Kilka dni temu rozesłaliśmy do przedsiębiorców związanych z Duszpasterstwem Talent ankietę dotyczącą skutków gospodarczych pandemii. Odpowiedzi udzieliło 107 osób.

1. W jaki sposób czas pandemii wpłynął na Twoją sytuację zawodową/finansową?

  • pogorszył — 39%
  • poprawił — 19%
  • bez zmian — 41%

2. Jakie są skutki pandemii na Twoje życie zawodowe/firmowe?

Dla 53% odpowiadających zadeklarowało brak istotnych zmian. Dla pozostałych skutkiem są istotne zmiany w działalności, podjęcie nowych działań. Stosunkowo niewiele osób (5%) zadeklarowało zakończenie dotychczasowej działalności.

4. W jaki sposób czas pandemii wpłynął na Twoje samopoczucie psychiczne/duchowe?

W odpowiedziach widać wyraźne rozdźwięki. Wiele odpowiedzi wyraża pogorszenie (strach, obawy, niepewność) np.:

Brak optymizmu, zmęczenie, pod znakiem zapytania sens dalszej działalności. Straty pokrywam z otrzymanej subwencji, która gdy się skończy, a sytuacja do przyszłego roku nie ulegnie poprawie, będzie trzeba zamknąć działalność /gastronomia/ i zwolnić pracowników.

Wyraźnie widać także wiele odpowiedzi wyrażających pozytywne zmiany, np.

Pozytywnie. Moje dotychczasowego życie zawodowe zatrzymało się. Żyje z oszczędności, ale bardzo dużo czytam, poznaję nowe możliwości, nareszcie zajmuje się tym co jest mi najbliższe intelektualnie. Weryfikuję ścieżkę zawodową. Duchowo czuję się bliżej prawdy, czuję swoją małość, pełne zaufanie do Boga, w obszarze który nie da się kontrolować. Zajmuje się tylko tym co leży w obszarze wpływu.

Zarówno w odpowiedziach pozytywnych, jak i negatywnych często podkreślony jest aspekt refleksji:

Moje dotychczasowego życie zawodowe zatrzymało się. Żyje z oszczędności, ale bardzo dużo czytam, poznaję nowe możliwości, nareszcie zajmuje się tym co jest mi najbliższe intelektualnie. Weryfikuję ścieżkę zawodową. Duchowo czuję się bliżej prawdy, czuję swoją małość, pełne zaufanie do Boga, w obszarze który nie da się kontrolować. Zajmuje się tylko tym co leży w obszarze wpływu.

5. Czy tematy wynikające z pandemii powinny być mocniej akcentowane na spotkaniach Talentu?

Odpowiedź na to pytanie rozłożyła się prawie 50/50. Połowa zapytanych uważa, że powinniśmy więcej uwagi skierować na skutki pandemii w życiu przedsiębiorców, a druga uważa, że nie ma takiej potrzeby — dotychczasowe programy formacyjne są adekwatne do potrzeb przedsiębiorców.