Błogosławiony ze względu na wiarę

Autor | Dodano
Kategorie: Kronika wydarzeń | Tagi: ,

Jan Paweł II kolejnym Patronem Duszpasterstwa

Przed miesiącem zakończyła się pielgrzymka Duszpasterstwa „Talent” z okazji beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Uczestniczyło w niej ponad stu pielgrzymów z różnych stron Polski. W ciągu ośmiu dni nawiedzili sanktuaria w Padwie, Loreto, Manoppello, San Giovanni i w Rzymie. Przede wszystkim jednak wzięli udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II – największego z rodu Polaków, który pamiętał również o duchowych i formacyjnych potrzebach ludzi biznesu.

W pierwszym dniu pielgrzymki modlono się w polskim kościele na Kahlenbergu k. Wiednia. Mszę Świętą w intencji śp. Małgorzaty Mateji odprawił ks. Grzegorz Piątek, gdyż w tym dniu odbył się pogrzeb dobrodziejki Duszpasterstwa i animatorki śląskich spotkań „Talentu”.

Decyzja o zorganizowaniu pielgrzymki przez nasze Duszpasterstwo zapadła spontanicznie zaraz po ogłoszeniu daty beatyfikacji. Była ona odruchem serca na wiadomość oczekiwaną od sześciu lat przez większość Polaków. Papież Benedykt XVI ma wynieść do chwały ołtarzy swojego poprzednika na Stolicy Piotrowej, znakomitego syna narodu polskiego – jak określił go w homilii – a więc trzeba tam być.

Krypta pod nowym kościołem w San Giovanni, w której spoczywa trumna z ciałem św. Ojca Pio. Wspaniałe mozaiki zdobiące pomieszczenie wykonał jezuita o. Marko Ivan Rupnik.

Drugim motywem wyjazdu była chęć okazania wdzięczności za wsparcie Jana Pawła II dla naszego Duszpasterstwa. Od samego początku czerpało ono inspirację z jego nauczania, podczas dwóch spotkań po audiencjach środowych w Watykanie papież z Polski pobłogosławił naszą działalność. Ponadto, co należy do bardzo rzadkich wypadków, w liście do Księży Sercanów wskazał na doniosłość pracy duszpasterskiej z ludźmi biznesu, by zapewnić im duchową i społeczną formację. Nie brakowało więc motywów do tego, aby liczna reprezentacja „Talentu” wzięła udział w beatyfikacji naszego wielkiego rodaka, którego śmiało możemy uznać za kolejnego – po św. Józefie – Patrona naszego Duszpasterstwa.

W dniach poprzedzających beatyfikację Jana Pawła II nawet największe rzymskie świątynie były wypełnione pielgrzymami. Na zdjęciu polscy pielgrzymi podczas Eucharystii w bazylice św. Pawła za Murami.

W Rzymie, łącząc się z wielką rzeszą pielgrzymów z całego świata, pątnicy z „Talentu” przeżyli niezapomniane chwile. Wszyscy, przepełnieni wdzięcznością za nauczanie i życie nowego błogosławionego, ze wzruszeniem przyjęli słowa dekretu beatyfikacyjnego, wypowiedziane przez Benedykta XVI: „mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, papieżowi, przysługiwał tytuł błogosławionego”. Byli świadkami wiekopomnego wydarzenia. Po raz pierwszy w dziejach Kościoła tak liczna rzesza wiernych (ponad półtora miliona) przybyła na beatyfikację.

Beatyfikacja Jana Pawła II - wyjazd duszpasterstwa przedsiębiorców

Co skłoniło tylu ludzi do poniesienia dużych kosztów, podjęcia ryzyka dalekiej podróży i znoszenia olbrzymiego trudu? Odpowiedź jest jedna – chęć uczczenia człowieka, który swoim życiem, nauczaniem, modlitwą i cierpieniem, a przede wszystkim żywą wiarą przemienił oblicze współczesnego Kościoła i świata. Podkreślił to w swojej homilii w dniu beatyfikacji Benedykt XVI:

Po odczytaniu dekretu beatyfikacyjnego na frontonie bazyliki św. Piotra odsłonięto podobiznę bł. Jana Pawła II.

Po odczytaniu dekretu beatyfikacyjnego na frontonie bazyliki św. Piotra odsłonięto podobiznę bł. Jana Pawła II.

„[Jan Paweł II] otworzył dla Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, odwracając z siłą olbrzyma – siłą, którą czerpał z Boga – tendencję, która wydawała się nieodwracalna. (…) Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię.

Przed i podczas mszy beatyfikacyjnej na via della Conciliazione, prowadzącej do Watykanu, panował nieopisany tłok. Pomimo to ludzie trwali na wielogodzinnej modlitwie, śledząc przebieg uroczystości przez radio i na telebimach.

Przed i podczas mszy beatyfikacyjnej na via della Conciliazione, prowadzącej do Watykanu, panował nieopisany tłok. Pomimo to ludzie trwali na wielogodzinnej modlitwie, śledząc przebieg uroczystości przez radio i na telebimach.

Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności.
Jeszcze bardziej dosadnie: przywrócił nam siłę wiary w Chrystusa (…).”

Z perspektywy minionego miesiąca widać, że codzienne problemy nadal nas absorbują i nie zawsze stajemy na wysokości wskazań dawanych nam przez nowego Błogosławionego. Nie ma jednak wątpliwości, że warto było podjąć trud pielgrzymowania, rozmodlić się i powrócić jako świadkowie nie tylko przepięknej uroczystości beatyfikacyjnej, ale przede wszystkim Jana Pawła II, apostoła współczesnego świata, któremu z mocą ukazywał Jezusa.
ks. Grzegorz Piątek SCJ
koordynator duszpasterstwa

[note]Modlitwa na doroczne wspomnienie bł. Jana Pawła II 22 października
Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.[/note]

 

 

 

 

Pielgrzymi z „Talentu” z okazji beatyfikacji przygotowali transparent, na którym wiednieje prośba o wstawiennictwo bł. Jana Pawła II.

Pielgrzymi z „Talentu” z okazji beatyfikacji przygotowali transparent, na którym wiednieje prośba o wstawiennictwo bł. Jana Pawła II.

Msza Święta dziękczynna sprawowana 2 maja pod przewodnictwem sekretarza stanu kard. Tarcisio Bertone zgromadziła ok. 150 tysięcy pielgrzymów.

Msza Święta dziękczynna sprawowana 2 maja pod przewodnictwem sekretarza stanu kard. Tarcisio Bertone zgromadziła ok. 150 tysięcy pielgrzymów.

 

 

 

Beatyfikacja Jana Pawła II - wyjazd duszpasterstwa przedsiębiorców

Msza Święta dziękczynna sprawowana 2 maja pod przewodnictwem sekretarza stanu kard. Tarcisio Bertone zgromadziła ok. 150 tysięcy pielgrzymów.

Po Mszy Świętej dziękczynnej za pielgrzymkę i beatyfikację, odprawionej w kościele parafialnym w Tarvisio, pielgrzymi z obu autokarów pozują do pamiątkowej fotografii na głównym palcu miasteczka.

Po Mszy Świętej dziękczynnej za pielgrzymkę i beatyfikację, odprawionej w kościele parafialnym w Tarvisio, pielgrzymi z obu autokarów pozują do pamiątkowej fotografii na głównym palcu miasteczka.

O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.