Czym jest członkostwo?

Wyrazem przynależności do środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców budowanego przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT.

Ks. Przemysław Król o idei członkostwa (od 57:20 min)

Po co członkostwo?

Celem jest budowanie środowiska osób, które biznes traktują jako swoje powołanie. 

Trzy cele szczegółowe:

Cel pierwszy: indywidualny

Zobowiązanie do bycia przedsiębiorcą z Bożego powołania, umacniania relacji z Bogiem, rozwoju osobistego oraz rozwoju profesjonalnego w prowadzonej działalności.

Cel drugi: wspólnotowy

Pogłębienie relacji z innymi, wzajemne wspieranie się wiedzą, doświadczeniem, wspólna realizacja nowych pomysłów i inicjatyw, budowanie wspólnoty wartości.

Cel trzeci: instytucjonalny

Współodpowiedzialność za działania i rozwój Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT.

U początków duszpasterstwa przedsiębiorców stała idea stworzenia szerokiego ruchu, który będzie propozycją duszpasterską Kościoła dla ludzi biznesu. Przez wiele lat głównym obszarem była zatem formacja duchowa oraz etyczna w duchu katolickiej nauki społecznej. W międzyczasie nastąpił rozwój grup lokalnych, a w wymiarze ogólnopolskim można mówić o pewnym „rozczłonkowaniu” działalności. Zmieniająca się sytuacja oraz rozwój duszpasterstwa zaowocował większym zaangażowaniem świeckich w animację działań.

Formalne członkostwo należy zatem postrzegać jako owoc naturalnego rozwoju, sposób na głębsze uczestnictwo w Talencie oraz sposób wzmocnienia relacji między przedsiębiorcami tworzącymi dotychczas swobodne środowisko.

Dla kogo

Do grona naszych Członków zapraszamy tych, którzy aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym, prowadzą działalność gospodarczą lub są odpowiedzialni za pracę innych.

Kto może zostać Członkiem Talentu

Każdy, kto podziela nasze wartości i podpisze się pod deklaracją Członkowską. Członkostwo ma charakter deklaratywny, tzn. Członkiem zostaje ten, kto wyrazi taką wolę.

Z zasady nie weryfikujemy zgłoszeń, członkostwo nie oznacza zatem wydania „certyfikatu moralności” przez Duszpasterstwo Talent. Członkostwa może zostać pozbawiony ten, kto w sposób publiczny sprzeniewierza się zadeklarowanym zasadom moralnym.

Przywileje Członka Talentu

  1. Spotkania tylko dla Członków – okazja do pogłębiania relacji.
  2. Dostęp do bazy danych kontaktowych Członków (profile osobiste, firmowe dla chętnych).
  3. Dostęp do archiwalnych (dotychczas nieudostępnianych) materiałów audio i wideo, publikacji PDF.

W przygotowaniu:

  1. Dodatkowe formy pogłębiania formacji duchowej.
  2. Kursy, szkolenia tylko dla Członków.

Zobowiązania Członka Talentu – Trójpak przedsiębiorcy

  1. Codziennie – lektura fragmentu Pisma Świętego *
  2. Co tydzień – modlitwa przedsiębiorcy i pracodawcy **
  3. Co miesiąc – uczestnictwo we Mszy Świętej za firmę ***
  4. Dążenie do prowadzenia firmy w duchu wskazań społecznej nauki Kościoła
  5. Zaangażowanie w budowanie środowiska katolickich przedsiębiorców oraz Duszpasterstwa TALENT

* Sposób lektury Pisma Świętego wg własnego uznania, np. jeden rozdział, jeden fragment, lektura czytań liturgicznych na dany dzień, lectio divina.

** Polecamy poniedziałek na rozpoczęcie pracy, wersja dłuższa lub krótsza (Modlitewnik s. 17).

*** Zachęcamy do wspólnego wraz z pracownikami uczestnictwa we Mszy Świętej w intencji firmy. Spełnieniem tego warunku członkostwa będzie osobiste wzbudzenie sobie takiej intencji np. podczas comiesięcznego spotkania Talentu lub w Pierwszy Piątek Miesiąca, gdy sprawujemy Mszę Świętą w intencji przedsiębiorców.

Członkostwo – ile to kosztuje

Za coroczną składkę członkowską uznajemy dowolną darowiznę na działalność i rozwój Duszpasterstwa TALENT wpłaconą na nasze konto. Kwota darowizny według własnych możliwości i rozeznania.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym nie odnotujemy ofiary na konto Duszpasterstwa, po wcześniejszym przypomnieniu — uznamy to za rezygnację z członkostwa.

Kwestie formalne i ochrona danych osobowych

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT jest formą działalnością duszpasterskiej Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego, podlega przepisom prawa kościelnego. Członkostwo w Talencie nie podlega zatem przepisom ustawy o stowarzyszeniach.

Dane osobowe Członków traktowane są jako dane wrażliwe (dotyczące wyznawanej religii). Podlegają ustawie o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem, że podlegają pod KIODO (Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Co z tymi, którzy nie zostaną Członkami Talentu?

Misją Talentu jest szerokie docieranie do środowiska przedsiębiorców i to nie ulega zmianie. Większość inicjatyw – łącznie ze spotkaniami lokalnymi – pozostanie całkowicie otwarta i ogólnodostępna. Niemniej zachęcamy do pogłębionej przynależności do środowiska katolickich przedsiębiorców.

Treść deklaracji członkowskiej

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz zostać Członkiem Talentu według przedstawionych zasad, wypełnij formularz i oczekuj na deklarację członkowską.