Owocem wielkiego pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II jest niewątpliwie Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Prowadzone jest przez Księży Sercanów, ale zrodziło się w głowie i sercu przedsiębiorcy z Gdowa, pana Marka Świeżego. Usłyszał on słowa Ojca Świętego, który w homilii w Legnicy w 1997 roku wołał: Zwracam się tu przede wszystkim do tych braci w Chrystusie, którzy zatrudniają innych. Nie dajcie się zwieść wizji natychmiastowego zysku, kosztem innych. Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. W przeciwnym razie każde dzielenie eucharystycznego Chleba stanie się dla was oskarżeniem.

Apel papieski nie pozostał bezowocny. Dwa lata poszukiwań środowiska duszpasterskiego, dwa lata rozterki i wreszcie z inicjatywy pana Świeżego pierwsze spotkanie przedsiębiorców, którzy także chcieli spożywać zapracowany chleb w poczucia spokojnego sumienia i godziwego wypełnienia zadania. To pierwsze spotkanie odbyło się 11 grudnia 1999 roku w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach koło Wieliczki. Uczestniczyło w nim 11 osób. Członkowie tego zgromadzenia zakonnego odpowiedzieli pozytywnie na poszukiwania przedsiębiorców.

 

Część I — sanktuarium

Dziesięć lat później, 6 grudnia 2009 roku w łagiewnickim sanktuarium Bożego Miłosierdzia spotkali się uczestnicy tego pierwszego spotkania i wraz z nimi jeszcze ponad 160 przedsiębiorców z całej Polski, by dziękować za wspólną drogę wysiłków zachowania wierności Ewangelii pośród trudnych wyzwań codziennego zaangażowania w życie gospodarcze. Modlitwie dziękczynnej – Eucharystii przewodniczył ks. kard Franciszek Macharski. Jego obecność nie była przypadkowa. Ponad 10 lat temu w miłej i budującej rozmowie Ksiądz Kardynał dodawał młodemu przedsiębiorcy odwagi i wlewał nadzieję na znalezienie w Kościele środowiska, w którym znajdzie odpowiedzi na gnębiące jego samego i innych przedsiębiorców pytania. Obok kard. Macharskiego koncelebransami byli ks. kard. Stanisław Nagy, ks. infułat Ireneusz Skubiś i liczne grono księży sercanów związanych w ciągu tych lat z duszpasterstwem przedsiębiorców i pracodawców. 

Kazanie wygłosił ks. kard St. Nagy. Ukazał przedsiębiorców, uczestników pielgrzymki, jako grupę posiadającą wyraźne oblicze. Zasadniczymi rysami tego obrazu pozostaje krzyż, Ewangelia i modlitwa. Te trzy wymiary chrześcijańskiego życia odbijają swoje piętno na życiu i zaangażowaniu przedsiębiorców – katolików. Wezwał ksiądz kardynał do dalszej zasadniczej wierności tym wartościom i obrony ich. 

Z okazji rocznicy został również ufundowany ręcznie haftowany sztandar poświęcony św. Józefowi, patronowi duszpasterstwa. Przed błogosławieństwem nastąpiło jeszcze jego poświęcenie, w pięknej modlitwie ks. kard. Macharski modlił się słowami: 

 

„W dziesiąta rocznicę istnienia Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców przynosicie do pobłogosławienia sztandar, który ma was jednoczyć pod wspólnymi ideałami, płynącymi z Ewangelii. Bóg jest miłością i wszystkich ludzi pragnie uczynić uczestnikami swojej miłości. Posłał na świat swojego Syna, aby spieszył z pomocą wszystkim ludziom, zwłaszcza chorym, upośledzonym, strapionym, zmęczonym i pokrzywdzonym.

Chrystus, który sam przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, powiedział: „Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do tego, aby współżyjąc i współpracując z innymi w zgodzie i miłości, prawidłowo się rozwijał i innym dopomagał w rozwoju.

Wy także łączycie się w waszym Duszpasterstwie nie tylko własnego dobra, ale i w tym celu, aby przez zespolenie wysiłków służyć dobru innych ludzi, szczególnie w tak trudnej dziedzinie jaką jest ludzka praca i relacje społeczne, które tam powstają.

Prośmy wspólnie o obfite Boże błogosławieństwo dla członków Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców. Niech jednoczą się w pracy i służbie dla braci tak, jak dziś z tym sztandarem w ręku przychodzą do Boga, dawcy wszelkiego dobra.

Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali.

Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy jednoczą swoje wysiłki i poświęcają się na służbę braci.

Pobłogosław także ten sztandar, należący do ich wspólnoty Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i ochotnie nieśli pomoc innym w duchu Ewangelii.

Za przyczyną świętego Józefa udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw.

Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

 

Część II — aula

Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy spotkania zebrali się w auli Jana Pawła II. Po powitaniu gości przez ks. Grzegorza Piątka, koordynatora duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców, zabrał głos ks. Ryszard Miś, delegat prowincjała Księży Sercanów. Podkreślił fakt, iż poprzez duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców sercanie okazują wierność swemu Założycielowi, ks. Leonowi Dehonowi. Ten wielki czciciel Serca Jezusowego śpieszył z pomocą różnym grupom zaangażowanym w życiu gospodarczym. Także dla przedsiębiorców organizował spotkania i wraz z nimi poszukiwał dróg wypełnienia Bożych przykazań w ich działalności gospodarczej. 

Następnie przedstawiona została 10-letnia historia duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców. Przy pomocy środków audiowizualnych ukazano kierunki rozwoju, formy działalności i najważniejsze wydarzenia. 

W dalszej części spotkania zostały wręczone wyróżnienia Talent w formie statuetki i dyplomu tym, którzy w ciągu 10. lat mieli swój wkład w rozwój tego dzieła. Przyznano ich jedenaście. Pierwsze odebrali ks. kard. Franciszek Macharski i ks. kard. Stanisław Nagy jako wypróbowani przyjaciele i, szczególnie ten drugi, jako mądry nauczyciel, który przez lata wyznaczał cele duszpasterstwa, dodawał otuchy w chwilach trudnych i rzucał światło w czasach zawirowań. Ks. kard. Nagy starał się także przedstawiać problematykę przedsiębiorców polskim biskupom. Ks. infułat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Tygodnika Niedziela to kolejny laureat. Dzięki Jego życzliwości problematyka duszpasterstwa obecna była w ciągu tych lat na łamach tygodnika. Kierowane przez niego pismo nieodpłatnie propagowało cele duszpasterstwa i zamieszczało wszystkie ogłoszenia o spotkaniach.

Wyróżnienie Talent otrzymał także pan Marek Świeży, przedsiębiorca z Gdowa, który stoi u początku duszpasterstwa jako jego ojciec założyciel. On zachęcił Księży Sercanów do zorganizowania pierwszego spotkania i stworzenia płaszczyzny do poszukiwań duchowych i odpowiedzi na dylematy moralne przedsiębiorców. Pan Świeży, odbierając wyróżnienie, podziękował Bożej Opatrzności za drogi, które doprowadziły do powstania duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców. Słowa wdzięczności skierował także do ks. kard. Nagiego, że zechciał być biskupem – pasterzem przedsiębiorców. Za zorganizowanie i prowadzenie duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców podziękował także wszystkim zaangażowanym w nie Księżom Sercanom. 

Następnie uhonorowano animatorów z poszczególnych ośrodków za ich bezinteresowne zaangażowanie i organizowanie spotkań. Wyróżnienia otrzymali:

  • Małgorzata Madeja (Radzionków – Piekary Śląskie),
  • Barbara i Edward Babczakowie (Dębica),
  • Janina i Tadeusz Miąsko (Kraków),
  • Andrzej Jąkała (Spytkowice),
  • Zbigniew Banach (Tarnów),
  • Janusz Gumularz (Nowy Sącz) 
  • Kazimierz Łodziński (Kraków).

Podkreślono także ich finansowe wspieranie duszpasterstwa. Duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców od początku opiera się na harmonijnej współpracy świeckich i duchownych. Obie grupy wnoszą twórczy wkład i kształtują formy działania i kierunki rozwoju. Przyznane wyróżnienia o tej współpracy świadczą. 

 

Miłym akcentem rocznicy był koncert muzyczny, który miał miejsce na zakończenie spotkania. Dwóch artystów: Michał Nagy (gitara) i Arkadiusz Krupa (obój) wykonali utwory m. in. Scarlattiego i Lallieta. Umożliwili uczestnikom przenieść się w świat sztuki. Przedsiębiorczość i sztuka są sobie bliskie. Obie są wytworem ludzkiego ducha.

 

Wspólny obiad był dopełnieniem uroczystego spotkania. W czasie jego trwania jeszcze bardziej wyraził się duch wspólnoty i odżyły więzi powstałe w ciągu lat. Przedsiębiorcy bowiem w duszpasterstwie znaleźli „pokrewne dusze”, kierujące się pokrewnymi wartościami. Wspierają się nie tylko w biznesie, ale przede wszystkim w trudach budowania cywilizacji miłości. 

Zakończenie uroczystości rocznicowych nastąpiło w bazylice łagiewnickiej wspólnym odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia.