Dom rekolekcyjny Księży Sercanów w Koszycach Małych k. Tarnowa od dziewięciu lat systematycznie gości przedsiębiorców spotykających się w ramach Duszpasterstwa „Talent”. Kolejne spotkanie formacyjne zorganizowano 27 maja i poświęcono problematyce sprawiedliwej firmy. Dziewięciu przedsiębiorców wysłuchało prelekcji ks. Grzegorza Piątka SCJ oraz wzięło udział w dyskusji i Eucharystii.
Prelegent wskazał m.in. na dwa czynniki decydujące o tym, czy firma zasługuje na miano sprawiedliwej. Pierwszy to godziwy zysk, uzyskany dzięki sprawnemu zarządzaniu i umożliwiający istnienie przedsiębiorstwa, a drugi to sprawiedliwa płaca, gratyfikująca pracę pracowników i wkład właściciela.
W dyskusji zwrócono uwagę, że postulaty społecznej nauki Kościoła, dotyczące funkcjonowania firm, są bardzo trudne do wprowadzenia w polskich realiach ekonomicznych i prawnych. Zarówno u pracodawców, jak u pracobiorców, często brak głębszej refleksji nad potrzebą kształtowania właściwych (sprawiedliwych) relacji w przedsiębiorstwie. Presja rzeczywistości jest taka, że pracownik szuka pracy i często nie ma wielkiego wyboru, przyjmując każde warunki, a przedsiębiorca szuka konkretnych pracowników, którzy spełnią jego oczekiwania.
Na zakończenie dyskusji zastanawiano się nad możliwością wprowadzenia tzw. płacy rodzinnej, to znaczy wynagrodzenia wystarczającego do utrzymania i godnego życia rodziny. Podano przykład jednej z firm, która stara się uwzględniać warunki rodzinne poszczególnych pracowników.