Jezus – Książę pokoju, Światłość świata, Zbawiciel – rodzi się w Betlejem. Daje się poznać pasterzom i wszystkim ludziom cichego i pokornego serca. To oni rozpoznają w Nim tego, który został posłany dla zbawienia świata.

Wszystkim uczestnikom naszych talentowych spotkań życzymy podobnego spotkania z Jezusem, rozpoznania Go w Eucharystii i bliźnich. Niech On błogosławi naszym wysiłkom i planom, dając pokój i radość w Święta oraz wiele sił w kolejnym roku.

Duszpasterze i Animatorzy TALENTU