„Powstań, świeć!” to hasło przewodnie XIX Pielgrzymki Duszpasterstwa Przedsiębiorców. Hasło na czas, gdy ciemność próbuje zwyciężyć. Noc umierającego, noc uchodźcy, noc przedsiębiorcy w kryzysie, Twoja noc… A jednak prorok Izajasz widzi światło, świat skąpany w jasności. Adwentowa liturgia wielokrotnie przywołuje te słowa, odnosząc je do przychodzącego Zbawiciela.

Pielgrzymka Duszpasterstwa Przedsiębiorców TALENT to zwieńczenie całego roku wędrówki setek polskich przedsiębiorców. Rok 2022 był czasem wyzwań, niepewności, niekiedy kryzysu. Wielu podjęło wysiłek poznawania Pisma Świętego, by w Bożym Słowie szukać kierunku i sposobu działania w biznesie, co zostało zawarte w temacie comiesięcznych spotkań formacyjnych Od|nowa od Słowa. Zgromadzimy się w Krakowie Łagiewnikach, w miejscu, w którym rozbłysnął blask Bożego Miłosierdzia. Gromadzi nas Chrystus i to jest podstawowy wymiar naszej obecności.

„Powstań, świeć!” to także wyrażenie misji przedsiębiorców. Pogubionemu światu wskazywać kierunek, dawać nadzieję, inspirować, zachęcać, podnosić na duchu. Takim przedsiębiorcą był Ignacy Łukasiewicz. W 200. rocznicę urodzin tego wielkiego Polaka – patrioty, naukowca i wynalazcy, przedsiębiorcy, społecznika – chcemy przybliżyć jego postać. Uczyni to ks. prof. Janusz Królikowski, autor biografii pt. „Wynalazca i darczyńca”.

„Powstań, świeć” – jak to realizować na co dzień? Pielgrzymka to spotkanie przedsiębiorców kierujących się wiarą, patrzących dalej i widzących więcej. W dyskusji panelowej „Być jak Ignacy” posłuchamy odpowiedzi tych, którzy już znaleźli swój sposób promieniowania dobrem.

Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce, informacje i zapisy na stronie

→ XIX Pielgrzymka Duszpasterstwa Talent do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków — 4 grudnia.