas, ale też pozytywne i pełne miłości nastawienie przyciąga do nas innych.

Każdy z nas ma komu i za co dziękować. Św. Paweł zachęca nas: zawsze w każdej sytuacji dziękujcie. Swoim dziękczynieniem dajemy świadectwo wiary.

Wdzięczność to stan umysłu, nawyk, który możemy i powinniśmy w sobie wyrobić. Stawajmy więc każdego dnia przed Bogiem z myślami pełnymi dziękczynienia: Nie pokazuj się przed Panem z pustymi rękami (Syr 35,4).

Nawet sytuacje trudne mogą być dla nas cenne. Dzięki nim uczymy się, zmieniamy, odkrywamy nowe szlaki. Dziękujmy za zamknięte drzwi, bo dzięki temu otwierają się dla nas nowe.

NARZĘDZIA:

Jak pracować nad wykształceniem w sobie postawy wdzięczności?

 • Staraj się codziennie dostrzec błogosławieństwa i dary, które otrzymałeś. Dziękuj za nie Bogu. Pomyśl, że jutro mógłbyś się obudzić tylko z tym, za co podziękowałeś wczoraj.
 • Prowadź Dziennik Wdzięczności – zapisuj codziennie dziesięć rzeczy, za które jesteś wdzięczny.
 • Wyrażaj wdzięczność niezależnie od tego, co czujesz i na przekór okolicznościom.
 • Doceniaj innych – dziękuj im za to, że są w Twoim życiu i za to, co robią dla Ciebie.
 • Kontroluj swoje podejście – każdorazowo, gdy myślisz w kategoriach „szklanki do połowy pustej”, przeformułuj swoje myślenie i dostrzeż to, co już „masz w szklance”.
 • Czytaj i rozważaj Psalmy, nasiąkając dziękczynieniem.

II. Inspiracje

Cokolwiek robicie, z głębi duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Przecież wiecie, że od Pana otrzymacie w nagrodę dziedzictwo.

List do Kolosan 3,23–24


Prawo Pana – bez skazy, ono odwodzi ludzi od błędów;
Każda wypowiedź Pana – godna wiary, ona uczy dzieci mądrości.
Nakazy prawa Pańskiego pokazują prostą drogę, napełniają serce radością;
Przykazanie Pańskie – pełne blasku, daje światło oczom.
Bojaźń Pańska jest święta, ona przetrwa wieki;
Jego wyroki zgodne z prawdą, wszystkie razem oparte na sprawiedliwości,
Godne pożądania bardziej niż złoto lub kamień szlachetny ogromny,
Słodsze od miodu, od całego plastra!
Dlatego Twój sługa zachowuje je;
w ich przestrzeganiu jest wielka nagroda.

Psalm Ps 19,9–12


Bądź człowiekiem pokładającym ufność w Bogu całym swym sercem, nie wynoś się z powodu swojej mądrości. Myśl o Nim na każdej drodze, a On ścieżki twe wyrówna.

Księga Przysłów 3,5–6


Wybierajcie to, co podoba się Panu. Nie bierzcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, przeciwnie piętnujcie.

Listo do Efezjan 5,10–11


Bo usta mówią według tego, co wypełnia serce.

Ewangelia wg św. Mateusza 12,34


Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.

List do Tesaloniczan 5,18


Syćcie się Duchem, rozmawiając z sobą w psalmach, hymnach i pieśniach niosących Ducha, śpiewając i grając swoim sercem Panu, nieustannie dziękując za wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

List do Efezjan 5,19–20

Choroba nadmiernego planowania i funkcjonalizmu. Kiedy apostoł wszystko dokładnie planuje (…), staje się księgowym lub rachmistrzem. Dobre przygotowanie wszystkiego jest konieczne, lecz nie należy nigdy ulegać pokusie okiełznania i pilotowania wolności Ducha Świętego.

Fragment przemówienia do członków Kurii Rzymskiej, 22.12.2014 r.


Nowość zawsze napełnia nas po trosze lękiem, bo czujemy się bardziej bezpieczni, jeśli mamy wszystko pod kontrolą, jeśli to my budujemy, programujemy, planujemy nasze życie według naszych schematów, naszych pewności, naszych gustów. Dzieje się tak również w odniesieniu do Boga. Często idziemy za Nim, przyjmujemy Go, ale tylko do pewnego stopnia. Trudno nam przychodzi powierzyć się Mu z pełną ufnością, godząc się, aby Duch Święty ożywiał nasze życie, był przewodnikiem w naszym życiu, we wszystkich wyborach; obawiamy się, że Bóg poprowadzi nas na nowe drogi, że każe nam wyjść poza nasz horyzont, często ograniczony, zamknięty, egoistyczny, abyśmy otworzyli się na Jego horyzonty. Ale w całej historii zbawienia, kiedy Bóg się objawia, przynosi nowość – Bóg zawsze przynosi nowość – przemienia i prosi, aby całkowicie Jemu zaufać.

Msza święta w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 19.05.2013 r.


Praca należy do planu miłości Boga; jesteśmy wezwani, by doglądać i strzec wszystkich dóbr stworzenia, i w ten sposób uczestniczymy w dziele stworzenia!

Audiencja generalna, „Praca ma służyć godności osoby”, 1.05.2013 r.


Pierwszym darem Ducha Świętego jest mądrość. Nie chodzi tu po prostu o mądrość ludzką, która jest owocem wiedzy i doświadczenia. W Biblii jest powiedziane, że Salomon w momencie koronacji na króla Izraela prosi o dar mądrości. A mądrość jest właśnie tym: łaską widzenia wszystkiego oczami Boga. Jest po prostu widzeniem świata, widzeniem sytuacji, okoliczności, problemów – wszystkiego – oczami Boga. To jest mądrość.

Audiencja generalna, 9.04.2014 r.

⇒ KONTEMPLATYWNOŚĆ W DZIAŁANIU

Ignacy Loyola miał niezwykłą łaskę odnajdowania rzeczy duchowych we wszystkim, co robił. Czy pracował, czy rozmawiał z ludźmi zawsze był zjednoczony z Bogiem. Był kontemplatywny w działaniu. Potrafił Boga szukać i znajdować we wszystkich rzeczach.

Wszystko pochodzi od Boga. Bóg ciągle mieszka, działa i pracuje w świecie. Człowiek powinien go szukać, znajdować, kochać i służyć mu we wszystkim.

⇒ ROZEZNAWANIE DUCHÓW

Rozeznawanie duchów należy do istotnych elementów duchowości ignacjańskiej. Jego celem jest rozeznawanie woli Bożej względem siebie i swego życia.

Św. Ignacy opisał je w Autobiografii w oparciu o własne doświadczenie Boga. W Ćwiczeniach duchowych pomaga rekolektantowi, prowadząc go – poprzez rozważanie tajemnic życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa – do rozeznania woli Bożej względem siebie, dokonania wyborów zgodnych z Jego wolą oraz reformy własnego życia.

Pomocą w rozeznawaniu woli Bożej są Reguły, w których św. Ignacy opisuje działanie dobrego i złego ducha w ludzkiej duszy.

⇒ MODLITWA ŚW. IGNACEGO LOYOLI

Zabierz, Panie,
i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum,
i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś
— Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
Wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę,
Albowiem to mi wystarcza.

Polecana lektura

Księgarnia

Chris Lowney „Lider Papież Franciszek”

Papież Franciszek. Lider, który przewodzi 1,2 miliarda ludzi na świecie. Zdobył światowe uznanie dzięki rewolucyjnemu podejściu do przywództwa. Cieszy się niegasnącą popularnością i codziennie zmienia naszą rzeczywistość.

Na czym polega efekt Franciszka?

Jeżeli chcesz, aby coś się zmieniło w Twoim życiu i w Twoim otoczeniu, uznajesz konieczność szlifowania swojego charakteru i dostrzegasz potrzebę lepszych modeli zarządzania w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie — ta książka jest dla Ciebie.

Świat potrzebuje nowych liderów.

Niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy nie, jako dyrektor firmy, student realizujący jakiś projekt, lider wspólnoty, głowa rodziny, menedżer swojego życia, musisz odkryć, że… tym liderem jesteś Ty.

Chris Lowney — bestsellerowy autor Heroicznego przywództwa oraz Heroicznego życia. Pełnił funkcję dyrektora zarządzającego banku JP Morgan, kierując jego filiami na trzech kontynentach. Obecnie jest prezesem zarządu Catholic Health Initiatives, organizacji tworzącej jeden z największych systemów opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.chrislowney.com.

[opis wydawcy] 

Zadaj pytanie — uzyskaj odpowiedź

Nowość w tegorocznym programie rozwoju!

W trakcie pracy nad zadanym tematem miesiąca, zapewne pojawią ci się liczne pytania. Szczególnie dotyczące praktycznego wdrożenia poszczególnych zagadnień do swojego codziennego życia.

Lider to osoba, która wciąż pyta i szuka odpowiedzi, wciela w życie i zadaje kolejne pytania. To droga rozwoju i formacji, abyś każdego dnia stawał się coraz lepszym, mądrzejszym i dojrzalszym liderem.

Ty również otrzymujesz możliwość zadawania pytańWpisz je teraz w poniżej zamieszczony formularz.

Wpisać możesz również swoje propozycje wybranych zagadnień z tematu miesiąca, w które szczególnie chciałbyś się zagłębić.

Odpowiedzi na zebrane pytania oraz rozmowa na proponowane kwestie to główne punkty naszych spotkań on-line.

Spotkania internetowe odbywać się będą na podsumowania tematu w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

Dopiero po trzech dniach Go znaleźli. Siedział na terenie świątynnym, wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy słyszący Go byli zdumieni Jego rozumem i wypowiedziami.

Jezus (po powrocie do domu) robił coraz większe postępy w mądrości, w dojrzałości i w łasce u Boga i u ludzi. Łk 2, 46–47.52

Zadaj pytanie na spotkanie on-line

Zadaj pytanie odnoszące się do tematyki spotkania.

  Spotkanie on-line

  Spotkanie on-line

  30 marca (poniedziałek), 20.00–21.00

  Moderator spotkania: Arek Tomczyk

  Spotkanie on-line