Po co się modlić? 

„Proście, a będzie wam dane” 

Bóg wie, czego nam trzeba, ale po to dał nam wolną wolę, abyśmy wyrażali swoje prośby (i nie tylko) w modlitwie. On chce, byśmy się u Niego dopominali (dziękowali, przepraszali). Ci, którzy tego nie czynią, nie otrzymają nawet tego, co im się należy. Przez ustawiczną modlitwę po prostu zbliżamy się do Boga.

Jak się modlić? 

„Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz…”

Modlitwa ma być natarczywa i usilna oraz wyrażana gorącym sercem. Jezus zapewnia, że dzięki naszej natarczywości (jak dzieci) otrzymamy to, o co prosimy (jeśli oczywiście służy to dobru człowieka). Chrystus poleca nam modlitwę Ojcze nasz, która odmawiana świadomie dużo wyraża: że wszyscy jesteśmy równi godnością (Ojcze nasz), chcemy uwielbiać Boga swoim dobrym życiem (święć się Imię Twoje), pamiętamy o naszym życiu przyszłym( w niebie, przyjdź królestwo Twoje), chcemy pełnić Jego wolę (bądź wola Twoja), troszczymy się o rzeczy naprawdę ważne (chleba naszego powszedniego), prosimy Boga o przebaczenie, ale też umiemy przebaczyć bliźniemu (i przebacz nam nasze winy jako i my odpuszczamy). Modlitwa może się rozciągać w czasie i powinna być wytrwała.

Kiedy modlitwa jest nieskuteczna? 

„Żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi…” 

Modlitwa na pokaz jest bezowocna. Należy wejść do swojej izdebki, czyli zamknąć drzwi umysłu na obłudę. Nieskuteczne jest afiszowanie się na modlitwie. Bogu nie jest też miłe wielosłowie, należy raczej wypowiadać prośby pojedynczo. Bóg nie przyjmuje modlitwy (lub Eucharystii), gdy mamy w nienawiści swojego brata. Nie otrzymamy również tego, o co prosimy, ale co nie jest dla nas dobre (Bóg wie, co nam potrzeba).

O co się modlić?

„Chleba naszego… odpuść nam nasze winy” 

Z Modlitwy Pańskiej wynika, że należy się modlić o dobra duchowe (np. o mądrość), chleb powszedni (dobra niezbędne do życia) oraz przebaczenie naszych win. O dobra doczesne nie trzeba prosić, tylko po prostu pracować, starać się, a Bóg sam udzieli nam wszystkiego, czego potrzebujemy.

 

Inspiracją i źródłem dla powyższego tekstu jest Kazanie na Górze z Ewangelii św. Mateusza oraz homilie św. Jana Chryzostoma (IV w.) do wspomnianej Ewangelii.

[issuu width=720 height=441 backgroundColor=%23222222 documentId=111213153417-f6b49b0dce3a49769b5bd46203cf5116 name=talent-biuletyn_1_2010 username=duszpasterstwotalent tag=duszpasterstwo unit=px id=4601cf20-0544-edf3-e850-d1bcedeaefbd v=2]