Etyka i biznes. Katechizm dla przedsiębiorców

Autor | Dodano
Kategorie: Aktualności, Etyka biznesu, Nauka społeczna, slider

Katechizm dla przedsiębiorców – książka jakiej jeszcze nie było

 

„Etyka i biznes. Katechizm dla przedsiębiorców” to książka, która zainspirowała nasze duszpasterstwo do tworzenia tegorocznego programu rozwoju osobistego „Dekalog (dla) przedsiębiorcy”.

Publikacja wydana przez kieleckie Wydawnictwo Jedność jest o tyle ważna, że w dynamicznie rozwijającym się świecie coraz wyraźniej jawi się potrzeba szukania niezmiennych odniesień, pozwalających porządkować kwestie społeczne, polityczne i ekonomiczne. I temu właśnie ma służyć niniejsza publikacja: to prawdziwa skarbnica wiedzy o tym, czego Kościół naucza na temat pracy, biznesu, zatrudnienia, wynagrodzenia, inwestowania, systemów ekonomicznych i wielu innych kwestii z tym związanych. Każda z nich, tyleż istotna, co budząca żywe spory, zyskuje tu swoje właściwe, to jest etyczne rozstrzygnięcie.

Prezentowane wydawnictwo, ujęte w formę pytań i odpowiedzi, stanowi zarówno wprowadzenie w ekonomiczną część społecznej doktryny Kościoła, jak i praktyczny poradnik dla przedsiębiorców, chcących prowadzić działalność gospodarczą według zasad etycznych. Za ich podstawę przyjęto nawiązania do nauki społecznej Kościoła: Katechizmu Kościoła Katolickiego, dokumentów kolejnych papieży, Soboru Watykańskiego II czy poszczególnych instytucji watykańskich.

Lektura tej publikacji, stanowi znakomitą inspirację do działania dla wszystkich zatroskanych o chrześcijański kształt polskiej przedsiębiorczości, zwłaszcza w sytuacji, gdy podwaliny polskiego świata biznesu wciąż jeszcze pozostają w fazie tworzenia, podatne na różnego rodzaju inspiracje z zewnątrz. Wolno mieć nadzieję, że jedną z najważniejszych będzie ta, która „pochodzi z góry, od Ojca świateł” (por. Jk 1,17).

Polecamy, aby zapoznali się z nią przedsiębiorcy i pracodawcy, osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołami pracowników, studenci kierunków filozoficznych, teologicznych, społecznych i prawnych, osoby zainteresowane pogłębieniem znajomości nauki społecznej Kościoła.

O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.

Szanujemy Twoją prywatność.