Maciej Osuch

„Przez miliony lat (…) człowiek tak dobierał pożywienie, by było w nim wszystko, co jest potrzebne do wzrostu organizmu i jego odnawiania. W naszym pożywieniu występować muszą te składniki, z których sami jesteśmy zbudowani. Potwierdza to również nowoczesna nauka.

Przyjrzyjmy się zatem – proponuje autor wywiadu – tym podstawowym pierwotnym budulcom. Nasz Stwórca, Przedwi