Doświadczenie pokazuje każdemu człowiekowi, że trud nie jest tylko towarzyszem pracy osób słabo wykształconych czy nie posiadających praktyki w danej dziedzinie. Doskwiera on również tym, którzy kapitalnie opanowują daną sytuację, zarówno psychicznie jak i merytorycznie. W języku polskim ukuło się powiedzenie, iż to, co wartościowe, wymaga wiele trudu. Jednakże nawet taka zbiorowa mentalność nie zmienia faktu, że trud nie kojarzy się nikomu z przyjemnością i nie jest bynajmniej czynnikiem motywującym do podjęcia danych działań.

Warto zadać pytanie czy Biblia w jakikolwiek sposób sankcjonuje bądź tłumaczy to nieznośne zjawisko i czy proponuje jakieś rozwiązanie. Hebrajskie słowo isabon używane na określenie bólu, doświadczenia trudu ciężkiej pracy, pojawia się w tekście Pisma Świętego trzykrotnie: w opisie konfrontacji Boga z pierwszymi