Recenzja książki Anieli Dylus

Aniela Dylus „Globalny rynek i jego granice”
Warszawa 2001, Centrum im. Adama Smitha i Instytut Politologu UKSW w Warszawie

Książkę Globalny rynek i jego granice autorstwa prof. Anieli Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyjęto z wielkim uznaniem. Przykładowo recenzje o. J. Serafina („Homo Dei” 1/2002) czy J. Gowina („Azymut” 3(48) 2002) słusznie podkreślającej ogromne znaczenie dla zrozumienia dokonujących się w świecie i Polsce przemian ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Wskazuj ą na naukową rzetelność autorki, precyzję, jasność i ostrożność w formułowaniu wniosków, które uwzględniają złożoność