Przezwyciężając pokusę, jaką jest możliwość zorganizowania sobie długiego weekendu w atrakcyjnych miejscach, po raz jedenasty udaliśmy się z pielgrzymką do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, by modlić się razem z robotnikami z NSZZ „Solidarność” o pomyślność naszej ojczyzny, budowaną wspólnym wysiłkiem przedsiębiorców i współpracowników. Do Patrona TALENTU – nasza skromna 10-osobowa reprezentacja – przyniosła intencje wszystkich uczestników talentowych spotkań oraz polskich przedsiębiorców.
Na kaliską pielgrzymkę składają się dwa wydarzenia: Msza święta z aktem zawierzenia robotników i przedsiębiorców św. Józefowi oraz spotkanie przy pomniku św. Jana Pawła II na placu przed bazyliką. Uczestniczą w niej przede wszystkim poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z całego kraju, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, robotnicy i przedsiębiorcy. W tym roku osobistym przedstawicielem Prezydenta Rzeczpospolitej był jego kapelan ks. Zbigniew Kras, a panią premier Beatę Szydło reprezentowała szefowa jej gabinetu minister Beata Kempa.
Podczas Mszy świętej, której przewodniczył ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak, kazanie wygłosił biskup pomocniczy Łukasz Buzun. Mówił o postawie Maryi i Józefa, którzy odczytali swoją misję życiową i stali się opiekunami Jezusa. Rozważali w sercu, co należy czynić, by w oparciu o wolę Bożą podejmować właściwe wybory. Kaznodzieja podkreślił, że św. Józef jest przykładem człowieka, który potrafił podejmować konkretne działania i jest wzorem dla nas, stających dzisiaj przed konkretnymi wyzwaniami, takimi jak np. emigracja i sytuacja ukraińskich pracowników w Polsce. W akcie zawierzenia bp Janiak polecał m.in. władze państwowe, polskie rodziny, bezrobotnych, ludzi młodych, robotników oraz przedsiębiorców i pracodawców. Prosił o pasję tworzenia i umiejętność dzielenia się.
Nie rezygnujemy z naszego pielgrzymowania, ale rodzi się pytanie, co zrobić, abyśmy odkryli moc św. Józefa, patrona naszego Duszpasterstwa. O skuteczności naszej modlitwy w tej intencji i działań promujących przekonamy się już za rok.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Pielgrzymki