[Jezus] powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem». (Łk 12,15–21)

Każda epoka ma swoje zagrożenia duchowe, którym powinien sprostać chrześcijanin. Inaczej musieli zachowywać się wyznawcy Chrystusa w czasach prześladowań, a czego innego oczekuje od nich Boski Mistrz w czasach pokoju i dobrobytu.

ks. Grzegorz Piątek SCJ

Przypowieść o zamożnym człowieku, któremu obrodziło pole i który snuł plany na spokojną i dostatnią przyszłość, jest szczególnie aktualna dzisiaj. Żyjemy w niezwykłym okresie historii. Nigdy dotąd tak duża liczba ludzi nie cieszyła się tak wielkim dostatkiem, żyjąc w pokoju i mając możliwość realizacji własnych planów. Ciesząc się życiem, jego urokami i możliwościami, jakie daje, można wszakże zapomnieć o Bogu i żyć tak, jakby On nie istniał. A taka postawa praktycznego nieliczenia się z Bogiem oznacza w rozumieniu biblijnym głupotę. Dlatego Pan Jezus nazywa bohatera swojej przypowieści głupcem. Uległ on zaślepieniu przez bogactwo, uwierzył, że jest absolutnym panem swojego losu, może planować przyszłość i nie szukać woli Bożej. Przypowieść stawia słuchacza wobec podstawowego zagadnienia, jakim jest wykorzystanie własnego życia. Czemu i komu ono służy? Czy korzysta się z niego tylko dla własnych celów, czy przeciwnie, widzi się w nim dar, który pomnaża się, gdy jest rozdawany?

Chrześcijański przedsiębiorca powinien stawiać sobie pytania o sens własnych dokonań i źródło motywacji. Podejmując twórcze decyzje, wykorzystując talenty, tworząc piękne i dobre dzieła ma szansę być bogatym przed Bogiem, stworzyć najbardziej dochodową inwestycję w swoim życiu.

ks. Grzegorz Piątek SCJ

Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje…

Erich Fromm

Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, co się lubi – aby dar miał wartość przed Bogiem. 

Matka Teresa z Kalkuty

[issuu width=720 height=441 backgroundColor=%23222222 documentId=111213154142-d4ec89da15874ce0b0e6c015bc677359 name=talent-biuletyn_3_2010 username=duszpasterstwotalent tag=duszpasterstwo unit=px id=969fed5c-b768-27f4-1b96-56be798e174b v=2]