Relacja z XIX Pielgrzymki 
Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT 
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach
4 grudnia 2022 roku

„Powstań, świeć” to hasło przewodnie XIX Pielgrzymki Duszpasterstwa Przedsiębiorców. Hasło na czas, gdy ciemność próbuje zwyciężyć. Noc umierającego, noc uchodźcy, noc przedsiębiorcy w kryzysie, Twoja noc… A jednak prorok Izajasz widzi światło, świat skąpany w jasności. Adwentowa liturgia wielokrotnie przywołuje te słowa, odnosząc je do przychodzącego Zbawiciela.

Pielgrzymka Duszpasterstwa Przedsiębiorców TALENT to zwieńczenie całego roku wędrówki setek polskich przedsiębiorców. Rok 2022 był czasem wyzwań, niepewności, niekiedy kryzysu. Wielu podjęło wysiłek poznawania Pisma Świętego, by w Bożym Słowie szukać kierunku i sposobu działania w biznesie, co zostało zawarte w temacie comiesięcznych spotkań formacyjnych Od|nowa od Słowa. Zgromadzimy się w Krakowie Łagiewnikach, w miejscu, w którym rozbłysnął blask Bożego Miłosierdzia. Gromadzi nas Chrystus i to jest podstawowy wymiar naszej obecności.

„Powstań, świeć” to także wyrażenie misji przedsiębiorców. Pogubionemu światu wskazywać kierunek, dawać nadzieję, inspirować, zachęcać, podnosić na duchu. Takim przedsiębiorcą był Ignacy Łukasiewicz. W 200. rocznicę urodzin tego wielkiego Polaka – patrioty, naukowca i wynalazcy, przedsiębiorcy, społecznika – chcemy przybliżyć jego postać. Uczyni to ks. prof. Janusz Królikowski, autor biografii pt. „Wynalazca i darczyńca”.

„Powstań, świeć” – jak to realizować na co dzień? Pielgrzymka to spotkanie przedsiębiorców kierujących się wiarą, patrzących dalej i widzących więcej. W dyskusji panelowej „Być jak Ignacy” posłuchamy odpowiedzi tych, którzy już znaleźli swój sposób promieniowania dobrem.

Audio, wideo

Msza Święta w Bazylice Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem J.E. Ks. bpa Jana Zająca — homilia audio

Słowo do przedsiębiorców — ks. Sławomir Knopik, prowincjał Księży Sercanów.

Wynalazca i darczyńca. O Ignacym Łukasiewiczu — ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII

Świadectwo – Maciej Sikorski, reżyser, scenarzysta, aktor, dyrektor Teatru Exit.

Anna Modrzewska - „Przedsiębiorca latarnik, czyli jak oświetlać drogę tym, którzy chcą z sukcesem dotrzeć do portu – rola wizji, misji, wartości oraz kultury organizacji w podnoszeniu wartości firmy”

Dyskusja młodych przedsiębiorców

Rafał Barański — Lublin
Monika Dudziak — Bielsko-Biała
Sławomir Gawin — Mińsk Mazowiecki
Michał Kozłowski — Wrocław
Piotr Szwędrowski — Opole

prowadzenie Anna Modrzewska — Warszawa

Nagranie wideo dostępne dla subskrybentów mailingu oraz na grupie na Facebooku.

Wynalazca i darczyńca. O Ignacym Łukasiewiczu

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII

ks. Janusz Królikowski — kapłan diecezji tarnowskiej, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Teolog, autor publikacji naukowych, książek, publicysta. Pasjonat historii. Od wielu lat współpracuje z Duszpasterstwem Talent, kilkukrotnie prowadził rekolekcje wielkopostne dla przedsiębiorców.

Galeria