Od redakcji miesięcznika „Cywilizacja” otrzymaliśmy prośbę o następującej treści:

W czerwcu ukaże się 41 numer kwartalnika „Cywilizacja” pt. „Ekonomika czy etyka gospodarcza”, wydawanego w Lublinie przez Fundację Servire Veritati.  Zamierzeniem tego numeru jest ukazanie różnorodnych  relacji moralności i biznesu. Przygotowaliśmy ankietę, której pytania dotyczą etyki biznesu, problemów jakie napotykają  przedsiębiorcy itp. Chcemy, by udział w niej wzięli zarówno  duszpasterze, etycy, jak i sami przedsiębiorcy. Stąd prośba o pomoc w przeprowadzeniu tej ankiety w środowisku Duszpasterstwa Talent (można odpowiedzieć na wszystkie, lub tylko na wybrane pytania). Na odpowiedzi czekamy do 10 maja.