23 lutego miało miejsce comiesięczne spotkanie przedsiębiorców katolickich Duszpasterstwa Talent. Tym razem zamieniliśmy Piekary Śląskie na… Bytom. Na zaproszenie proboszcza ks. Krzysztofa Karkoszki zagościliśmy w parafii pw. św. Jacka na Rozbarku. Po Mszy Świętej odprawionej przez duszpasterza przedsiębiorców ks. Grzegorza Piątka zwiedziliśmy górny kościół i kryptę pw. św. Józefa. Przewodnikiem był proboszcz ks. Krzysztof. Usłyszeliśmy historię o patronie św. Jacku, historię powstania przepięknej świątyni (liczy niemal 120 lat). W ostatnich latach przeszła gruntowną metamorfozę. Dzięki funduszom unijnym (około 27 mln zł ) oraz sponsorom i mieszkańcom wykonano remont kapitalny. Wyczyszczono elewację zewnętrzną, wymieniono dosłownie wszystko od krzyża na wieży poprzez pokrycie dachu, instalacje elektryczne wraz oświetleniem, instalacje wodne, ogrzewanie i nagłośnie. Zamontowano monitoring, system alarmowy, odnowiono wszystkie polichromie, figury, organy, zegar, odkryto wcześniej zamalowane freski. Poszczególne elementy wystroju świątyni można obejrzeć podczas wirtualnego spaceru na stronie http://swjacek.bytom.pl w zakładce „galeria”. Warto wreszcie dodać, że świątynia posiada wspaniałe o nagłośnienie koncertowe i unikatową w skali kraju pętlę indukcyjną, służącą wspomaganiu osób z wadami słuchu. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom osoby te mogą w pełni uczestniczyć w Mszy Świętej, czy delektować się muzyką na licznie organizowanych tu koncertach.

O kościele mógłbym wiele pisać, gdyż przez niemal rok koordynowałem prace rewitalizacyjne. Z tej parafii pochodzi moja małżonka, tu braliśmy ślub. To tu kultywuje się tradycje Gromady Rozbarskiej, tradycje śląskie. Tu w wielkie uroczystości przychodzą parafianie w strojach rozbarskich. Zapraszamy wszystkich na Boże Ciało czy święcenie pokarmów…

Druga część talentowego spotkania odbyła się w przy parafialnym Centrum Społeczno-Kulturalnym im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Ten nowoczesny budynek powstał również dzięki dotacjom unijnym i pracującym tu kapłanom. Projekt architektoniczny wykonał znany na całym świecie bytomski architekt Przemo Łukasik z Medusa Group. W podziemiach budynku jest w pełni wyposażona, klimatyzowana sala audiowizualna. Na wyższym poziomie znajduje pomieszczenie pełniące rolę małej sali koncertowej czy kawiarenki parafialnej. To tu przy parafii działa Fundacja Rozbark i Fundacja św. Mikołaja. Obie przez cały rok niosą pomoc potrzebującym. Jest to zarówno pomoc materialna, jak i duchowa .Dzięki fundacjom organizowane są wyjazdy wakacyjne osób niepełnosprawnych, pomoc prawna, czy aktywizacja społeczna.

Podczas spotkania pochyliliśmy się nad tematem rozstania Abrahama i Lota. Przeanalizowaliśmy róże opcje tej historii. Każdy z ponad dwudziestu uczestników mógł się wypowiedzieć. Jednym z ważnych wniosków był ten, że czasami warto ustąpić nawet, gdy jest się starszym, mądrzejszym. Mieliśmy też międzynarodowe towarzystwo w osobie Franciszka Buzana z Wilna. Gościem specjalnym na naszym spotkaniu formacyjnym była Danuta Skalska, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, redaktor Polskiego Radia Katowice (Lwowska Fala). Przybliżyła nam sytuację Polaków mieszkających na kresach w tych trudnych wojennych czasach. Opowiedziała o pomocy, którą organizuje od zawsze. Wspomniała też o problemach, represjonowaniu Polaków, które mimo wojny i pomocy, jaką Polska niesie Ukrainie, niestety nie ustały. Pani Danuta wspomniała o naszym spotkaniu w swojej audycji radiowej (https://www.radio.katowice.pl/audycje,17,Lwowska-Fala.html).

Chciałbym podziękować całej Wspólnocie Duszpasterstwa Przedsiębiorców Talent z ks. Grzegorzem Piątkiem na czele za przybycie i wszelkie dobro, jakie z sobą przywieźli na bytomski Rozbark. Dziękuję.