10 stycznia 2018 r. w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Przemysława Króla SCJ, zatytułowanej Obowiązek podatkowy jako powinność moralna w świetle katolickiej nauki społecznej. Uroczystość zgromadziła rodzinę, przyjaciół oraz liczne grono współbraci doktoranta. Na początku przewodniczący komisji prodziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał promotor dysertacji napisanej przez ks. Króla na seminarium z katolickiej nauki społecznej ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, który przedstawił sylwetkę doktoranta. Z kolei miała miejsce prezentacja pracy przez ks. Przemysława. W jej trakcie podkreślił on, iż zasadniczym przyczynkiem do jej napisania było jego zaangażowanie w latach 2007–2016 w prowadzone przez księży sercanów Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT, a zwłaszcza moralne dylematy, jakie pojawiały się w ramach spotkań duszpasterstwa. Obaj recenzenci pracy: dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH oraz ks. dr hab. Krzysztof Gryz (UPJPII) podkreślili unikatowy i pionierski charakter dysertacji, wyrażający się głównie w ujęciu poruszanych kwestii z perspektywy moralności katolickiego podatnika. Następnie doktorant w niezwykle rzeczowy sposób odpowiadał na pytania zadane mu przez recenzentów oraz zgromadzoną publiczność. Zwieńczeniem tej części uroczystości była narada członków komisji oraz ogłoszenie przez jej przewodniczącego wniosków do Rady Wydziału Teologicznego UPJPII o przyjęcie rozprawy, a także przyznanie ks. Przemysławowi Królowi tytułu doktora w zakresie nauk teologicznych. Praca została również zgłoszona przez komisję do nagrody Rektora UPJPII. Po uroczystej obronie zebrani goście udali się do Domus Mater przy ul. Saskiej 2C, gdzie złożyli życzenia świeżo „upieczonemu” doktorowi. Serdecznie gratulujemy ks. Przemysławowi, życząc mu wielu kolejnych sukcesów naukowych.


Zapraszamy do obejrzenia galerii (fot. ks. G.Piątek SCJ, sercanie.pl)