Społeczną naukę Kościoła ktoś nazwał jego wielkim skarbem. Niestety, jest on często zapomniany i z wielkim trudem trzeba go odkrywać i wprowadzać w życie. Tego trudu nie bali się przedsiębiorcy zgromadzeni na pierwszym po letniej przerwie Spotkaniu z Talentem, które nasze Duszpasterstwo zorganizowało w Krakowie 17 września.

Tym razem skupiono się na najnowszym dokumencie społecznym Magisterium Kościoła, a mianowicie na encyklice Benedykta XVI Caritas in veritate (Miłość w prawdzie), po święconej integralnemu rozwojowi ludzkiemu w miłości i w prawdzie. Wykład zatytułowany „Chrześcijański przedsiębiorca w zglobalizowanym świecie. Wskazania encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate” wygłosił ks. Grzegorz Piątek. Przypomniał w nim, że skutki globalizacji odczuwamy już bardzo szeroko wszyscy, m.in. w świecie finansów, co pokazuje trwający kryzys. Następnie, w oparciu o wskazania encykliki, mówił powołaniu do rozwoju, o wynaturzeniach rozwoju i postulacie ukierunkowania rozwoju na człowieka. W zadaniu tym dużą rolę mają do spełnienia chrześcijańscy przedsiębiorcy. Następnie była mowa o wolnym rynku, który Benedykt XVI akceptuje, ale mając świadomość, że musi on być ożywiany wewnętrznymi formami solidarności i wzajemnego zaufania. Co więcej, rynek – zdaniem Papieża – potrzebuje nie tylko tradycyjnych zasad etyki społecznej, jak przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność, ale również – co może zaskakiwać wielu – zasady bezinteresowności i logiki daru.

Po wykładzie zebrano się na krótkiej dyskusji w grupach, która skupiła się na próbie odpowiedzi na dwa pytania: (1) Czy odczuwam efekty globalizacji gospodarki i finansów w codziennym funkcjonowaniu mojej firmy? Jeżeli tak, to jakie? oraz (2) Co konkretnie mogę zrobić, jako chrześcijański przedsiębiorca, dla wsparcia integralnego rozwoju pracowników i kontrahentów mojej firmy?

W dyskusji zwrócono uwagę na powszechnie odczuwane skutki globalizacji w funkcjonowaniu nawet małych firm. Należą do nich m.in. dominacja wielkich firm handlowych i budowlanych, które narzucają warunki podwykonawcom; ujednolicenie wyglądu obiektów budowlanych, które nie respektują lokalnych tradycji; pojawienie się zagranicznego personelu i pacjentów w szpitalach. Wskazując na pozytywy globalizacji, akcentowano pojawienie się nowych inwestorów w Polsce i wymuszenie przez to kreatywności u polskich przedsiębiorców. W odpowiedziach na drugie pytanie przewijał się postulat tworzenia relacji osobowych w firmie, przyjmowania postawy wyrozumiałości w razie faktycznej choroby pracownika czy zachęcania do osobowego rozwoju i tworzenia warunków do partycypacyjnego zarządzania firmą. Ważną i odważną odpowiedzią było stwierdzenie, że chrześcijański przedsiębiorca winien zrezygnować z życia na bardzo wysokim poziomie, gdyby miało się to dziać kosztem pracowników.

We wspólnej modlitwie, refleksji i dyskusji uczestniczyło 19 osób m.in. z Krakowa, Nowego Sącza, Tychów, Sosnowca. Jak zawsze, krakowskie spotkanie rozpoczęła Msza Święta.