Cel: Poznanie i zastosowanie Bożych zasad zarządzania finansami.

Biblia o finansachPismo Święte ma wiele do zaoferowania w kwestii zarządzania finansami. Poznanie zasad zarządzania pieniędzmi, o których naucza Pismo Święte, ma duży wpływ na życie każdego człowieka. Wcielenie tych zasad w życie prowadzi do wolności finansowej i pozwala patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z właściwej – Bożej perspektywy…
Tematy kolejnych spotkań:
1. Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność w kwestii pieniędzy; praca. (12 lutego)
Dlaczego powinniśmy rozmawiać o finansach?
„Stale przewodzi liście najczęściej drukowanych książek – przypomniał podczas kazania ks. Grzegorz Piątek – Jest światowym bestselerem.” To zdanie wprowadziło uczestników spotkania do refleksji nad rolą Pisma Świętego w życiu człowieka wierzącego. Prowadzący Artur Kalicki i Zbigniew Węgrzyn zaintrygowali stwierdzeniem, że najwięcej (ponad 2300 wersetów) mówi ono o posiadaniu dóbr materialnych. Refleksja nad nimi pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób człowiek wierzący ma panować nad swoim majątkiem.
W zarządzaniu finansami najważniejsze jest zrozumienie swojej roli. Pismo Święte mówi nam, że nie jesteśmy właścicielami, lecz jedynie zarządcami. Właściciel–Bóg wymaga, abyśmy z tego zadania wywiązali się jak najlepiej. Pieniądze mają służyć człowiekowi, właściwe nimi zarządzanie sprzyja dobru w rodzinie, we wspólnocie Kościoła czy też pozwala nieść pomoc potrzebującym. I co najważniejsze – zarządzanie finansami wg Pisma Świętego umacnia naszą więź z Bogiem.
2. Poszukiwanie rady; wydawanie; dług. (12 marca)
W jaki sposób wydajemy pieniądze? Niestety bardzo często kierujemy się swoimi impulsami, w sposób nieprzemyślany. Bardzo duży wpływ ma reklama. Całe sztaby różnego rodzaju fachowców pracują nad tym, jak nas skutecznie przekonać do zakupów. Nie bez znaczenia są też takie czynniki jak chęć zadowolenia, porównywanie się z innymi czy zwyczajny snobizm. To wszystko powoduje pewnien rozdźwięk w człowieku: moje oczekiwania przerastają moje możliwości finansowe. Skutkiem tego jest poczucie niezadowolenia lub też popadnięcie w długi, które tylko potęgują problemy.
Chrześcijanin jako zarządca Bożego majątku powinien podejmować mądre decyzje finansowe. W kwestii wydatków konieczny jest budżet, który daje okazję do refleksji, co dla mnie jest ważne. Pozwala on także na racjonalne gospodarowanie pieniędzmi, tak aby nie wpadać w pułapkę zadłużenia.
Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja na temat długów, jakie rodzaje zadłużenia są dopuszczalne, a jakie są niezgodne z Bożymi zasadami, gdyż powodują popadnięcie w niewolę i życie na czyjś koszt.
3. Dawanie; oszczędzanie; poznanie Boga. (2 kwietnia)
Jakie inwestycje są najważniejsze?
Dawanie i oszczędzanie musi — wg Pisma Świętego — iść ze sobą w parze. Chrystus piętnuje bogacza, bo gromadził wszystko dla siebie. Nie równoważył swojego oszczędzania hojnym dawaniem. Dawanie jest bowiem inwestycją w wieczność, owym skarbem gromadzonym w niebie. Postawa dawcy uszlachetnia bowiem serce człowieka.
Prowadzący spotkanie przypomnieli biblijne wskazówki dotyczące dzielenia się dobrami. Powinno ono być: osobiste, okresowe, z odłożonych kwot oraz obmyślane. Powinniśmy dzielić się dobami z trzema kategoriami ludzi: z rodziną, wspólnotą Kościoła i działającymi w niej organizacjami oraz ubogimi. Jeśli chodzi o kwoty, to dobrą praktyką jest dziesięcina, czyli przeznaczenie 10% swoich dochodów na działalność dobroczynną. W dyskusji uczestnicy spotkania dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wspomagania wspólnoty Kościoła. Ożywioną dyskusję wywołał temat wspomagania ubogich, zwłaszcza tych z marginesu społecznego.
4. Uczciwość; nauczanie dzieci; wieczność. (14 maja)
W pierwszej części spotkania prowadzący poruszyli kwestię uczciwości. Jest to jedna z podstawowych zasad. Jej waga polega na tym, że ma ona bezpośredni wpływ na naszą przyjaźń z Bogiem. Pismo Święte wielokrotnie podkreśla, że Bóg miłuje tych, którzy postępują uczciwie. Każda nieuczciwość jest wyborem drogi „na skróty”. Uczestnicy spotkania w dyskusji dzielili się swoimi świadectwami, że uczciwość jest opłacalna. Nie tylko pozwala zachować spokój sumienia, ale Pan Bóg nie opuszcza w trudnościach tych, którzy wbrew „zdrowemu rozsądkowi” i opinii środowiska chcą pozostać Mu wierni.
W drugiej części poruszony został problem wychowania dzieci do gospodarowania pieniędzmi, tak aby np. odziedziczony majątek nie wyrządził im duchowej i psychicznej krzywdy. Ważne jest także to, aby nauczyć dziecko z jednej strony oszczędzania, a z drugiej mądrego dzielenia się z potrzebującymi. Ważne jest także to, aby dziecko nabywało cnoty pracowitości. Uczestnicy zgodzili się z tym, ale przedstawili różne sposoby osiągnięcia tego.
5. Nasze cele w prowadzeniu działalności gospodarczej. (4 czerwca)

  • Co Pismo Święte mówi o prowadzeniu działalności gospodarczej?
  • Funkcje prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Dyskusja na zakończenie cyklu „Twoje finanse w dobie kryzysu”

Metoda:
Audiowizualna prezentacja oraz dyskusja.
Prowadzący:

  • Artur Kalicki, ur. 1969 r., żonaty, ojciec czwórki dzieci, absolwent Prywatnej Szkoły Biznesu w Krakowie, przedsiębiorca od 18 lat, zaangażowany w Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.
  • Zbigniew Węgrzyn, ur. 1968 r., dr inż., absolwent AGH. Od 6 lat przedsiębiorca. Żonaty, ojciec trójki dzieci. Zaangażowany w Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

Współpraca:
Program realizowany jest we współpracy z Edukacją Finansową Crown
Na ten temat zobacz także:
Czego Pan Bóg chce od naszych pieniędzy? — rozmowa z Arturem Kalickim i Zbigniewem Węgrzynem.