20 lat temu Księża Sercanie zorganizowali pierwsze spotkanie dla przedsiębiorców
Gościnne mury Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach 11 i 12 grudnia 1999 roku otwarły się dla niecodziennych gości. Na dwudniową refleksję i modlitwę przybyli przedsiębiorcy, którzy chcieli spojrzeć na swoją działalność z Bożej perspektywy. Było ich tylko 11, głównie z okolicznych miejscowości w powiecie wielickim. Należeli do tych odważnych, którzy po przemianach ustrojowych podjęli ryzyko i założyli własne firmy, biorąc odpowiedzialność m.in. za własne rodziny i zatrudnianych ludzi. Spotkanie w Stadnikach też wymagało odwagi, bo miało na celu przyjrzenie się własnemu postępowaniu w biznesie w świetle nauczania Kościoła. A to mogło naruszyć przyzwyczajenia i wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian.
Zorganizowanie spotkania wymagało też odwagi ze strony księży. W tamtym czasie polski Kościół nie miał doświadczenia w duszpasterstwie ludzi biznesu. W przeszłości było wielu duszpasterzy robotników, a teraz, gdy pojawili się przedsiębiorcy, trzeba było szukać, w dialogu z nimi, nowych metod duszpasterskich oraz poznać potrzeby i oczekiwania nowego środowiska. Potrzebne było wspólne rozeznawanie znaków czasu w świecie, który zaczął się gwałtowanie zmieniać i stawiać nowe wymagania.
Impuls do zorganizowania dnia skupienia w stadnickim seminarium wyszedł od przedsiębiorcy z pobliskiego Gdowa Marka Świeżego. W dialogu z ks. Tadeuszem Michałkiem i ks. Tadeuszem Kałużnym przygotowywano wydarzenie. Ostatecznie ks. Tadeusz Kałużny, jako przewodniczący sekretariatu Sercańskiej Rodziny Świeckich, po konsultacjach z M. Świeżym i ks. Sławomirem Kamińskim, przygotował schemat spotkania i zaprosił prelegentów. Tematami przewodnimi była sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polsce, społeczny wymiar Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i korupcja jako problem społeczny i moralny.
Tak postawiono pierwszy krok, który doprowadził do utworzenia i rozwinięcia Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT. Bogu niech będą dzięki.