Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił rok 2021 rokiem św. Józefa.

Święty Józef był zwykłym człowiekiem. Jak powiedział papież Franciszek:

 Nasze życia są tkane i wpierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane – które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii – są nimi lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. [1]

Papież Franciszek niezwykle czule dotyka zalet tego cichego, rozmodlonego człowieka, jakim był Józef. Mówi o jego codzienności, jak o wyjątkowym darze. Podkreśla, jak wielki udział miał w historii zbawienia, mimo że był człowiekiem niezwykle cichym, wręcz niewidocznym, pozostającym w cieniu. W Liście Apostolskim „Patris corde” z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem kościoła powszechnego czytamy takie słowa:

Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, w mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności. [2]

Święty Józef przedsiębiorca i człowiek modlitwy — patron Duszpasterstwa TALENT

 Święty Józef jest patronem rzemieślników i przedsiębiorców. Często połączenie słów „święty” i „przedsiębiorca” zastanawia nas, poszukujemy odpowiedzi czy to połączenie jest zwyczajnie po ludzku możliwe. Jeżeli jednak przyjmiemy, że praca jest uczestnictwem w dziele zbawienia, kiedy świadomie rozwijamy swoje talenty i oddajemy je na służbę społeczeństwa i wspólnoty, wówczas przedsiębiorczość i świętość łączą się w piękną całość.

Szczególnie mocno podkreślają to słowa papieża Franciszka:

Osoba pracująca, niezależnie od tego, jakie byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bogiem, staje się poniekąd twórcą otaczającego nas świata” [2].

Józef troszczył się o swoją rodzinę, był wzorem opiekuna. Jest przykładem niezwykłej postawy służby. Przedsiębiorca ma pod swoją pieczą kilku, kilkunastu, a nawet kilkuset pracowników. Ktoś taki musi mieć świadomość, że współpracuje z Bogiem w dziele stworzenia, nie tylko przez dobra, które wytwarza, ale również poprzez opiekę i dobre prowadzenie swojego zespołu, w duchu doceniania i wspierania talentów. Współpraca z Bogiem to ogromna odpowiedzialność, ale daje ona nieograniczone możliwości.

Józef był cieślą, zwykłym rzemieślnikiem, zanurzonym w swojej pracy, zanurzonym w codzienności. Papież Franciszek podkreśla, że Józef pracował po to, aby zapewnić byt swojej rodzinie. Jednocześnie był człowiekiem rozmodlonym. Jak łączył to rozmodlenie z ciężką pracą? Jeżeli się nad tym zastanowić, praca przy drewnie najczęściej odbywa się w ciszy. Oczywiście ciszę tę przerywają dźwięki maszyn do jego obróbki, ale słowa są tu niepotrzebne. Taką pracę można doskonale połączyć z modlitwą. Daje ona czas na przemyślenia, przemodlenie sytuacji, które wydarzają się w życiu, jednocześnie przynosząc materialny produkt, dzięki któremu można utrzymać rodzinę.

Święty Józef w kryzysie pandemii

Papież ogłosił rok św. Józefa w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Kryzys w większym lub mniejszym stopniu dotyka nas wszystkich. Nasze firmy przezywają trudny czas, część z nas była zmuszona do zamknięcia lub zawieszenia działalności. Niektórzy z nas odkryli dla siebie w tym kryzysie nowe możliwości, jednakże częściej widzimy tych, którzy upadają.

Jest to nie tylko kryzys finansowy, łączy się on również z kryzysem ducha. Przedsiębiorcy często narzekają na przepracowanie, przemęczenie. Co robić, kiedy się nie wiedzie, kiedy wszystko dookoła, po ludzku upada, kiedy trzeba zastawić dom, zwolnić pracowników, sprzedać lokal. Jak zachować godność?

Papież Leon XII daje nam piękną podpowiedź:

Szlachetnie urodzeni niech patrząc na obraz św. Józefa, uczą się od niego, jak zachować godność nawet wtedy, gdy się nie wiedzie. Bogaci niech się uczą, które dobra trzeba wszelkimi siłami najbardziej zdobywać. Biedacy i rzemieślnicy i ci wszyscy, którzy mniejszym cieszą się majątkiem, powinni ze swej strony także się do św. Józefa uciekać i upatrywać w nim to, co mogliby naśladować. [3]

Również papież Franciszek w swoim liście „Patris Corde” dotyka tematu konieczności duchowej umiejętności przeżywania kryzysu.

W naszych czasach, w których praca zdaje się stanowić ponownie pilne zagadnienie społeczne, a bezrobocie osiąga niekiedy zdumiewający poziom, nawet w tych krajach, gdzie od dziesięcioleci doświadcza się pewnego dobrobytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną świadomością znaczenia pracy, która nadaje godność i której nasz Święty jest przykładnym patronem. [2]

Duchowe korzyści w roku Świętego Józefa.

Rok świętego Józefa potrwa do 8 grudnia 2021 roku. Z tym rokiem związany jest dar specjalnych odpustów pod zwykłymi warunkami. Warto korzystać z tej obfitości. Poniżej cytujemy fragment Dekretu Penitencjarii Apostolskiej.

Odpust zupełny będzie udzielony wszystkim, którzy:

 • przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie
 • na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy
 • odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi
 • powierzać będą codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna
 • odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Ponadto odpust zupełny można uzyskać za odmówienie jakiejkolwiek modlitwy prawnie zatwierdzonej lub spełnienie innego aktu pobożności ku czci św. Józefa z okazji dni jemu poświęconych, a więc:

 • 19 marcauroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
 • 1 maja — wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika
 • Święto Świętej Rodziny
 • 19 dnia każdego miesiąca
 • w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.

Na koniec proponujemy modlitwę do Św. Józefa, którą możemy znaleźć w naszym Modlitewniku Przedsiębiorcy, Bogaty Bogiem:

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. [5]

 Na podstawie:

 1. Papież Franciszek, Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie pandemii, Rzym, 2020.
 2. Papież Franciszek, List Apostolski Patris corde, Rzym 2020.
 3. Papież Leon XIII, Encyklika Quamquam pluries – O opiece św. Józefa, Rzym
 4. Mauro Kard. Piacenza, Dekret Penitencjarii Apostolskiej, Rzym 2020.
 5. Grzegorz Piątek, SCJ, Modlitewnik Przedsiębiorcy, Bogaty Bogiem, Kraków 2020.
 6. Grzegorz Piątek, SCJ, Ekskluzywny wywiad z… Józefem z Nazaretu, Szpital polowy Talentu, Kraków 2020, https://www.youtube.com/watch?v=HYuw185124A

Autor: Monika Kuźma