Charakterowi biznesu, który winien być ukierunkowany na realizację wspólnego dobra, została poświęcona zorganizowana 23 maja 2013 roku w Białymstoku konferencja „Powołanie lidera biznesu”. Zgromadziła ona ludzi biznesu z terenu Podlasia.

Konferencję w siedzibie Archiwum i Muzeum otworzył ks. abp Edward Ozorowski, który podkreślił personalistyczny wymiar przedsiębiorczości. „Działanie z powołaniem jest nam wszystkim potrzebne. Biznesmen z powołania, wbrew drapieżnemu kapitalizmowi, dba o tego, komu służy” – precyzował Metropolita Białostocki.

Powołanie lidera biznesuW dalszej części sympozjum przewodniczący obradom, ks. dr Andrzej Proniewski, p.o. Kierownika Katedry Teologii Katolickiej, zapowiedział prelegentów. Pierwszym z nich był duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców Archidiecezji Białostockiej ks. dr Dariusz Wojtecki, który rozważania skoncentrował wokół prezentacji dokumentu Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Powołanie lidera biznesu”. Wstępem do nich stał się fragment filmu z wizyty Jana Pawła II i jego nauka na wiodący temat sympozjum. „Celem pracy jest sam człowiek, który dzięki niej ma udoskonalać się. Praca jest dla człowieka” — te słowa Papieża stały się adekwatnym tłem do omawianego zagadnienia. Przedstawiając dokument Rady, Prelegent podkreślił jego zasługi na polu nowego spojrzenia na ludzi biznesu, którzy są powszechnie postrzegani stereotypowo jako kapitaliści i chciwcy. Tymczasem dokument pojmuje ich działalność w kategoriach powołania. Lider biznesu to osoba angażująca się w działalność gospodarczą.

Korespondującym z wątkiem, podjętym przez ks. Dariusza Wojteckiego, stał się referat ks. Przemysława Króla SCJ „Zainspirowani wiarą – jedność wiary i działania katolików w biznesie”. Dotyczył relacji Kościoła i biznesu. Prelegent udowadniał konieczność korelacji tych dwóch środowis