Jego przynieśli. Są różne sposoby na spotkanie z Chrystusem. On — paralityk na łożu. My — sparaliżowane życie społeczne i gospodarka. Chrystus i ludzka niemoc. Ewangelia nadziei. Ewangelia: Łk 5, 17–26

Działa niestandardowo, wykracza poza ludzkie schematy. Zadziwia. Zwiastowanie — tak Bóg rozmawia z człowiekiem. W biznesie, w codzienności dostrzec Boga, który przychodzi, który jest blisko — oto zadanie na dziś. Ewangelia: Łk 1, 26–38

Boża logika jest inna. Cóż, świat ma inne miary, inne kryteria oceny, inne dążenia. Wiara to patrzenie na rzeczywistość Bożymi oczyma. Wyzwanie na dziś: przemienione życie i przemieniony biznes. Ewangelia: Mt 11, 28–30