„Kościół polski a świat biznesu” to temat sympozjum naukowego, które odbyło się 13 listopada 2009 w Stadnikach. Zorganizowane zostało przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” oraz Wyższe Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Jego celem było spotkanie dwóch środowisk: wzięło w nim udział bowiem ok. 30 księży, 30 kleryków oraz 40 przedsiębiorców.

Uczestników spotkania w temat wprowadził o. dr hab. Witold Kawecki CssR z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Podkreślił on dynamikę przemian zachodzących w polskim społeczeństwie w ostatnich 20. latach. Główne nurty tych przemian to globalizacja, integracja europejska, przyspieszona zmiana pokoleniowa oraz sekularyzacja. Kościół jest w trudnej sytuacji, ponieważ powinien o krok wyprzedzać te przemiany, a nie leczyć skutki. Nie jest słyszalny głos Kościoła na płaszczyźnie ekonomicznej: ekonomiści go ignorują, a zazwyczaj po prostu nie słyszą.

W kolejnej prelekcji prof. dr hab. Anna Barcik przedstawiła potrzebę etyki w życiu gospodarczym. Istnieje nadzieja, że nowa ekonomia będzie w synergii z etyką biznesu. Okazało się, że siły rynkowe to za mało, by zapewnić ład ekonomiczny. Dla przyszłości ekonomii nie jest perspektywa albo-albo (ekonomia czy etyka), lecz zrównoważony rozwój. Rozwój opiera się na rozwoju materialnym, budowanym na fundamencie etyki, ponieważ taka jest natura człowieka.

Kolejni wykładowcy sercanie ks. dr hab. Władysław Majkowski oraz ks. Grzegorz Piątek ukazali aktualność charyzmatu społecznego o. Leona Dehona, wyzwania stojące dzisiaj przed sercanami i sposoby ich realizacji przez duszpasterstwo przedsiębiorców.

Ważnym punktem było świadectwo Andrzeja Miłkowskiego. Ukazał on „ekonomię komunii, która polega na dzieleniu się zyskami firmy, proponowaną przez Ruch Focolare. Chodzi o uwolnienie się od poczucia własności i uświadomienia sobie, że firma ma większego „Szefa”. Ta postawa wymaga ciągłego umacniania, ponieważ ma wymiar duchowy. Pan Andrzej przedstawił, jak to jest w jego życiu oraz jakie są tego skutki.

W części popołudniowej organizatorzy zaproponowali szereg dyskusji w małych grupach: o łapówkach na ambonie i w katechezie, przedsiębiorca w Kościele – dostrzec bogactwo człowieka, animacja społeczna, społeczna odpowiedzialność – obowiązek każdego chrześcijanina. Dzięki tym dyskusjom możliwe było dzielenie się – nieraz burzliwe – między duchownymi a przedsiębiorcami. Podsumowaniem była dyskusja panelowa z udziałem prelegentów.

Ostatnim akcentem był film wyprodukowany przez Fundację „Iskara” pani Małgorzaty Felickiej: „Żeby przed nazwiskiem było człowiek”. Ukazuje on bogactwo życia i osobowości kobiety-przedsiębiorcy ze Śląska Małgorzaty Matei.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia. W homilii ks. Tadeusz Michałek zwrócił uwagę na mocne fundamenty, na jakich trzeba budować doczesną działalność. Trudno jest być dobrym przedsiębiorcą, jeśli nie dba się o głęboką relację z Chrystusem.