Nasz DziennikNasz Dziennik, nr 271 (3288), 20 listopada 2008


Małgorzata Bochenek
V Pielgrzymka Przedsiębiorców i Pracodawców do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia. Spotkanie będzie miało miejsce w dziewiątą rocznicę powstania Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzonego przez Księży Sercanów.
Pielgrzymkę zainauguruje Eucharystia sprawowana w bazylice o godz. 10.30 pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Nagy’ego SCJ. Po Mszy św. o godz. 11.45 w auli Domu Duszpasterskiego odbędzie się spotkanie. Po powitaniu uczestników przez prowincjała Księży Sercanów ks. dr. Tadeusza Michałka i modlitwie „Anioł Pański” zaplanowano wykład dr. hab. Ryszarda Stockiego pt. „Jak Karol Wojtyła przeszkadza nam w prowadzeniu interesów?”. Karol Wojtyła przypominał – co najmniej od 1969 roku – o tym, że celem pracy jest także ten, który ją wykonuje. Tym samym nie tylko podważał definicję efektywności, ale – nie wiedząc o tym – burzył niemal wszystkie powszechnie znane praktyki zarządzania. Przewidziano także czas na dyskusję. Ostatnim akcentem pielgrzymki będzie wspólna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzone przez Księży Sercanów nawiązuje do nowatorskiej działalności na tym polu, jaką podejmował ich założyciel ks. Leon Dehon (1843–1925). Pierwsze spotkanie odbyło się w grudniu 1999 roku. Zaproszenie do Duszpasterstwa „Talent” oraz na pielgrzymkę kierowane jest do osób odpowiedzialnych za kształt życia gospodarczego w Polsce, a zatem do: przedsiębiorców, pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą, menedżerów, dyrektorów, osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowników. W ramach duszpasterstwa organizowane są dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, warsztaty, rekolekcje dla małżonków, rajdy turystyczne. Ważną rolę odgrywa także wspólne pielgrzymowanie. Członkowie duszpasterstwa dwukrotnie odwiedzili Rzym i spotkali się z Janem Pawłem II, otrzymując od Ojca Świętego błogosławieństwo. Podążali do Fatimy, Ziemi Świętej. Tradycją stało się, że Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” co roku 1 maja pielgrzymuje do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, a w rocznicę swego powstania gromadzi się na wspólnej Eucharystii oraz sesji naukowej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
Artykuł na stronie Naszego Dziennika