Z okazji 10-lecia Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”

Drodzy Państwo!

List do przedsiębiorcówDziesięć lat temu rozpoczęło się piękne dzieło. Zainicjował je ktoś wrażliwy na słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II. Podjęli je księża i świeccy, którzy chcą realizować swoje powołanie do świętości, pracując z innymi i dla innych, mając na uwadze potrzeby Kościoła, Ojczyzny, polskich firm i rodzin. Włączyło się w nie, w taki czy inny sposób, już kilkaset osób, potwierdzając swoją obecnością i uczestnictwem, że jest ono potrzebne.

Po dziesięciu latach rodzi się pragnienie, by podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, dzieląc się swoimi umiejętnościami, czasem, doświadczeniem, wspierając je materialnie. Wdzięczność należy się Panu Bogu za to, że pozwolił na spotkanie się w duszpasterstwie tylu wspaniałych osób, które codzienną pracą i postawą, w trudnych niejednokrotnie sytuacjach, potwierdzają swoje umiejętności, wytrwałość i wrażliwość na wymagania stawiane im przez wiarę i życiowe wyzwania.

 

Minione dziesięciolecie pozwoliło nie tylko na zorganizowanie setek spotkań i zdobycie wielu doświadczeń, ale przede wszystkim uświadomiło skalę duchowych i formacyjnych potrzeb, jakie stoją przed chrześcijańskimi przedsiębiorcami oraz jak szeroka jest niwa do zagospodarowania. Trzeba mieć tego świadomość, aby świętowanie dziesięciolecia „Talentu” nie było patrzeniem wstecz, ale motywem do spojrzenia w przyszłość i podjęcia gorliwej ewangelizacji. Warto poszerzyć krąg przedsiębiorców, którzy będą kierowali się ewangelicznymi wartościami, którzy w razie potrzeby spotkają kogoś, kto pomoże w dokonaniu właściwych wyborów i kto przypomni, że trzeba rozwinąć to, co zostało nam dane przez Stwórcę.

 

W tym krótkim liście nie da się napisać wszystkiego. Dlatego zapraszam na świętowanie 10-lecia Duszpasterstwa „Talent” w Stadnikach Łagiewnikach, gdzie będziemy zgłębiać niektóre problemy, dzielić się doświadczeniem, a co najważniejsze wspólnie modlić się i dyskutować.

 

Ponieważ przygotowanie obchodów okrągłej rocznicy powołania do istnienia Duszpasterstwa „Talent” wiąże się z określonymi kosztami (np. przygotowywany jest sztandar „Talentu”), będziemy Państwu wdzięczni za każdą darowiznę na ten cel. Liczymy też na dostrzeżenie potrzeb związanych z propagowaniem ważnych idei, którym służy Duszpasterstwo, takich jak: integrowanie środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców, formacja etyczna czy szerzenie społecznej nauki Kościoła.

 

Wiele wskazuje na to, że jesteśmy w ważnym, może nawet przełomowym, momencie w historii Duszpasterstwa. Potrzebne jest rozeznanie znaków czasu, potrzeb i wyzwań. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak pełniej prowadzić przedsiębiorców i pracodawców do Chrystusa, bo taki musi być podstawy cel każdego duszpasterstwa. Ufamy, że z Boża pomocą odpowiemy przynajmniej na część tych wyzwań.

 

W imieniu duszpasterzy i świeckich animatorów spotkań oraz własnym zapraszam do wzięcia udziału w zaplanowanych obchodach 10-lecia „Talentu”. Mam nadzieję, że spotkanie w Stadnikach i w Łagiewnikach będzie impulsem do dalszego rozwoju naszego Duszpasterstwa.

 

Łączę wyrazy szacunku oraz serdecznie pozdrawiam

 

ks. Grzegorz Piątek SCJ

koordynator duszpasterstwa