9 października 2014 roku odbyła się konferencja „Moralność podatkowa 2240” zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Katedrę Teologii Życia oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Patronował jej J. Em. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.

Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje obowiązki podatkowe obywateli jako powinność moralną. Na pojęcie „moralności podatkowej” należy jednak spojrzeć w szerszym kontekście i odnieść je do wszystkich uczestników systemu podatkowego. 

Celem konferencji było spojrzenie na praktyczne aspekty relacji przedsiębiorca-państwo w kontekście podatków oraz analiza z perspektywy moralności chrześcijańskiej.


Poniżej przedstawiamy nagrania z poszczególnych wystąpień, które miały miejsce na tym spotkaniu.


Słowo Jego Eminencji ks. Kardynała Stanisława DZIWISZA Metropolity Krakowskiego
Z przyczyn obiektywnych Ksiądz Kardynał nie mógł wziąć udziału w konferencji, jego słowa adresowane do uczestników zostały odczytane przez organizatorów.


Moralność podatkowa – prof. Feliks GRĄDALSKI


Demokracja, podatki i konsumpcjonizm – dr hab. Joanna MYSONA-BYRSKA


Posłuszeństwo czy opór? Postawa chrześcijanina wobec nadużyć władzy podatkowej – ks. dr Marek LEŚNIAK


Relacje Teodoreta z Cyru ze skarbówką na podstawie jego „Listów” – ks. dr hab. Jan ŻELAZNY


Moralność podatkowa katolickich przedsiębiorców w Polsce jako społeczna przyczyna postaw wobec prawa podatkowego – ks. Janusz BURKAT SCJ


Spowiedź i kierownictwo duchowe oszustów podatkowych – ks. Przemysław KRÓL SCJ


Linki bezpośrednie — nagrania do pobrania.
https://duszpasterstwotalent.pl/wp-content/uploads/2014/11/1‑kard_Dziwisz‑1.mp3
https://duszpasterstwotalent.pl/wp-content/uploads/2014/11/2‑Gradalski‑1.mp3
https://duszpasterstwotalent.pl/wp-content/uploads/2014/11/3‑Mysona-Byrska‑1.mp3
https://duszpasterstwotalent.pl/wp-content/uploads/2014/11/4‑Lesniak‑1.mp3
https://duszpasterstwotalent.pl/wp-content/uploads/2014/11/5‑Zelazny‑1.mp3
https://duszpasterstwotalent.pl/wp-content/uploads/2014/11/6‑Burkat‑1.mp3
https://duszpasterstwotalent.pl/wp-content/uploads/2014/11/7‑Krol‑1.mp3
Współorganizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie, Rycerze Kolumba, Fundacja im. św. Jana Kantego,