ks. Jerzy Mordalski SCJ

W dniach od 23 kwietnia do 3 maja br. odbyła się kolejna pielgrzymka duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców, tym razem do Ziemi Świętej. Grupa liczyła 44 osoby. Znakomitą większość stanowili członkowie naszego duszpasterstwa z rodzinami lub osobami zaprzyjaźnionymi. Przewodnikiem pielgrzymki ze strony Fundacji „Komisariat Ziemi Świętej” był o. Gerwazy Podworski OFM, natomiast opiekunem duchowym ze strony DPiP ks. Jerzy Mordalski SCJ.

Podróż przebiegała zgodnie z założonym planem. W pierwszym dniu, po bardzo krótkiej nocy spędzonej w Nazarecie, pielgrzymi odwiedzili Bazylikę Zwiastowania oraz Kościół Pierwszego Cudu w Kanie Galilejskiej. Miała tam miejsce piękna uroczystość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Kolejne dni przyniosły wiele niezwykłych przeżyć. Był to czas pielgrzymowania do miejsc związanych z nauczaniem, czynami i wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa: Kafarnaum, Góra Ośmiu Błogosławieństw, Sanktuarium Rozmnożenia Chleba i Prymatu św. Piotra, góra Tabor, Bazylika Przemienienia Pańskiego, Góra Kuszenia, Pustynia Judzka, Betlejem, Pole Pasterzy, Bazylika i Grota Bożego Narodzenia, kościół św. Katarzyny, Ain Karem, Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela oraz Betania – sanktuarium przyjaciół Jezusa.

Dni 28–30 kwietnia związane były z pobytem w Egipcie. Tam właśnie, w klasztorze św. Katarzyny i na górze Synaj, przeżywano starotestamentalne tajemnice związane z życiem i działalnością Mojżesza.

Po powrocie do Izraela przyszedł czas na Jerozolimę. Do końca pobytu w Ziemi Świętej pielgrzymi mieszkali na Górze Oliwnej. Odwiedzili wówczas takie miejsca jak: kościoły Wniebowstąpienia, „Pater Noster” i „Dominus Flevit”, Grób Maryi, Getsemani, Bazylikę Agonii, kościół św. Anny i sadzawkę Betezda, kaplice Biczowania i Włożenia Krzyża, Bazylikę Kalwarii i Bożego Grobu, Wieczernik i „Grób Dawida”, franciszkańską kaplicę „przy Wieczerniku”, kościół Zaśnięcia NMP, kościół św. Piotra „in Gallicantu”.

Pielgrzymka obfitowała w wiele głębokich przeżyć religijnych. Szczególnym wydarzeniem była droga krzyżowa odprawiana ulicami starej Jerozolimy. To niezwykłe nabożeństwo zapadło głęboko w pamięć wszystkich, ponieważ pielgrzymi szli z modlitwą i śpiewem na ustach wzdłuż wąskich uliczek, przeciskając się między straganami. Zewsząd otaczał ich zgiełk ulicy, gwar targujących się ludzi i turystów oraz arabska muzyka. Być może właśnie w podobnej atmosferze miała miejsce ta pierwsza droga krzyżowa, droga Jezusa.

Będąc w Jerozolimie, pielgrzymi odwiedzili również Instytut Yad Vashem oraz Mur Płaczu.

Pobyt w Ziemi Świętej był nie tylko czasem pielgrzymowania do świętych miejsc chrześcijaństwa i judaizmu, ale także czasem wypoczynku. Kąpiel w Morzu Martwym oraz plażowanie nad Morzem Czerwonym stały się okazją do relaksu oraz zregenerowania sił po trudach podróży oraz wytężonej pracy w ciągu całego roku.

Centralnym punktem każdego dnia pielgrzymki była Msza św. Modlono się wówczas o pomyślność w rodzinach, za duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców, za pracowników, naszą ojczyznę, księży sercanów oraz o realizację wszelkich przedsięwzięć, które przedsiębiorcy podejmują w swoim życiu zawodowym i osobistym. Proszono Boga o wytrwałość w pracy, o ciągły rozwój, tak by z Jego pomocą i dzięki ludzkiemu wysiłkowi coraz więcej rodaków miało godną pracę.

Całe pielgrzymowanie odbywało się w atmosferze przenikniętej słowami Pisma Świętego. Każde odwiedzane miejsce, każde wydarzenie z historii zbawienia komentowane było w pierwszym rzędzie stosownym urywkiem Ewangelii, Dziejów Apostolski bądź fragmentem ze Starego Testamentu.

Trzeba wyrazić wdzięczność Bogu za ten spędzony wspólnie czas. Pielgrzymka do Ziemi Świętej stała się czasem prawdziwych rekolekcji. Była też niezwykłą okazją do zacieśnienia więzów przyjaźni oraz jeszcze głębszego zintegrowania środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców i pracodawców – członków naszego duszpasterstwa.