Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Polskiej Prowincji Księży Sercanów po raz drugi zorganizowało rekolekcje wielkopostne dla osób związanych z przedsiębiorczością. Odbyły się one w dniach od 15 do 17 marca br. w gościnnych progach Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach.

W atmosferę skupienia i modlitwy wprowadził uczestników rektor seminarium ks. Jan Strzałka, który przewodniczył Mszy świętej na rozpoczęcie rekolekcji. Wieczorem przybył rekolekcjonista — o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP, znany duszpasterz i wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na zakończenie pierwszego dnia rekolekcji przeprowadził on w kościele parafialnym Drogę krzyżową.

Drugi dzień rekolekcji miał bardzo bogaty program. Rozpaczał się od porannych modlitw i Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej. Przed południem ojciec rekolekcjonista wygłosił dwie konferencje poświęcone chrześcijańskiej nadziei — cnocie tak bardzo potrzebnej polskim przedsiębiorcom, którzy na co dzień stają przed wieloma dylematami moralnymi i muszą stawić czoło niepewnej sytuacji ekonomicznej w naszym kraju. Temat nadziei był zresztą nicią przewodnią wszystkich wystąpień o. Kłoczowskiego. Po drugiej konferencji rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której uczestnicy rekolekcji mieli okazję do długiej indywidualnej modlitwy i wyciszenia. Po obiedzie i krótkiej przerwie zebrano się w kaplicy na trzeciej w tym dniu konferencji. Po niej odśpiewano Gorzkie żale. Następnie udano się do auli na misterium Męki Pańskiej, corocznie przygotowywane przez alumnów seminarium i młodzież z parafii. Przedstawienie wywarło olbrzymie wrażenie na widzach i pomogło głębiej wejść w tajemnicę męki i zmartwychwstania Chrystusa. Później spożyto kolację i udano się na spotkanie dyskusyjne w sali rekreacyjnej kleryków. Bardzo żywej i ciekawej dyskusji przewodniczył o. Kłoczowski. Dotyczyła ona zagadnień poruszanych przez niego w czasie konferencji oraz niektórych aktualnych problemów Kościoła. Spotkanie, które przedłużyło się znacznie, zakończyła wspólna modlitwa wieczorna.

Trzeci, ostatni dzień rekolekcji rozpoczęła uroczysta jutrznia w kaplicy seminaryjnej. Po śniadaniu nastąpiło przygotowanie do spowiedzi oraz sama spowiedź, z której skorzystała większość uczestników rekolekcji. W tym samym czasie w kaplicy trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 10.00 o. Kłoczowski wygłosił ostatnią konferencję i pożegnał się, gdyż ze względu na swoje zobowiązania duszpasterskie, musiał udać się do Krakowa. Rekolekcje zakończyła Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Nycza, który wygłosił także homilię do społeczności seminaryjnej i uczestników rekolekcji. Przed zakończeniem Mszy świętej ks. Ryszard Krupa SCJ w imieniu organizatorów i uczestników rekolekcji podziękował księdzu biskupowi i całej społeczności seminaryjnej za wspólną modlitwę i umożliwienie przeżycia rekolekcji w dogodnych warunkach. Ostatnim oficjalnym punktem programu rekolekcyjnego był obiad, który spożyto w seminaryjnym refektarzu.

Rekolekcje dały ponad czterdziestu uczestniczącym w nich osobom okazję do duchowej odnowy oraz pogłębienia więzi z Bogiem i między sobą. Umożliwił to przede wszystkim o. Kłoczowski, który w sposób kompetentny i głęboki przeprowadził rekolekcje. Ważnym czynnikiem w owocnym przeżyciu tych dni była ponadto gościnna i skupiona atmosfera seminarium. Uczestniczący w rekolekcjach cenili sobie bardzo możliwość wspólnej modlitwy i rozmów z księżmi i alumnami. Chociaż organizacja pobytu tak licznej grupy wymagała od społeczności seminaryjnej dużego wysiłku i poświęcenia, to warto było je podjąć. Współpraca świeckich z duchowieństwem jest bowiem potrzebąchwili, znakiem czasu oraz narzędziem wzajemnego ubogacania się.