Czy wiesz, że w PIŚMIE ŚWIĘTYM ponad 2300 fragmentów dotyczy FINANSÓW, a tylko 500 — modlitwy oraz tyle samo — wiary?

Dlaczego Pan Bóg uznał temat spraw materialnych za tak ważny? Być może dlatego, że… „Sposób traktowania pieniędzy i zarządzania nimi jest zewnętrznym wskaźnikiem naszego stanu duchowego” (Larry Burkett).

Gdzie się podziały moje pieniądze?!

Czy wszyscy mamy wrodzoną zdolność „używania” pieniędzy? Wydaje się, że nie. Już 1,98 mln Polaków żyje w długach, które nie są spłacane. Dzieje się tak, bo często nie umiemy postępować z pieniędzmi: lekkomyślność, rozrzutność, emocjonalne wydawanie pieniędzy, presja otoczenia i inne prowadzą do „niewoli” finansowej.

We Wrocławiu (5 lutego 2011 r.) zgromadziło się 270 osób, które chciały poznać tajemnice zarządzania finansami. Edukacja Finansowa „Crown” — główny organizator konferencji – uczyniła to jednak w specyficzny sposób. Punktem wyjścia było bowiem Pismo Święte. Zawiera ono ok. 2350 wersów na temat posiadania. Warto zatem poznać te Boże zasady, aby stać się człowiekiem wolnym.

W pierwszej konferencji Artur Kalicki, przedsiębiorca z Krakowa, mówił o ludzkiej odpowiedzialności za pieniądze. Głównym przesłaniem Biblii jest to, że człowiek jest tylko „zarządcą” majątku, który otrzymuje od Stwórcy.

Piotr Werwiński

Statystyki zadłużenia Polaków przedstawił Wojciech Nowicki. Ukazał mechanizm popadania w długi. Według niego, większość długów – poza nielicznymi spowodowanymi sytuacjami od nas niezależnymi – wynika z niefrasobliwości, braku planowania i braku kontroli nad wydatkami.

Piotr Werwiński dał konkretne wskazówki, jak opanować wydatki. Planowanie budżetu i ścisła realizacja go powodują mądrzejsze wydawanie pieniędzy. Wykład ten uczył, jak nie ulegać emocjonalnym impulsom (np. reklama) w podejmowaniu decyzji finansowych. W drugiej konferencji mówił o oszczędzaniu i przewidywaniu wydatków. Zachęcał także do dzielenia się dobrami, uzasadnił jak dzięki temu człowiek buduje się wewnętrznie.

Współorganizatorem konferencji było Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Po spotkaniu poprosiliśmy o kilka słów jednego z prelegentów, pana Piotra Werwińskiego (2′59″).