Dziękczynienie w Łagiewnikach

Autor | Dodano
Kategorie: 2009 nr 4, Biuletyn TALENT, Kronika wydarzeń

Szósta pielgrzymka Duszpasterstwa „Talent” do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach miała szczególny charakter. Stanowiła drugą część – po sympozjum naukowym w Stadnikach – obchodów 10-lecia istnienia Duszpasterstwa. W światowym centrum Bożego Miłosierdzia 6 grudnia br. spotkało się na dziękczynieniu i świętowaniu ponad 160 przedsiębiorców z całej Polski. Ich modlitwie przewodniczył ks. kard Franciszek Macharski, ks. kard. Stanisław Nagy, ks. infułat Ireneusz Skubiś i liczne grono księży sercanów związanych w minionej dekadzie z duszpasterstwem ludzi biznesu.

Podczas Eucharystii, której przewodniczył kard. F. Macharski, kazanie wygłosił kard St. Nagy. Ukazał przedsiębiorców, uczestników pielgrzymki, jako grupę posiadającą wyraźne oblicze. Zasadniczymi rysami tego obrazu pozostaje krzyż, Ewangelia i modlitwa. Te trzy wymiary chrześcijańskiego życia odbijają swoje piętno na życiu i zaangażowaniu katolickich przedsiębiorców. Kaznodzieja wezwał do dalszej zasadniczej wierności tym wartościom i ich obrony oraz większego zaangażowania na rzecz rozwoju duszpasterstwa ludzi biznesu.

Przed zakończeniem Mszy Świętej nastąpiły jeszcze dwa ważne wydarzenia. Pierwszym było pobłogosławienie przez kard. Macharskiego ręcznie haftowanego sztandaru Duszpasterstwa. O jego znaczeniu mówiła piękna modlitwa ułożona przez ks. Stanisława Mieszczaka, której fragment stwierdza: „W dziesiąta rocznicę istnienia Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców przynosicie do pobłogosławienia sztandar, który ma was jednoczyć pod wspólnymi ideałami, płynącymi z Ewangelii”. Następnie przedstawiciele przedsiębiorców wręczyli kard. Macharskiem wyróżnienie Talent za jego umiejętność rozpoznania znaków czasu i duszpasterską wrażliwość na duchowe potrzeby ludzi biznesu.

Z bazyliki uczestnicy pielgrzymki udali się do auli Jana Pawła II. Po powitaniu gości przez koordynatora duszpasterstwa ks. Grzegorza Piątka, głos zabrał delegat prowincjała Księży Sercanów ks. Ryszard Miś. Podkreślił fakt, iż poprzez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców sercanie okazują wierność Założycielowi Zgromadzenia ks. Leonowi Dehonowi. Ten wielki czciciel Serca Jezusowego śpieszył z pomocą różnym grupom zaangażowanym w życiu gospodarczym. Organizował spotkania również dla przedsiębiorców i wraz z nimi poszukiwał dróg wypełnienia Bożych przykazań w działalności gospodarczej.

Istotną częścią spotkania w auli była prezentacja dorobku Duszpasterstwa przygotowana i przeprowadzona przez ks. Grzegorza Piątka i ks. Przemysława Króla. Przy pomocy środków audiowizualnych ukazano kierunki rozwoju, formy i zakres działalności oraz najważniejsze wydarzenia dziesięcioletniej historii „Talentu”.

W dalszej części spotkania zostały wręczone wyróżnienia Talent w formie statuetki i dyplomu tym, którzy w ciągu 10 lat mieli swój wkład w rozwój tego dzieła. Pierwsze odebrał ks. kard. Stanisław Nagy jako wypróbowany przyjaciel i mądry nauczyciel. Starał się ponadto przedstawiać problematykę przedsiębiorców polskim biskupom. Ksiądz infułat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”, to kolejny laureat. Dzięki jego życzliwości problematyka duszpasterstwa była obecna na łamach tygodnika. Kierowane przez niego pismo nieodpłatnie zamieszczało ogłoszenia o spotkaniach „Talentu”.

Wyróżnienie Talent otrzymał również Marek Świeży, przedsiębiorca z Gdowa, który stoi u początku duszpasterstwa jako jego ojciec założyciel. To on w 1999 roku zachęcił Księży Sercanów do zorganizowania pierwszego spotkania i stworzenia płaszczyzny do poszukiwań duchowych i odpowiedzi na dylematy moralne przedsiębiorców. Odbierając wyróżnienie, podziękował Bożej Opatrzności za drogi, które doprowadziły do powstania Duszpasterstwa „Talent”. Słowa wdzięczności skierował do ks. kard. Nagiego, że zechciał być biskupem – pasterzem przedsiębiorców. Za zorganizowanie i prowadzenie Duszpasterstwa podziękował również wszystkim zaangażowanym w nie sercanom.

Następnie uhonorowano animatorów z poszczególnych ośrodków za ich bezinteresowne zaangażowanie i organizowanie spotkań. Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Mateja (Radzionków – Piekary Śląskie), Barbara i Edward Babczakowie (Dębica), Janina i Tadeusz Miąsko (Kraków), Andrzej Jąkała (Spytkowice), Zbigniew Banach (Tarnów), Janusz Gumularz (Nowy Sącz) i Kazimierz Łodziński (Kraków). Podkreślono również ich fi nansowe wspieranie Duszpasterstwa oraz nadanie mu specyfiki polegającej na harmonijnej współpracy świeckich i duchownych. Obie grupy wnoszą twórczy wkład i kształtują formy działania i kierunki rozwoju. Przyznane wyróżnienia o tej współpracy świadczą.

Miłym akcentem rocznicy był koncert muzyczny, którego wysłuchano na zakończenie spotkania w auli. Dwóch artystów: Arkadiusz Krupa (obój) i Michał Nagy (gitara) wykonali utwory m. in. Scarlattiego i Lallieta. Umożliwili uczestnikom przeniesienie się w świat piękna.

Wspólny obiad był dopełnieniem uroczystego spotkania. W czasie jego trwania jeszcze bardziej wyraził się duch wspólnoty i odżyły więzi powstałe w ciągu lat. Przedsiębiorcy w Duszpasterstwie znaleźli „pokrewne dusze”, kierujące się podobnymi wartościami. Wspierają się nie tylko w biznesie, ale przede wszystkim w trudach budowania cywilizacji miłości.

Zakończenie uroczystości rocznicowych nastąpiło w bazylice łagiewnickiej odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia.

(r.k.)

[issuu width=720 height=441 backgroundColor=%23222222 documentId=111213152912-c21b12d4a43d4a9d8bdaa19bfc098dba name=talent-biuletyn_4_2009 username=duszpasterstwotalent tag=duszpasterstwo unit=px id=40b0023f-63ce-4427-e345-5fe64b5f6dd9 v=2]

O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.