Figura św. Józefa w Nazarecie

Figura św. Józefa w Nazarecie

W trakcie niedawnej pielgrzymki TALENTU do Izraela pielgrzymi mieli okazję odwiedzić m.in. Nazaret – miejsce związane z historią zbawienia poprzez osoby Jezusa, Maryi i Józefa. Papież Paweł VI celnie streścił przesłanie, jakie zostawiła nam Święta Rodzina. Napisał, że Nazaret jest szkołą modlitwy, pracy i milczenia. W tej szkole wzrastał Jezus przygotowujący się do swojej misji, ale jej atmosferę tworzyli Maryja i Józef. Ten ostatni – Patron naszego Duszpasterstwa – uczy nas, iż modlitwa, praca i milczenie są czymś istotnym dla życia. Be nich trudno nawiązać dobre relacje w rodzinie i szerszym gronie przyjaciół, trudno stworzyć dzieła mające solidny fundament, a wreszcie trudno otworzyć się na Boga, który chce być blisko każdego człowieka.

W dniu święta patronalnego TALENTU prośmy Boga, za wstawiennictwem św. Józefa Rzemieślnika, o osobisty rozwój każdego z nas i apostolskiego ducha.

Modlitwa na wspomnienie św. Józefa, 1 maja

Boże, Stwórco wszechświata, Ty nałożyłeś na ludzi obowiązek pracy, † 

spraw, abyśmy za przykładem świętego Józefa i pod jego opieką wykonywali prace, które nam powierzasz, * 

i otrzymali nagrodę przez Ciebie obiecaną. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † 

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.