ks. Jerzy Mordalski SCJ

W dniach od 23 kwietnia do 3 maja br. odbyła się kolejna pielgrzymka duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców, tym razem do Ziemi Świętej. Grupa liczyła 44 osoby. Znakomitą większość stanowili członkowie naszego duszpasterstwa z rodzinami lub osobami zaprzyjaźnionymi. Przewodnikiem pielgrzymki ze strony Fundacji „Komisariat Ziemi Świętej” był o. Gerwazy Podworski OFM, natomiast opiekunem duchowym ze strony DPiP ks. Jerzy Mordalski SCJ.

Podróż przebiegała zgodnie z założonym planem. W pierwszym dniu, po bardzo krótkiej nocy spędzonej w Nazarecie, pielgrzymi odwiedzili Bazylikę Zwiastowania oraz Kościół Pierwszego Cudu w Kanie Galilejskiej. Miała tam miejsce piękna uroczystość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Kolejne dni przyniosły wiele niezwykłych przeżyć. Był to czas pielgrzymowania do miejsc związanych z nauczaniem, czynami i wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa: Kafarnaum, Góra Ośm