Wesprzyj rozwój duszpasterstwa

Autor | Dodano
Kategorie: Aktualności, O duszpasterstwie, slider

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzi działalność dzięki Państwa dobrowolnym ofiarom. Będziemy wdzięczni za wsparcie, które umożliwi nam przygotowanie przyszłorocznego programu, dotarcie przez promocję do większego grona zainteresowanych osób oraz bieżące utrzymanie.

Będziemy wdzięczni za jednorazowe wpłaty, zachęcamy także do regularnych przelewów nawet niewielkich kwot. Przypominamy, że istnieje możliwość odliczenia złożonej darowizny od dochodu, ponieważ odliczeniu podlegają także ofiary na cele kultu religijnego (przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych). Podstawą odliczenia jest wpłata na rachunek bankowy. Wymagane są zatem dowody dokonanych wpłat, a w przypadku przelewu – wyciągi bankowe. Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz 176 z póź. zm.) wysokość darowizny podlegającej odliczeniu od podatku może wynosić 6% rocznego dochodu. Jednostki gospodarcze – osoby prawne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (z dnia 15.01.1992 r. – tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z.2000 r. poz. 54, z późniejszymi zmianami) mogą odliczyć darowizny na cele kultu religijnego w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Instrukcja rozliczania w PDF

Numer konta:

09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
Darowizna na cele kultu religijnego

Za wszelkie dobro dziękujemy słowami „Bóg zapłać”.

ks. Grzegorz Piątek SCJ

ks. Przemysław Król SCJ

 

O autorze


© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.

Szanujemy Twoją prywatność.