ORGANIZATOR:

 • Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT
 • Klub Przedsiębiorców TABGHA

Szef projektu: Bernard Kuś tel. 500 033 065, e‑mail: bernard.kus@hotmail.com


CEL TURNIEJU:
Misja:

 1. popularyzacja szachów wśród dzieci osób identyfikujących się z Duszpasterstwem TALENT jako uniwersalnej gry uczącej strategicznego myślenia.
 2. zachęcenie rodziców, by wykorzystali emocje związane z turniejem i namówienie swoje dzieci do wspólnej zabawy oraz dyskusji na tematy efektywnych strategii biznesowych przy okazji gry w szachy
 3. kształtowanie nawyków radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i podnoszenia się po niepowodzeniach
 4. kształtowanie nawyków oszczędzania i planowania wydatków poprzez zarządzania otrzymaną nagrodą pieniężną
 5. nawiązywanie relacji osobistych dzieci pomiędzy sobą oraz dorosłych w środowisku Duszpasterstwa TALENT

Wartości:

 • grają dzieci, amatorzy — bez kategorii szachowej
 • gramy do końca bez względu na ilość zdobytych punktów
 • szanujemy przeciwnika, przed rozpoczęciem partii witamy się poprzez podanie ręki, po zakończeniu również podajemy rękę ( gdy wygra gratulujemy mu, gdy przegra dziękujemy mu za grę)
 • bez względu na wynik uśmiechamy się i jesteśmy życzliwi w stosunku do innych
 • panujemy nad emocjami, zwłaszcza w przypadku przegranej partii
 • pozwalamy dziecku samodzielnie grać i nie krytykujemy jego posunięć, ale możemy wskazać lesze rozwiązania do wykorzystania w następnej partii

MIEJSCE I TERMIN: Turniej rozegrany zostanie w Domus Mater w Krakowie, ul. Saska 2C w dniu 18 kwietnia 2015r.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Nie określamy dolnej granicy wieku dziecka, w turnieju mogą grać dzieci urodzone w roku 2001 lub młodsze bez podziału na płeć dziecka.
 • Rodzic dziecka musi identyfikować się z Duszpasterstwem Talent
 • Rodzic dokonał zgłoszenia – na stronie www.duszparsterstwotalent.pl – z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników do 30 osób o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń – ostateczny czas zgłaszania do turnieju to 10.04.2015r. godzina 24:00
 • Rodzic wyraża zgodę dziecka w turnieju poprzez osobiste potwierdzenie jego uczestnictwa w dniu zawodów do godziny 9:20
 • Podczas turnieju rodzic zapewnia opiekę dziecku podczas trwania turnieju pomiędzy rundami.
 • Uczestnik nie posiada przy sobie telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych.
 • W turnieju mają prawo brać udział wyłącznie osoby, które nie chcą być sportowcami w tej dziedzinie, ale szachy traktują jako element osobistego rozwoju, tzn. osoby nie posiadające żadnych kategorii szachowych. Jeżeli ktoś brał udział w turnieju klasyfikacyjnym i zdobył jakąkolwiek normę na kategorię szachową, nie spełnia warunków koniecznych do uczestnictwa w tym turnieju.
 • W trakcie rozgrywek turniejowych rodzice nie będą towarzyszyć swoim dzieciom. Rozgrywką otwartą dla kibiców będzie symultana z mistrzem.

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej indywidualny, system szwajcarski, wszyscy grają 7 rund, wszyscy grają w jednej kategorii wiekowej bez podziału na chłopców i dziewczęta. Każdy z szachistów ma do dyspozycji 15 minut na partię, czyli cała partia może trwać maksymalnie 30 minut.


GOŚĆ SPECJALNY:

Gościem specjalnym będzie mistrzyni międzynarodowa i ekonomistka