W „Powołaniu lidera biznesu” czytamy, że

Tworzenie produktywnej organizacji jest podstawowym sposobem, w jaki przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w kontynuowaniu dzieła stworzenia. Kiedy zdają sobie sprawę, że poprzez zarządzanie produktywnymi organizacjami uczestniczą w pracy Stworzyciela, mogą uświadomić sobie wspaniałość oraz wyjątkową odpowiedzialność swojego powołania.

Zapraszamy zatem na szkolenie, które ułatwi Państwu tworzenie produktywnej organizacji.

INTENSYWNE 2‑DNIOWE WARSZTATY z przywództwa 

dla pracodawców, przedsiębiorców oraz menadżerów

 

17–18.10.2019 r. Borzęcin k. Warszawy, Centrum Misji Afrykańskich

  2 dni szkolenia

 (12 h efektywnej pracy)