W tej historii jest wszystko:

  • inicjatywa, ciężka praca, zaangażowanie prowadzące do sukcesu
  • ludzka zazdrość, niejasne układy, prowadzące do porażki
  • państwo zawłaszczone przez korupcję
  • w wymiarze osobistym dojrzewanie do wiary, zaufania Bogu
  • dzielenie się dobrem poprzez wspieranie finansowe wielu pięknych dzieł

Chętnie słuchamy Romana Kluski, bo każdy z polskich przedsiębiorców w jego historii znajduje po części i swoje doświadczenia. Zapraszamy do wysłuchania świadectw, nagranych w różnym czasie.