Temat zaufania przez trzy dni angażował uczestników warsztatów w Zakopanem. 18–20 listopada 2011 grupa przedsiębiorców uczestniczyła w szkoleniu ZAUFANIE JAKO FUNDAMENT ROZWOJU FIRMY. 

Celem szkolenia było pogłębienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zaufania, uświadomienie znaczenia zaufania w relacjach biznesowych, zdobycie umiejętności zarządzania procesem zaufania w firmie i oparcia funkcjonowania przedsiębiorstwa o wartość zaufania. Pragnęliśmy także zatrzymać się z osobistą refleksją nad zaufaniem do Pana Boga. Także uczestnicy przyjechali  w konkretnym celu, jedni by wymienić się doświadczeniami, zdobyć lub pogłębić wiedzę o tym, jak oprzeć działalność w firmie o zaufanie, uporządkować wiedzę o zaufaniu, spojrzeć na zaufanie innym okiem. Wszystkim przyświecał także cel spotkania z Duszpasterstwem przede wszystkim przez kontakt z drugim człowiekiem.  Sprzyjającym czynnikiem realizacji wszystkich zamierzeń było ulokowanie szkolenia w Domu zakonny Księży Sercanów w Zakopanem.

Każdy dzień szkolenia zaczynał się Modlitwą Przedsiębiorcy. Warsztaty były bardzo pracowite. Prowadzone  ciekawe dyskusje. Grupa dzieliła się swoimi doświadczeniami w obszarze zaufania. Były to szczególnie pozytywne przeżycia, wyrażone stwierdzeniami: zaufanie daje radość, zaufanie to dawanie z serca do serca, jeżeli ufam, to zawsze dni są pogodne. Poprzez doświadczanie uczestnicy zdefiniowali i uporządkowali czynniki wpływające na to, że jednym ufamy a innym nie. Każdy mógł doświadczyć jakimi stereotypami posługuje się ufając bądź nie darząc zaufaniem drugiego człowieka.. Omówione zostały zasady budowania zaufania w przedsiębiorstwie, które są pierwszym etapem do zarządzania zaufaniem jako wartością firmy. Była także przestrzeń na refleksję nad obszarami które możemy w sobie doskonalić.  Przedsiębiorcy dużo pracowali w grupach. Wypracowywali praktyczne narzędzia wzmacniające proces budowy zaufania, zarówno pomiędzy pracownikami, jak i w relacjach z klientami. Przedmiotem rozważań były także skutki braku zaufania w firmie, widziane oczami pracownika nabrały innego wymiaru niż można było przypuszczać. 

Uczestnicy zakończyli warsztaty z satysfakcją. Uświadomieni, że zaufanie ma wiele aspektów i wszystkie są ważne. Z refleksją, że warto zastanowić się nad zaufaniem do samego siebie. Z wnioskiem, iż warto odbudowywać utracone zaufanie względem drugiego człowieka. I aby być obdarzonym zaufaniem, obdarowywać. Potwierdzeniem sukcesu warsztatów są słowa jednej z uczestniczek „Człowiek nie żyje sam dla siebie”.

Wszystkim uczestnikom warsztatów o zaufaniu dziękujemy za aktywny udział. Szczęść Boże.